reede, 12. veebruar 2016

Kõige olulisem eesmärk – iga üksiku õpilase areng17. kuni 23. jaanuarini külastasid alustavate koolijuhtide arenguprogrammi raames koolijuhid Inglismaal kokku kolme kooli, haridustehnoloogia messi BETT, osalesid muudatuste juhtimise koolitusel ning said kiire ülevaate Inglismaa haridusministeeriumi tegevustest õpetajate koolituste alal. Muljeid jagab Väätsa Põhikooli direktor Margo Sootla.


Külastasite kokku kolme kooli. Milline oli meeldejäävaim ja miks?


Nendeks olid Ainsle Wood Primay School, King Salomon Academy ja Roger Ascham Primary School. Kuigi oma olemuselt olid koolid erinevad ja igal oli oma lugu rääkida, iseloomustasid neid kõiki keskmisest kõrgemad õpitulemused, iga töötaja pühendumine võetud visioonile ja eesmärgile ning tugev iga õpilase arengule keskendumine.

Isiklikult jättis mulle kõige tugevama mõju Ainsle Wood Primary School. 450 õpilasega piirkonna kool, mis tuli juhtkonna vahetusega välja sügavast “august” ja parandas ühe aastaga kooli keskmist õpitulemust kaks korda. Kui püüda lühidalt kokku võtta  selle eduloo põhjused, siis paistab selgelt välja ühene keskendumine kõige olulisemale eesmärgile – iga üksiku õpilase arengule.

Iga õpilase õppimist jälgitakse süsteemselt ja pidevalt. Sellest lähtuvad nii meeskonna kiire arendamine, muudatused igapäevases töös õpilastega, kui ka kooli õppekava arendamine, õpetajate iga-aastaste tööplaanide loomine ning kooli suunamine. Veendumus, et iga laps saab olla edukas, on ajend, mis suunab kooli töötajaid meeskonnatööle, üksteiselt õppimisele ja lahenduste leidmisele.

Kõike seda ümbritseb õpilaskesksus, sh on õpilasel võimalus valida, mida ta soovib õppida, ning (lapse)sõbralik ja üksteist austav koolikultuur. Ise nad selle juures veel loorberitel ei puhka ja on sihiks seadnud 100% õnnestumise: „Me ei saa endale lubada ühegi lapse ebaõnnestumist!“ oli nende väga selge sõnum. Koolijuht oli hea eeskuju, kuivõrd oluline on koolijuhi enese pidev arendamine ja sealt edasi sama vajaduse mõistmine kõigi õpetajate poolt.

                                            Õppimine ja õpetamine Ainslie Wood algkoolis


Millest räägiti Haridustehnoloogiamessil? Mille enda jaoks kaasa võtsid?


Ühe päeva jooksul külastasime haridustehnoloogiamessi BETT. Suur mess, mille kese on peamiselt tehnoloogia võimaluste kasutamine hariduses – nii õppetöös kui selle korralduses. Üldine sõnum ei olnud meie grupi jaoks küll uus, kuid kinnitav: muutunud keskkond ja tehnoloogilised võimalused on seadnud õppekavale, õppetöö korraldusele ja vajalikele oskustele uued ootused ja nõuded ning tehnoloogia õigel viisil kasutamine loob võimalusi õppimise muutmiseks. Tehnoloogiat ja erinevaid võimalusi oli messil näha tõesti rohkesti. Mina keskendusin messil STEM valdkonnale ja leidsin ideid päris mitme huvitava projekti jaoks, mida koolis rakendada.


Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi osalejad koos programmi koordinaatoritega sisenemas haridustehnoloogiamessile BETT 

Kokkuvõtteks – milliste muljetega tulite tagasi? Kas sellel reisil on teie igapäeva tööle ka otsene mõju või pigem kaudne?


Kokkuvõtteks - suurepärane õppereis. Pisut emotsionaalselt väljendades - ei ole tükil ajal nii põnevat ja inspireerivat reisi olnud. Mõju igapäevatööle on otsene, sest iga seal oldud päevaga kasvas ka veendumus meil suunaks võetud strateegia ja eesmärkide õigsuse ja ka teostatavuse osas. Kui oleks võimalik,  läheks kogu õpetajaskonnaga sarnaseid kogemusi saama.


Alustavate koolijuhtide arenguprogramm ja koolijuhtide järelkasvuprogramm on ellu kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt, neid viiakse ellu koostöös sihtasutusega Innove elukestva õppe strateegia programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Lisainfo:
Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi kohta ja koolijuhtide järelkasvuporgammi kohta.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar