kolmapäev, 23. oktoober 2013

Huvitav Kool ootab ideid, kuidas Eesti kooli huvitavaks muuta

Algatus Huvitav Kool ootab ideid neilt, kes soovivad kaasa rääkida Eesti hariduse tuleviku kujundamisel. Anna meile teada, mismoodi oleks võimalik sinu arvates Eesti kooli huvitavaks muuta. Ideede autorite hulgast valime välja kuus, kelle kutsume ühiskondlikku nõukotta esitatud ideede üle arutlema.

Ühiskondlikus nõukojas osaleda soovijatelt ootame lühikest ideekirjeldust (ca 2000 tähemärki), mis võiks aidata kaasa huvitava kooli kujundamisele. Palun lisa mõttepaberi lõppu paarilauseline enesetutvustus ja kontaktandmed, millega kinnitad ka oma valmisolekut Eesti kooli huvitavaks muutmisel kaasa rääkida. Juhul, kui sa oma idee avaldamist ei soovi, märgi see juurde.

Haridus- ja Teadusministeerium ootab mõttepabereid 5. novembriks e-kirja teel: huvitavkool(at)hm.ee

Huvitav Kool kutsub Eesti hariduse tuleviku üle arutlema

Eesti hariduse tulevik läheb korda palju enamatele kui vaid haridusinimestele. Seda näitas ka vastukaja küsimusele „Kas Eesti kool on huvitav?“, mille esitas haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo 23. augusti Õpetajate Lehes.

Haridus- ja Teadusministeerium teeb algatusega Huvitav Kool ettepaneku mõelda ja arutada üheskoos selle küsimuse üle. Algatuse eesmärk on peegeldada ühiskonna ootusi koolile ja haridusele.

Huvitava Kooli raames hakkab tööle laiapõhjaline ühiskondlik kogu: 12-liikmeline nõukoda. Nõukojalt oodatakse ettepanekuid, millistes põhimõtetes peaks ühiskondlikul tasandil kokku leppima, et kool oleks huvitav kõigile – seal tahetaks nii õppida kui ka töötada.

Pooled nõukoja liikmed on eelnevalt kutsutud ühiskondlikult aktiivsed kodanikud ning ülejäänud valitakse mõttekonkursile oma ideede esitanute seast. Kuue idee autorid kutsutakse kaasa lööma Huvitava Kooli ühiskondlikus nõukojas, et aidata muuta kooli huvitavamaks.