neljapäev, 8. oktoober 2020

Docendo discĭmus / Õpetades õpime ise / Обучая, учимся сами

Haridusruum elab, areneb ja muutub nagu tõeline eluorganism. Erakorralise seisukorra tingimustes toimus kohastumine eriti kiiresti. Sai ilmseks, et tänapäeval peab õpetaja oskama kasutada töös IKT vahendeid ja lisaks peab tal olema ka oskusi nende pedagoogiliseks rakendamiseks. 

Eesti Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit on endale seadnud palju ülesandeid. Nende seas on ka õppematerjalide loomine ning veebikeskkondade kasutamine. Täna tutvustamegi kaugõppe perioodil meie liikmete loodud lahendusi ja metoodilisi materjale. 
Vene keele ja kirjanduse õpetaja Nadežda Leontjeva kutsus ellu Facebooki avaliku grupi «Сегодня на литературе я услышал», kus jagatakse palju huvitavat materjali veebitestidest kuni virtuaalse luuleõhtu videoni. Kõige huvitavamad on aga õpilaste ülevaated vene ja välismaiste kirjanike teostest ning lugejate veebiaritelud. 

Enam kui 30aastase töökogemusega õpetaja Elvira Dunaeva peab ajaveebi dunaeva.info, kus kirjutab nii: „Kas teil pole piisavalt aega stsenaariumi, mängu, viktoriini, testiküsimuste väljamõtlemiseks? Otsite midagi ebatavalist? Tulge minu ajaveebi ja te ei pea pettuma -- metoodilised materjalid, tundide ja mängude näited, naljakad õppetunnid, kontrolltööd, testid, stsenaariumid, luuletused, muljed, esseed.“ Elvira lisab, et tema ajaveebi külastama on oodatud nii endised ja praegused õpilased kui nende vanemad ning materjalid vastavad riiklikule õppekavale. 

Vene keele ja kirjanduse õpetajad Keelelütseumis peavad ühist testipanka: Google'i testide avatud pank sisaldab erinevatel teemadel ülesandeid ning on õpetajale mugav alternatiiv läbitud materjali kinnistamiseks või teadmiste kontrollimiseks.


Kuna meie kooli õpilased tundsid distantsõppe ajal puudust koolist ja elavast suhtlusest, otsustasime 5. klassiga üksteist toetada ja käivitada projekti "Südamega kodu". Selles osalemiseks pidi iga õpilane valima rõõmsameelse ja elujaatava luuletuse ning esitama selle klassikaaslasele, lisades soovi ja pildi. Kokku saime virtuaalse luulekogu koos illustratsioonide ja pühendustega. Kollektsiooni saab vaadata siit: https://docs.google.com/document/d/1N6lRSaDQjvB7VYhK2E1y8eHzb8eBr3cEqHcg7g1xlSo/edit?usp=sharing

Veebitundides 7. klassi õpilastega lugesime ja arutasime katkendeid Moliere'i komöödiast "Kodanlasest aadlimees" ja Fonvizini näidendist "Alaealised". Lõplik projektiülesanne oli seotud vanasõnaga "Elu ilma teaduseta on surm“. Õpilased pidid paaris arutlema, mida see sentents tähendab, kuidas see on seotud Moliere'i ja Fonvizini teostega ning miks peaks kaasaegset inimest harima. Seejärel koostasid nad oma miniprojektidest Google'i esitlused. Panime neist valiku kooli veebilehele ja Facebooki lehele, et lugejad saaksid kaasa mõelda hariduse olulisuse üle.


Korraldasime oma koolis ka digitaalse viktoriini. Meeskonnad said viite nimekirjale erineva raskusastmega küsimustest ja ülesannetest. Teemad olid kirjandus, kaunid kunstid, kino ja muusika ning meeskonnal oli õigus otsida teavet Internetist, kuid aega selleks oli vaid 45 minutit. Iga meeskond kogunes iseseisvalt e-keskkonnas (Zoom, Skype vm), otsis vastused ning ning salvestas need Google'i vormis. Soovitasime igal meeskonnal valida juhi, kes hoolitseks kõigi organisatsiooniliste küsimuste eest: valiks suhtlemiskeskkonna, haldaks seda keskkonda tehniliselt, korraldaks meeskonnatöö ja määraks rollid.


Distantsõppe raames pakkusime keelekümbluse klasside õpilastele võimalust teha loovtöö, mis hõlmas info otsimist, läbitöötamist ja esitamist raamatu kujul. Koos lastega valisime teemad, vaatasime videosid, otsisime huvitavaid veebilehekülgi usaldusväärse infoga ning teemakohast kirjandust. Järgnevalt jaotasime projektis rollid, kus igaüks oli vastutav oma osa eest. Samal ajal olid toeks toimetajad, kelle poole võis pöörduda abisooviga, ja lapsed, kes aitasid info otsimisega. Kuu aja jooksul oleme loonud leheküljed järgmistele raamatutele: “Maailmaimed”, “Hämmastavate loomade maailm”, “Meeleolude raamat”, “Maailma riigid”, ”Planeedi saladused”, “Maitsete raamat”. Ülesande tulemusena on lapsed laiendanud oma silmaringi, õppinud töötama olemasoleva informatsiooniga ning esitama seda arusaadaval, täpsel ja huvitaval moel.


Distantsõppe õppetundide ja konsultatsioonide jooksul on lapsed pööranud tähelepanu õigekeelsusele nii omavahelises kui ka õpetajaga suhtluses. Kiiresti parandatakse ja täiendatakse üksteise tekste. 

6. klassi kirjandustundides kasutasime Google’i toetatud rühmatöö vahendit Jamboard, mis võimaldab korraldada veebis rühmatööd, toetudes iseseisvalt loetud tekstidele. Õpilased õppisid valima tekstist võtmesõnad ja põhiidee, analüüsima, võrdlema ja järeldama, seostama kirjandustetost ja päriselu. Õpetaja loob Jamboardis põhidokumendi, kus igal lehel on teose tegelase pilt, ja annab õpilastele võimaluse seda täiendada: lisada tegelase iseloomustus, põhimõtted, tsitaadid. Meie valisime Saint-Exupéry „Väikse printsi“ ning valmis seitse lehte: väike prints, kuningas, uhkeldaja, joodik, ärimees, laternasüütaja koos laternaga, geograaf. Iga rühm sai endale oma planeedi ning pidid tegema kokkuvõtte oma tegelasest ja tema planeedist. Jõudsime järeldusele, et iga inimene on kui planeet ja tema eluvaade ja põhimõtted mõjutavad maailma ja inimesi tema ümber.

Kokkuvõttes võib öelda, et Internet on piiritu inforuum, kus on omajagu halba, kuid ka väga palju head. Igaüks peaks leidma selles ruumis õige majaka, mis edastab signaale, kus suunas liikuda. Kui tead täpselt oma küsimust, on Internet vastajana väga kasulik. Kutsume kõiki olema oma õpilaste jaoks majakaks ja teejuhiks, kes jätab endast ainult positiivseid jälgi, sealhulgas digitaalseid jälgi.


Jelena Moisejeva
Irina Piksar
Svetlana Panfiljonok
Vene keele ja kirjanduse õpetajate Eesti Liit