kolmapäev, 25. jaanuar 2017

Puust ja punaseks – muuseumis on kasulik õppida!

Tallinna nn Laia tänava muuseumid hakkasid umbes kolm aastat tagasi mõtlema, kuidas aidata koolidel eelkõige ajaloo õppimist huvitavamaks muuta.

Alustati haridusprogrammide välja töötamisest koolidele ja lasteaedadele. Esimesel ühisel muuseumide infopäeval „PUUST JA PUNASEKS – ÕPETAJATE ERI“ oli puhas rõõm kuulda, kuidas Kiili kooli õppealajuhataja Ina Hannus tõi välja põhikooli riikliku õppekava võimalused ning rääkis sellest, kuidas ta õppekavale tuginedes valmistab ette ja viib läbi õppekäike muuseumidesse. Ta kinnitas, et kui õppekavasse süveneda, siis saab sealt ainult kinnitust, et kõik on võimalik, kui asjad koolis läbi mõelda.
Ina Hannus (Kiili Gümnaasium) „Miks ma oma õpilasi muuseumi viin“
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpetaja Anne Tiitson näitas, kuidas ta külastas õpilastega ühe päeva jooksul mitut erinevat muuseumi ja seeläbi pakkus juba 5-6. kl lastele võimalust selgusele jõuda, mis neid huvitada võiks. Tegemist oli mõtestatud võimalusega, kuidas lastele valikuid pakkuda ja nendes otsustussuutlikkust kujundada.

Jaak Juske väljendas oma siirast rahulolu kannapöörde üle, mida ta tegi, kui läks kolm aastat tagasi Gustav Adolfi Gümnaasiumisse õpetajaks. Ta leidis, et kui tema ülesandeks on õpetada ajalugu, aga õpilased on huvitatud digimaailmast, siis on tema kui õpetaja kohustus ja võimalus need kaks poolt ühendada. Tulemuseks on sotsiaalmeedia abil kasvatatud huvi erinevate ajaloopiltide vastu. Lisaks saab Haljala Gümnaasiumi õpetaja Greete Tomingu videot vanalinna muuseumipäevast vaadata siit.
Infopäev ajaloomuuseumis
Huvitaval Koolil jäi seda kõike kuuldes üle ainult rõõmustada! Lubame jagada muuseumide haridusprogramme oma kanalites ja esitasime muuseumidele väljakutse siduda olemasolevad ja uued haridusprogrammid senisest veelgi enam erinevate õppeainete õppimise ja õpetamise eesmärkidega. Igal ühel on võimalus õppimist ja õpetamist mitmekesisemaks muuta. Muuseumid jt mäluasutuste võimalus on avardada õppimise ruumi. Koolide võimalus on pakutav abi vastu võtta.
Algatuse Huvitav Kool eestvedaja Pille Liblik

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar