Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe edendajad

Kooliteater Karla näitlejad kandmas ette Ettevõtlusteatri sketši. Foto: www.unistusedellu.ee

Haridusprogramm"Ettevõtlik kool" on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. „Ettevõtliku kooli“ võrgustikku kuuluvad koolid ja lasteaiad üle Eesti, kes on seadnud eesmärgiks ettevõtliku hoiaku tahan-suudan-teen kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale. Programmi mudeli rakendamine aitab õppeasutustel siduda õpitut päriseluga, teha edukat koostööd lastevanematega ja partneritega ning muuta õppetööd huvitavamaks.

Tutvu "Ettevõtliku kooli" edulugudega ja pakutavate koolitustega ning lisainfo saamiseks võta ühendust oma maakonna koordinaatoriga.


Ettevõtlusküla MTÜ viib läbi ettevõtluse, majanduse ja finantskirjaoskuse aluseid tutvustavaid rollimänge, mille käigus õpitakse nägema ja looma seoseid kodanike, majanduse ja ühiskonna toimimisest. Erinevad ettevõtlusküla mängud sobivad õppimiseks lastele eelkoolist põhikooli lõpuni, lisaks pakutakse koolitusi ka gümnaasiuminoortele ja õpetajatele ettevõtluse ja finantskirjaoskuse teemadel.

Lisainfo: info@ettevotluskyla.ee, tel +372 58 047 543.

MTÜ Ettevõtlusteater rakendab uudset, muutuvat keskkonda arvestavat ja noortele sobivat ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodikat, mille abil saavad õppijad kogeda nii ettevõtte alustamise põnevust ja rõõme kui ka ohte. Ettevõtlusteater toetab ettevõtliku hoiaku omaksvõtmist ja kujundab oskust juhtida eesmärkide saavutamiseks oma tegevusi ja ressursse.

Sel õppeaastal on Ettevõtlusteatril kavas ka kaks üleriigilist sündmust: säästmise teemaliste mängude konkurss põhikoolidele Global Money Week 2016 tähistamiseks Eestis ning teine vabariiklik Ettevõtlusteatri festival.

Uuri täpsemalt võimalusi ja võta ühendust: piret@ettevotlusteater.eu (Piret Põld), tel 517 0330.

"Unistused ellu!" ettevõtete koostöövõrgustik

Leht on täiendamisel.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar