kolmapäev, 11. detsember 2019

Hariduskonverents "Õppimise aeg" 15.-16. jaanuaril 2020 Tartus

Hariduskonverents toimub VII korda algatuse Huvitav Kool raames. Konverents toob ka seekord Tartusse kokku üle 300 õpetaja, koolijuhi ja haridushuvilise. Konverentsi keskne teema, nagu pealkirjastki aimub, on aeg – nii ajaga kaasas käimine kui aja tõhus kasutamine. Kahe päeva programm sisaldab nii kaasa mõtlema kutsuvaid ettekandeid kui praktilisi töötube. Oma sõna ütlevad ka tänased õpilased, kes kujundavad homse ühiskonna. Arutelusid juhib Urmas Vaino. 

Konverents on osavõtjale tasuta; igast õppeasutusest on oodatud kuni kaks esindajat. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Registreerunutel, kellel siiski pole võimalik osaleda, palume sellest teatada korraldajatele esimesel võimalusel. 


Konverentsile registreerimine on lõppenud!


Lisainfo: huvitavkool@hm.ee, tel: 56952950 (Kärt Leppik)

Kolmapäev, 15. jaanuar TÜ spordihoones (Ujula 4A)


11.00
Avamine
Mart Laidmets, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler
11.30
Õppimise kese
Kadri Kosk (Raatuse Kool), 
Andres Pajula (Tallinna Linnavalitsuse haridusamet), 
Aule Kink (Häädemeeste Kool), 
Annagreta Raudseping (Tartu Ülikool), 
Heidi Paabort (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus), 
Marcus Ehasoo (Eesti Õpilasesinduste Liit)
13.00
Lõuna
14.00
Avatus
Ühiskond kooli toetajana - Gerli Neppi (Asendusõpetaja programm), Laura Kalda (Haridusfond), 
Koostöö versus töötamine koos - Tauno Võhmar (Alutaguse Vallavalitsus), Veera Sibrik (Mäetaguse Põhikool), 
Tänasida pausikesi ära viska homse varna - Signe Mällo  
Kogukonna kaasamine ja külalislahkus
Grete-Stina Haaristo (A. Haava nimeline Pala kool)
15.30
Paus
15.45
Õpivaramu I – töötoad lähtuvalt osaleja valikust
Uuenduslikud e-kogud kõigile õpetajatele  (SA Innove)
Õpetajate, kooli- ja õppejuhtide arenguprogrammid (SA Innove ja programmis osalejate kogemus)
Loome tulevikku (Valga Kutsehariduskeskuse ja Valga Gümnaasiumi koostöö näide)
Kuidas edukalt muutusi ellu viia ja teha seda inimesi säästvalt (Viljandi ja Elva Gümnaasiumi näitel)
Valime oma huvitunni! (Tallinna Kunstigümnaasiumi näide, huvihariduse lõimimine õppetöösse)
Hariduslik päris elu rollimäng ehk larp (Live Action Role Play Game) - kust ja kuidas alata? (MTÜ Valge Karp, Peipsi Koostöö Keskus MTÜ)
Õppe kavandamine ja läbiviimine koostöös ettevõtjaga (Rakke Põhikooli ja Nordkalk AS näitel)
Õpetaja käitumise mõju õpilase õpimotivatsioonile (TÜ kehalise kasvatuse ja spordididaktika osakond)
16.45
Paus
17.00
Kus peitub õpetajageen? Toivo Maimets, Tartu Ülikooli rakubioloogia professor

Neljapäev, 16. jaanuar TÜ spordihoones (Ujula 4A)

9.30
Oh ajad, oh oskused! 
Kuidas mahutada 8-tunnine tööpäev 4 tunni sisse?
Uku Tomikas, külalis- ja asendusõpetaja koolides, juhtiv ärianalüütik Messente Communications firmas ning vabatahtlik tuletõrjuja
10.00
Õpetaja tööaja kasutamine (TALIS 2018)
Merle Taimalu, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
10.20
Töö ja oskused 2025: Miks on vaja õppida ja milleks on koostöö erinevate tasandite vahel vajalik?
Urve Mets, Kutsekoda
10.50
Paus
11.00
Õpivaramu II - töötoad lähtuvalt osaleja valikust
Õpiring - jaga kogemust, korruta tulemust (TÜ haridusuuenduskeskus)
Ma kandideerin! Mis edasi? (Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu, SA Innove ja ettevõtjate koostöös) 
Koos on parem (koolipidaja ja kooli koostööst Haapsalu näitel)
Õpilase hääl koolis kuuldavaks: õpilasesinduse valimine arvamusfestivali kaudu (Pirita Majandusgümnaasiumi näide)
Tekst kui keerdtrepp (lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamine)
Kriteeriumipõhine hindamine kui kaasaegse õpikäsituse rakendamise tööriist (Miina Härma Gümnaasium)
Lapsevanemad tahavad kooliellu sekkuda - väljakutse või võimalus? (Tartu Karlova Kool)
VAT Teatri haridustegevused. (Praktilisi näiteid ja harjutusi)
12.00
Lõuna
12.45
Vaatame tagasi ja edasi
Pille Liblik (Haridus- ja Teadusministeerium), Kersti Kõiv (Haridus- ja Teadusministeerium), Gerli Brifk ja Britt Järvet (Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni magistrandid), Merike Kull (Tartu Ülikooli liikumislabor), Anna Vasjutina (mitmekultuuriliste koolide võrgustik MUKK)
14.30-15.00
Konverentsi kokkuvõte


Algatus Huvitav Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi koordineeritav koostöövõrgustik, mille eesmärk on motiveerida koole, lapsevanemaid ja laiemat kogukonda koostööle; innustada koolides toimuvat nähtavamaks muutma ja tõstes esile neid, kes juba on edukalt muutnud õppimise ja õpetamise huvitavamaks, inspireerivamaks, elulisemaks. Algatuse üldhariduskonverentside sari alustas aastal 2013 ning on kujunenud väga populaarseks ja osavõturohkeks. Viimase kolme aasta kesksed teemad olid füüsiline, vaimne ja sotsiaal-emotsionaalne õpikeskkond.