Algatuse tutvustusAlgatusega Huvitav Kool kutsub Haridus- ja Teadusministeerium huvilisi Eesti hariduse tulevikku kujundama, et muuta iga kool huvitavaks õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, hariduse toetajatele ja sõpradele.

Algatuse üheks käivitajaks oli endise haridusministri Jaak Aaviksoo artikkel Õpetajate Lehes, kus ta küsis: "Kas Eesti kool on huvitav?" Saades vastuseks – mitte piisavalt, sest õppimisest tüdinetakse kergesti. Algatuse sihiks on seda muuta motiveerides koole, lapsevanemaid ja laiemat kogukonda koostööle, muuta koolides toimuv nähtavaks ja tõsta esile neid, kes juba on edukalt kooli huvitavamaks teinud. Sõnum, et kool saab ja peab olema huvitav, et õpilase loomuliku uudishimu arendamine on esmane ning õige ning kool peab toimima loovalt, tuleb viia igaüheni.

Huvitav Kool hõlmab nelja väga olulist ja mahukat valdkonda üldhariduses, mis on üksteisega lahutamatult seotud – kogukonna kaasamine, professionaalne õpetaja, optimaalne õppekava ja toetav välishindamine. Algatusega peegeldatakse avalikkuse ootusi vajalikele muutustele neis valdkondades ning motiveeritakse kõiki seotud osapooli koostööle muutuste saavutamiseks.


Ühiskonna ootuste väljendamiseks on kokku kutsutud 9-liikmeline Huvitava Kooli nõukoda, kes esitab ettepanekuid kooli huvitavaks muutmiseks ja annab hinnanguid ühiskonna ootuste elluviimisele. Nõukoja roll on olla ministeeriumi kriitiliseks ja avalikuks partneriks kooli huvitavaks muutmisel.

Nõukotta kuuluvad:
  • Ettevõtja Heldur Meerits,
  • Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht Heidi Paabort
  • Kehra Gümnaasiumi direktor Kaido Kreintaal,
  • Oru põhikooli õpetaja ja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse esimees Krista Saadoja,
  • SA Noored Kooli tegevjuht Kristi Klaasmägi
  • vabakutseline meediakonsultant Maris Hellrand, 
  • Swedbank Eesti juhatuse esimees ja peadirektor Priit Perens, 
  • välisministeeriumi diplomaat, Tallinna Ülikooli doktorant ja tervisevaldkonna ekspert Eesti alalises esinduses Genfis, alates 1. juulist muuhulgas ka Euroopa regiooni (53 riiki) tervisevaldkonna koordinaator Genfis Taavo Lumiste,
  • Eesti teleajakirjanik, produtsent ja saatejuht Tuuli Roosma
Lisaks nõukojale kaasab Huvitav Kool mõttekodade ja avalike arutelude kaudu algatusse kõiki teisi haridusest huvitatud osapooli – lapsevanemaid, ettevõtjaid, õpetajaid, koolijuhte, õpilasi, vabaühendusi jne. 2014. aasta algul toimunud Huvitava Kooli üleriigilistes mõttekodades määratleti algatuse põhialused: defineeriti huvitava kooli mõiste, määratleti eesmärgid ning see, milliste tunnuste alusel ja mis vahenditega hinnata rahuolu kooliga ja lepiti kokku huvirühmade tegevustes kooli huvitavamaks muutmisel. Regionaalsetes mõttekodades arutatakse vajalikke tegevusi ja tehakse koostöökokkuleppeid kohalikus kontekstis.

Algatusel on palju partnerorganisatsioone, kellega koostöös toetab Huvitav Kool heade praktikate levimist. Näiteks toimub koostöös Tartu Ülikooliga kevadeti Huvitava Kooli parimate praktikate päev ning sügiseti konverents, kus tutvustatakse uusi algatusi, arendusprojekte ja haridusuuringute tulemusi Eestis ja mujal maailmas; SA Archimedese ja SA Innove kaudu on toetatud koolide koostööprojekte ning huvitavate õpitoodete levikut; 2014. a aitas Huvitav Kool Noored Kooli programmil korraldada Arvamusfestivali hariduslava arutelusid jne.

Haridus- ja Teadusministeeriumis töötab Huvitava Kooli töörühm, kes kogub põhjendatud ettepanekuid kooli huvitavamaks muutmiseks haridussõpradelt, koordineerib ja korraldab tehtud ettepanekute süstematiseerimist, jälgib ettepanekute elluviimist ning teavitab sellest avalikkust ja ärgitab ühiskondlikku debatti kooli huvitavuse teemal. Töörühma tööd koordineerib ministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja Pille Liblik.

Seadusandlikud ja regulatiivsed muutused, mis on vajalikud koolide huvitavaks muutmiseks, viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Eesti elukestva õppe strateegia 2020 raamides.Kooli huvitavaks muutmine on iga õpilase, õpetaja, koolijuhi, koolipidaja, lapsevanema ja hariduse sõbra võimalus ning vastutus.

Kõigil huvilistel on võimalik algatuse tegemistega kursis olla ning kaasa rääkida siinse blogi ja meie Facebooki lehe kaudu: www.facebook.com/huvitavkool.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar