reede, 10. jaanuar 2020

Hariduskonverents "Õppimise aeg" II päev

Teise konverentsipäeva juhatab sisse õpetaja ja tuletõrjuja Uku Tomikas, kes küsib (ja loodetavasti ka vastab), kuidas mahutada kaheksatunnine tööpäev nelja tunni sisse. Õpetajate tegelikust tööaja kasutusest annab TALISe uuringu põhjal ülevaate Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent Merle Taimalu. 

Järgmiseks kandub fookus tulevikku ja Urve Mets Kutsekojast arutleb, missuguseid teadmisi ja oskusi on vaja tulevikus õpetajatel ja õppijatel. 

Ennelõunastes töötubades on teemaks õpikogukonnad, koostöö ettevõtetega, õpilasdemokraatia, lõimitud aine- ja keeleõpe, kriteeriumipõhine hindamine, rakendusteater ja koolide suhted lapsevanematega. 

Pärast lõunat on kokkuvõtete tegemise aeg. Algatuse Huvitava Kool kauaaegne eestvedaja Pille Liblik heidab pilgu saavutatule ning visandab koos osalejatega samme tulevikuks – kuidas meie koolid võiksid jätkata oma praktikate rikastamist üksteiselt õppides ning vastastikku inspireerides.

Sündmuse ajakava: 

Lisainfo: Kärt Leppik, kart.leppik@ut.ee, tel: 56952950esmaspäev, 6. jaanuar 2020

Hariduskonverents "Õppimise aeg" I päev

Hariduskonverents „Õppimise aeg“ algab väikse sisehindamisega – mis on viimase viie aasta olulisim muutus hariduselus ja mis peaks järgmise viie aasta jooksul kindlasti muutuma. Oma vaate avavad õpetaja, koolijuht, haridusametnik, noorsootöötaja, tudeng ja õpilane. Kas nüüdisaegne õpikäsitus on tulnud, et jääda? Kas kaasav haridus suudab kõiki kaasata? Kas eesti- ja venekeelne kool kulgevad koos? Sõnavõtte ohjab Urmas Vaino. 

Teises plokis uurime, kuidas kooli tegevust toetab kohalik kogukond ja laiem ühiskond. Kuulda saab mõlema poole arvamusi. 

Soojendusele järgnevad töötoad, kus esitletakse uuemat meie õpivaramus, sh õppematerjalid, koolitused, arenguprogrammid. Koolid tutvustavad oma parimaid praktikaid: õppija motiveerimisel ja toetamisel, kogukonna kaasamisel, huvihariduse lõimimisel, karjääriõppe korraldamisel. Valikuid peaks jätkuma igale huvilisele. 

Päeva lõpetab rammus amps vaimutoitu: Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets arutleb, kas ja kus peitub õpetajageen. 

Mõistagi mahuvad ettekannete vahele arvukad taaskohtumised, vestlused, muljete ja mõttepärlite vahetamine kolleegide ja kaasamõtlejatega. 

Konverentsi ajakava: 

Lisainfo: Kärt Leppik, kart.leppik@ut.ee