neljapäev, 11. mai 2017

SPEXIT ehk Merivälja Kooli ja Zuider Gümnaasiumi kosmosemissioon

Rahvusvahelise kosmosemissiooni ülesanne on teha kosmoselaevas teaduskatseid, et selgitada välja tingimusi ja võimalusi eluks väljaspool Maad. Näiteks kuidas tulla toime temperatuuriga, mis kõigub – 120 ja + 120 kraadi vahel või millised materjalid aitavad vältida radioaktiivse kiirguse mõju. Elu orbitaaljaamas on tavapärasest erinev: magada tuleb püsti rihmadega seina külge kinnitatult, tulla toime vedelikega, mis ei tohi anumast välja pääseda, ning teha regulaarselt trenni, et pääseda lihaste atrofeerumisest. 

Merivälja Kooli missiooni liikmed

6 astronauti, neist neli Merivälja Kooli 7. ja 8. klassi õpilast ja kaks Rotterdami Zuider Gümnaasiumi õpilast kehastusid 7. aprillil Hollandis Noordwijki ESA ( European Space Agency) kosmosehariduskeskuses, mis asub ESA teaduslinnaku servas, kosmosemissiooni liikmeteks ning tegutsesid kuus tundi kosmosejaamas eelpoolkirjeldatud kava järgi.

Astronautide tegevusest loodi veebikaamerate vahendusel videosild maa ja kosmosejaama vahel, laste tegevusi said jälgida kõik soovijad, ka astronautide vanemad oma Eesti kodudes. Astronaute toetas „maapealne“ meeskond, kes jagas ülesandeid ja aitas lahendada ettetulevaid probleeme näiteks korrigeerida astronautide päevakava või leida lahendus mõne eksperimendi läbiviimisel.

Rahvusvahelisel kosmosemissioonil osales 16 Merivälja Kooli ja samapalju Rotterdami Zuider Gümnaasiumi õpilast, kes olid valinud missioonil omale ameti, kehastudes juhtideks, teadlasteks, astronautideks, IT tehnikuteks, logistikuteks, maapealseks meeskonnaks, PR töötajateks jne. 
Merivälja Kooli ja Zuider Gümnaasiumi kosmosemissioon    
Nii nagu päris missioonil, tuli ka lastel 6 kuud missiooniks valmistuda, näiteks leida ise infot ja koostada teaduseksperimendid, arutleda teemal kuidas külm sõda toetas tehnika arengut ning meeskonnal tuli harjutada koostööd pingelises olukorras inglisekeelses keskkonnas.

Noordwijki missioonile eelnes ühine nädal Eestis, kus töötati välja missiooni detailne plaan.

Missioon algas piduliku pressikonverentsiga, hümnide ja kõnedega, iga astronaut sai edastada viimase sõna oma lähedastele. Astronaute saatsid missioonile ka Eesti saatkonna esindaja ja aukonsul. Missiooni lõppedes vahendasid astronaudid ja missiooni juhid oma muljeid missioonist ja andsid teada katsete tulemustest.

Nädal Eestis, nädal Hollandis üheskoos missiooni ette valmistamas ning kuus kuud ettevalmistust suheldes interneti vahendusel.

Merivälja Koolile oli see esimene kogemus osaleda õpilaste rahvusvahelises koostööprojektis. Hollandlastel on kosmosemissioonide korraldamisel juba pikaaegne kogemus, kavandamisel on uus „missioon“, mis viib õpilased kunstimaailma ja tipneb Amsterdami Riigimuuseumi missiooniga. Meie õppekava kontekstis on tegemist suurepärase näitega kuidas arendada õpilastes aineteüleselt üldpädevusi, iseseisvust, otsustus- ja analüüsivõimet. Lisaks pidev suhtlus inglisekeelses keskkonnas, kaasa arvatud inglise teaduskeel katsete ja eksperimentide disainimisel ja läbiviimisel. Kohanemisvõimet võõras kultuuris arendas nädal Hollandi kaasõpilase peres ning kümnete kilomeetrite kaupa rattasõitu iga päev. Sarnased missioonid-projektid on Hollandis tavapärane osa üldhariduskooli õppetööst. 


Merivälja Kooli astronaudid missioonilt naasmas
Merivälja Koolil on kavas jätkata koostööd Zuider Gümnaasiumiga, paljud sel aastal missioonil osalejad soovivad uuel õppeaastal jätkata. Merivälja Kosmoseklubi järgmised tegevused on taevavaatlused augustiöös ning alates septembrist kaks korda kuus astronoomia ja tehnoloogiatunnid Kosmoseklubi vanemale ja nooremale rühmale, et võtta vastu uusi väljakutseid uuel missioonil.

Autor: Maiu Plumer, Merivälja Kooli õppealajuhataja

Kas PISA tulemused on nii head, et õpikäsitust pole vaja muuta?

Juba 18. mail kell 18.30-20.00 toimub Tallinnas, kohvikus Must Puudel Arvamusfestivali klubi teemal "Kas PISA tulemused on nii head, et õpikäsitust pole vaja muuta?" 

Kõik huvilised on oodatud! Märgi ka meie Facebooki sündmusel end osalejaks. Lähemalt...

Eesti on PISA tulemustes maailma paremate seas, samuti on õpilaste koolirõõm keskmisest näitajast kõrgem. Samal ajal oleme üha jõudsamalt juurutamas muutunud õpikäsitus (MÕK), mis annab õpilasele rohkem vabadust, ent ka vastutust. Kas uusimate tulemuste valguses võib öelda, et MÕK on toonud hariduse kvaliteedi tõusu või lõikmame täna veel muutuste-eelse süsteemi vilju?

Osalejad: Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Mariann Rikka, PISA ekspert Gunda Tire sihtasutusest Innove, Anita Tkatšenko Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 11. klassist ja Krista Saadoja, Oru põhikooli õpetaja ja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse esimees.

Vestlust modereerib Noored Kooli programmi õpetaja Jüri Käosaar. 
Arutelu korraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.Mis on Arvamusfestivali klubi?

Arvamusfestival korraldab kord kuus toimuvaid aruteluõhtuid, mis kannavad samasid eesmärke ja vaimsust nagu suvine festival. Neil edendatakse head arutelutava (tõesta, mida väidad; kuulamine on sama oluline kui kõnelemine; isikutele asemel ideedele keskendumine; lahendustele orienteeritus), tutvustatakse uusi aruteluvorme ja esinejaid ning pakutakse võimalust mõelda päevakajalistele teemadele.

Keda ootame osalema?
Kõiki erksa meelega eestimaalasi, kellele hea arutlemine ja Eesti tulevik korda lähevad.

Postimees online vahendusel on võimalik arutelu jälgida veebis.
Arvamusfestivali kodulinnas Paides toimub arutelu ülekande ühine vaatamine Paides Wabalinna majas.

Osalemiseks vajuta "attend" ja haara sõber kaasa! Kohtume selle hooaja viimases klubis juba 18.mail kovikus Must Puudel ning Paides ootame ülekannet vaatama Wabalinna majja.