esmaspäev, 2. detsember 2013

Huvitava Kooli nõukojast saab hariduse kriitiline sõber


Huvitava Kooli nõukoja esmakordsel kogunemisel lepiti kokku, et nõukojast saab hariduse kriitiline sõber, kes esitab ideid ja lahendusi kooli huvitavamaks muutmiseks ning hindab ka kavandatud tegevuste vastavust ühiskonna ootustele.


Algatuse koordinaator Pille Liblik tutvustas Huvitava Kooli ideekonkursi tulemusi ja ministeeriumi senised tegevussuundi kooli huvitavamaks muutmiseks. „Nõukoda aitab kaasa Huvitava Kooli eesmärkidele – suurendada üldhariduses loovust, parandada koostööd ja kasvatada usaldust kooli suhtes – ehk siis muuta Eesti kool niisuguseks, kus on huvitav õppida ja töötada,“ ütles Pille Liblik. 

Kohtumisel jõuti üksmeelele selles, et Huvitav Kool loob uusi ja huvitavaid võimalusi, kuid ei muuda kooli põhiolemust olla jätkuvalt õppimise koht, kus tuleb taluda ka rutiini. Eesti hariduses on kujunemas uus mõtteviis, mis lähtub pigem õpetajate, koolijuhtide ja kogukonna sisemisest motivatsioonist ning koostöövalmidusest. 

Minister Jaak Aaviksoo sõnul jõuamegi huvitava koolini läbi lihtsa matemaatilise tehte, kui liidame omavahel eduelamuse ja väljakutse jõukohasuse nii õpilastele kui ka õpetajatele. „Koolid on edukad siis, kui õpetaja staatus on tugev, lapsevanemad suhtuvad kooli positiivselt ning õpilastel on eduelamus,“ lisas ta. 

Nõukoja liikmed rõhutasid vajadust viia koolis tähelepanu lõpptulemuselt protsessile, mis eeldab ka püsivust ja keskendumisvõimet. Protsessi huvitavaks muutmine eeldab panust kõikidelt kooliga seotud osapooltelt, siis tuleb ka hea lõpptulemus. Samuti räägiti sellest, et praegu tunduvad koolist kõnelemisel kõige tähtsamad olevat hinded – kui laste käest küsida, mida te õppisite ja kuidas läks, siis nad ütlevad, et hästi, kahte ei saanud. Toodi välja, et oleks hea, kui lapsed koju tulles räägiksid, mida huvitavat nad koolis tegid. 

Nõukoja koosolekul vahetati veel mõtteid kooli ja kogukonna lähendamise, e-õppekeskkondade mõjususe, heade praktikate levitamise ja laialdase kasutuselevõtu üle. Lepiti kokku, et kohe uue aasta alguses, 3. jaanuaril korraldatakse koos koolirahvaga Huvitava Kooli mõttekoda, kus on nii nõukoja liikmetel kui ka ideekirjelduste autoritel oluline roll.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar