neljapäev, 8. mai 2014

Laste loovuse toetajate ühendus edendab Eestis loovharidust


Eda Heinla. Foto: www.loovharidus.ee

Tallinna Ülikooli loovusõpetuse dotsent Eda Heinla kirjutab algatusest „Loovharidus Eesti moodi“, mis püüdleb selle poole, et lapsed oleksid igas koolitunnis uudishimulikud ja saaksid üllatumise rõõmu uutest teadmistest.


Ühenduse „Loovharidus Eesti moodi“ nime all tegutseb grupp inimesi, kes soovib toetada loovat toimimist. Lapsevanematena tunneme, et selleks tuleks suurendada loovuse osakaalu ka õppetegevustes ja rikastada seeläbi laste koolipäeva ning tekitada neis õpitavate ainete vastu suuremat huvi. Meile on oluline loovate, ennast teostavate ja elujõuliste eestimaalaste kasvamine.

Näeme oma eesmärkide teostamiseks kolme suunda: koostöö loovuse valdkonnas koolijuhtidega, õpetajatega ja lapsevanematega, selle kaudu loovuse alaste teoreetiliste teadmiste jagamine ja loovuse avaldumist toetavate praktiliste võtete rikastamine.

Koostöös koolijuhtidega, õpetajatega ja lapsevanematega tahame:
 • täiendada kõigi osapoolte loovuse alaseid teadmisi õppetegevuses („Loovharidus Eesti moodi“ seminarid, töötoad, arutelud);
 • moodustada ja hoida jätkusuutlikuna koostöövõrgustiku, mille kaudu on kõigile kättesaadav ja ühisele arutelule avatud loovuse avaldumist toetavate „tööriistade“ pagas (tehnikad, harjutused, mängud ja õppematerjalid); 
 • töötada välja eesti kultuuril ja loodusel põhinevaid loovuse avaldumist toetavaid tehnikaid, mänge ja harjutusi; 
 • julgustada õpetajaid oma loovat potentsiaali avama ja seeläbi loovamalt õpetama; 
 • ärgitada lapsevanemaid küsimaks koolis enam laste loovuse avaldumise võimalusi (näiteks loovusringid, -tunnid, -päevad) ja tagasisidet laste loovuse kohta. 
 • ise loovusringi, -seminaride ja –koolituste läbiviijatena töötades pidevalt täiendada enda praktilisi oskusi ja teadmisi.

Esimeste sammudena oleme: 
 • käivitanud edukalt loovusringi Tallinna Ühisgümnaasiumi algklasside õpilastele;
 • jaganud ringis kasutatavaid loovaid tegevusi ja harjutusi koduleheküljel www.loovharidus.ee, kus kutsume üles ka teisi jagama oma kogemusi loovusest; 
 • loonud loovharidusest huvitatuid ühendava Facebooki lehekülje „Loovus on praktikas“; 
 • korraldanud loovuseteemalise kohtumise õpetajatele 8. veebruaril, kus osales 56 õpetajat; 
 • korraldamas loovhariduse suvekooli 16. juunil.

Ootame Loovhariduse kogukonnaga liituma inimesi, kes juba tegelevad laste loovuse avaldumise toetamisega: andes koolis oma ainet loovat mõtlemist soosival viisil, kasutades enda ja teiste poolt välja töötatud loovust arendavaid ülesandeid, tehes sellekohast huviringi või lapsevanemana toetades ja rõõmustades oma lapse loovuse üle.

Erinevate elualade inimeste teadmiste ja oskuste koondamine ja kaasamine võiks anda jõudu kõigile – üksteise toetust tunnetades on kergem julgustada ka oma kolleege ja sõpru käivitama koolide juurde loovuse arendamise ringe, loovustunde, ja –päevi. Igaühel meist on lastele midagi põnevat õpetada.

Laste loovuse toetajad: Eda Heinla, Kerttu Soans, Triin Tarn, Helen Kaasik, Marit Kuusk, Aino Kuntsel, Hanna Toom, Evelin Tamm.

Loe ka Eda Heinla artiklit "Loovuspõhine õpe Eesti moodi" 4.04.2014 Õpetajate Lehes.

Peetri lasteaia-põhikooli õpilased saavad koos mõtelda, luua ja tegutseda ka väljaspool klassiruumi. Foto: www.opleht.ee

esmaspäev, 5. mai 2014

Juunis toimub loovhariduse suvekool


16. juunil 2014, kell 10.00-18.00 toimub Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25) ruumis T-410 loovhariduse suvekool "Loovharidus Eesti moodi, II".

Loovhariduse suvekooli eesmärkideks on loovalt õpetamise kogemuste jagamine, õppeainete põhiste loovust arendavate harjutuste koostamine ja enda loovuse avaldumise nautimine.

Kokkusaamisele oodatakse õpetajaid, haridusametnikke, lapsevanemaid ja kõiki lastes loovuse avaldumisest hoolivaid inimesi. Suvekool võiks anda jõudu kõigile – üksteise toetust tunnetades on kergem julgustada ka oma kolleege ja sõpru käivitama koolide juurde loovuse arendamise ringe, loovustunde, ja –päevi.

Päevakava 5. maist kodulehel www.loovharidus.ee.

Teadet soovist osaleda 16. juuni kokkusaamisel ja ettekannete soove loovalt õpetamise kogemustest oodatakse aadressile edah@tlu.ee 1. juuniks. Palun lisage registreerimisel oma õppeaine, milles soovite loovust arendavate harjutuste koostamisel kaasa mõelda.

Suvekooli korraldab loovhariduse nime alla koondunud initsiatiivgrupp, kellele on väga oluline toetada loovuspõhist õpet Eestimaa koolides. Teid kutsuvad: Eda Heinla, Kerttu Soans, Triin Tarn, Helen Kaasik, Marit Kuusk, Evelin Tamm, Aino Kuntsel, Hanna Toom. Üritust toetavad TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Üritus on tasuta. 

Esimene loovhariduse huviliste kohtumine toimus 8. veebruaril TLÜ-s. Osalesid suurepärased õpetajad, kes hoolivad ja juba tegelevad loovuspõhise õppega. Foto: www.loovharidus.ee.