reede, 22. november 2013

Õhinapõhisus kilbile

Rocca al Mare kooli direktor Kaido Kreintaal jagas Huvitava Kooli ideekonkursil oma kooli lähenemist õhinapõhisele õppele. Tema on üks neist kuuest, kes kutsuti Huvitava Kooli ühiskondliku nõukoja liikmeks.

Olen veendunud, et kool saab olla ja aeg-ajalt ongi päris huvitav. Kogu aeg ei peagi olema, sest õppimine on raske töö ja pingutus ning ka seda peab harjutama. Praegune haridussüsteem huvi ja elulisust ei soosi, seetõttu taanduvad ärksus ja põnevad ettevõtmised pigem õpetajate üksiküritusteks. Igas koolis on inimesi, kes suudavad raamist välja astuda, ainekavadesse loovalt suhtuda ja õpilaste silmad särama panna. Neid tuleb julgustada jätkama, nende kogumus tuleb kokku koguda, läbi analüüsida ja innustada ka teisi õpetajaid seda katsetama.

Oleme Rocca al Mares huvi- või õhinapõhisuse teadlikult kilbile tõstnud. Ega tal õiget nime olegi, aga ise saame aru küll, millest jutt käib. Märksõnad on õpilaste kaasamine otsustamisse, nende tegelikud huvid, paindlikkus, loomingulisus, elulisus ja päevakajalisus, õppeainete seostamine, üldpädevused.

Alustasime kaks aastat tagasi töörühmadega, mille ülesanne oli mõelda välja ja kirjeldada projekti või põhimõtet, kuidas õpetajad võiksid ühiselt mõnd probleemi lahendada. Esimesel aastal me ühegi päris projektini ei jõudnud, kuna algus jäi õppeaasta teise poolde. Aga kindlasti muutus midagi õpetajate mõtlemises ja väikesed tulemused jõudsid tundidesse.

Eelmist õppeaastat alustasime ainekavasid mõtestades. Püüdsime leida igast klassist ja kooliastmest ühiseid suuri teemavaldkondi, mida võiks aineüleselt käsitleda. Selle tulemusena tekkis juba rohkem ideid, mis realiseerusid ka konkreetseteks projektideks. Näiteks 7. klassidel toimus ühisprojekt matemaatika-, loodusõpetuse ja bioloogiatundides ning 6. klassidel ajaloos. Tagasiside andis julgust jätkata ja sel aastal soovime igas klassis viia ühes perioodis läbi sarnase aineülese projekti.
Meie mõte on, et kõik õppeained on võimelised leidma omavahel ühisosa ja olema valmis koostööks. Sügisvaheajal toimunud koolitus andis selleks kindlust. See on üks näide, millega praegu ühiselt tegeleme. Sarnaseid tegemisi on kindlasti paljudes koolides. Kui suudame julgustada õpetajaid loobuma õpiku diktaadist ja katsetama teisi meetodeid, võime loota, et kool muutubki huvitavaks, eluliseks ja loominguliseks.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar