reede, 10. märts 2017

Laagri Kooli õpetaja Aet Mikli: Tasulised äpid tasuvad end tihti ära 

Programme valides on kõige olulisem proovida järele. Just tunnis selgub, kas rakendus on õppimiseks piisavalt tõhus.
Detsembrikuus loosisid algatus "Nutitund igasse kooli!" ning Haridus- ja Teadusministeeriumi aktiivsete koolide vahel välja 500 eurose toetuse haridusliku digitaalse õppesisu hankimiseks. Preemia läks Laagri Koolile, kes on aktiivne nutitundide korraldaja ja algatusest osa võtja. Laagri Kool otsustas raha suunata vajalike hariduslike äppide hankimisse.

Nutitunni projekti eestvedaja Birgy Lorenz uuris Laagri Kooli haridustehnoloogilt Aet Miklilt, milliseid valikuid õpetajad koolis tegid, et toetus õppeainete vahel ära jagada?

Ausalt öeldes oli tasulise tarkvara valik esmapilgul päris korralik väljakutse, kuna üldse ei oldud harjutud selles suunas mõtlema. Sestap oligi tegemist kasuliku kogemusega. Samas oli pisuke soovidenimekiri juba olemas, kuna õpetajad olid varasemalt aeg-ajalt oma soove väljendanud. Samuti on meil kasutusel päris suur hulk äppe, millest kasutame tasuta varianti, kuid mille tasuline ehk ilma piiranguteta variant oleks suure koolipere jaoks tunduvalt mugavam. Näiteks mõistekaardiäpp Mind Vector, millega on algklassides väga tore töötada.

NB! Laagri Kooli kasulike äppide nimekirja leiad artikli lõpust.

Matemaatikamäng Math Penguin. Foto: Aet Mikli
Kui ma nimekirja vaatan, siis on näha, et hästi palju valikuid on tehtud III kooliastmesse ja füüsikasse. Samuti märkan, et igale kooliastmele olete valinud midagi matemaatikast? Miks nii?

Füüsika kohapealt on asi lihtne – meie füüsikaõpetaja Aune Kallas võttis äpileidmise ülesannet väga tõsiselt ja esitas väärika nimekirja, kus olid nii simulatsioonid ja muu põnev loodusainetes kasutamiseks. Kõik tema soovid said ka täidetud. Matemaatikud ise äppe järele ei proovinud, sest kellelgi neist ei olnud isiklikku iPadi. Nad tegid järelepärimise kolleegidele teistes koolides. Matemaatika on aine, kuhu juba mõnda aega on küsitud tahvlile väga konkreetseid programme nagu näiteks Wirist. Nüüd, tundub, on vähemalt midagi ligilähedast olemas.

Matemaatika on ka õppeaine, mille puhul olen kõige enam kuulnud ülesannete raskusastme diferentseerimisest. Siinkohal on väga heaks näiteks eelmainitud Sumdog, millele loodan tänu ministeeriumi toetusele meie koolis suurt kõlapinda saada. Õpetaja Maire Kinkar, meie Sumdogi-pioneer tegi äsja õpetajatele ka väikese koolituse ja kaasatulijaid leidub.

Mis oli keskkondade ja äppide otsimise ja valimise juures kõige keerulisem?

Põhimõtteliselt ei ole siin midagi üleliia keerulist, kuna paljud tasulised keskkonnad võimaldavad kasutada vähendatud võimalustega demoversioone - kas ajalise piirangu või sisulise kitsendusega - ja tarkvara sisulise küljega hästi tuttavaks saada. Selline keskkond on näiteks noodigraafikaproramm Noteflight, millega osad meie õpilased on juba tuttavad ja mis oligi seetõttu üks valikutest.

Samal põhjusel valisime matemaatikakeskkonna Sumdog. Seda kasutab matemaatikaõpetaja Maire Kinkar juba kolmandat aastat ja see on end tõestanud. Selliste suuremate õpetaja poolt hallatavate keskkondade puhul on küll oluline õpetajapoolne väike eelkoolitus, mis nõuab ajakulu ja nendega oleks ehk mõistlikum alustada sügisel.

Oli ka paar programmi, millega läksime kirjelduste järgi n-ö ehku peale. Üsna suur summa läks üksikute paarieuroste iPadi äppide peale, mille puhul üritasin järgida printsiipi “igaühele midagi” ja jälgida, et aktiivsemad digiõpetajad ilma ei jääks. Ka tahvliäppide puhul valisin välja päris mitu sellist, millel olemas nn lite-versioon ja mis õpilaste-õpetajate poolt juba piiratud versioonis järele on proovitud. Näiteks on esimeste klasside õpetajad üsna rõõmsad paari arvutamisäpi üle, mida on hea kiirematele väikestele matemaatikutele lisaülesandeks anda.

Mida peate kõige olulisemaks kui keskkonna valite, mille eest võiks lausa raha maksta? Teame ju, et koolidel ei ole digisisu soetamiseks väga raha ning palju asju on ka tasuta. Vahel tekib tunne, et võikski ainult tasuta lahenduse peale jääda.

Olulisim on see, et ei peaks põrsast kotis ostma. Keskkonna sõnaline kirjeldus ei anna pea kunagi adekvaatset pilti, seepärast ahvatlevad ostma ikkagi sellised äpid ja keskkonnad, mida esiteks õpetaja on ise piiratud variandis katsetada saanud ja teiseks õpilaste peal tunnis järele proovinud. Just tunnisituatsioonis selgub reeglina see, kas äpp on kasutamisel piisavalt intuitiivne ja õppimisel tõhus. Tunnistan, et reklaamide puudumine on samuti asjaolu, mis tasulise äpi kasuks räägib, sest kui piiratud võimalusega tasuta äpil ka väliseid reklaame küljes ei ole, siis iseenda tasulist versiooni reklaamib ta ühel või teisel moel ikka.

Seega on peamine programmi valimise printsiip järeleproovimine, kuid siin on ka erandeid - näiteks Art Pose, mille kunstiõpetaja äpi nime, aga pisut ka illustreerivate piltide järgi välja valis. See osutus kunstitunnis väga toimivaks.

Mõni äpp sai valitud puhtalt soovituse põhjal. Näiteks unistas meie matemaatikaõpetaja ammugi keskkonna Wiris analoogist tahvelarvutil ja selgus, et see on olemas – Wolfram Alfa, mis maksab umbes kaks ja pool eurot ning on väga omal kohal 8. ja 9. klassi matemaatikatunnis.

Kas leidsite mingi keskkonna või äppi, mis võiks olla kasutusel igas Eesti koolis, mida näiteks võiks keskselt Eestile osta?

Suuremate keskkondade puhul selliseid soovitusi jagada ei julgeks, kuna nende kogemus on meie koolis siiski väga lühiajaline või ühe õpetaja kogemusel põhinev. Õpetajad alles koolituvad, valmistuvad ja võtavad hoogu.


Väiksemate äppide nimekirja võiks ilmselt kergema vaevaga kokku panna. Minu enda ja juba ka mõne muusikaõpetaja lemmikud on pillisimulatsiooniäpid, millega I kooliastme lastel on väga tore ansamblimängu harjutada. Klassitäit muusikariistu meil väikestele ei ole, aga tahvelarvuteid, kus on lihtne ksülofoniäpp sees, tervitatakse üsna rõõmsalt.

Äppe, erinevaid tarkvaralitsentse ja ka digiõppevahendeid on võimalik ka riigi poolt eraldatavast õppekirjanduse toetusest hankida. Mida teistele koolidele soovitate?
Pärast nimekirja esitamist tekkis veel mitmeid äpi-ideid ja -soove, kuna mõte hakkas rohkem selles vallas liikuma. Nimekirjas tuli teha ka mõningaid muudatusi. Nimelt selgus, et Noteflght´is on summa arvestatud 10 õpilase kohta ja klassitäie jaoks on vaja pisut rohkem maksta. Samuti osutus üks äppidest ostes märksa kallimaks kui äpipoe hinnakirjas. 

Soovitan koolidel mitte olla jäigalt kinni tasuta tarkvara poliitikas. Paar eurot on ju tegelikult märkamatu summa ja võib oluliselt õppetarkvara kui ka õpetamise kvaliteeti parandada.

Kallimate õpiobjektide puhul oleks õpetajal hea saada eelnev ettevalmistus.

Nii Noteflight´i kui Sumdog´i puhul tunnen pisut puudust eestikeelsest juhendmaterjalist. Tegemist on üsna põhjalike ja pidevalt arenevate-laienevate keskkondadega ja seega võiks õpetaja aja kokkuhoidmiseks eestikeelse toe võimalus ka olemas olla. Loodan, et kasutajaskonna kasvades see tasapisi tekib.

Kõik koolid, kes soovivad algatusest osa võtta ja samamoodi oma digitegude tegemisel nii tuge saada, kui ka auhindu võita, on oodatud liituma Nutitunni algatusega: https://www.facebook.com/groups/nutitund/

Laagri Kooli tasulised äpid


Matemaatikaäpid:

* Math Fight Pro, matemaatika võistlusmäng;

* Math Penguin, liitmine, lahutamine korrutamine, jagamine
* Ace Kids Math Games, arvutamine;

* Mind Vector, mõistekaart;

* Wolfram Alpha, programmi Wiris analoog tahvelarvutile:

Füüsika:

* Exploriments: Light - Optics Ray Diagrams for Concave and Convex Mirrors and Lenses;

* Exploriments: Electricity - Current and Charge, Measurement of Current in Series and Parallel Electrical Circuits

* PhET Simulations

Ühistööäpp:

* Explain Everything

Kunstiäpid, mis on ostetud kirjelduse põhjal, aga osutusid väga kasulikuks:


* Art Pose

* Art Pose Female edition

Muusikaäpp:
* Lastele meeldivad väga ka pillimängusimulatsioonid

Kallimatest, õpihaldussüsteemide sarnastest keskkondadest võiks nimetada Sumdogi, mis meil juba end on tõestanud ning Noteflight Learn'i, mida alles hakkame katsetama ja mis sa valitud just seetõttu, et Noteflighti demoversioon on ajapiiranguta ning kõigile väga kättesaadav.

Laagri Kool kasutab suuresti Mac-i tarkvarale iOS kohanduvaid äppe, aga tihtipeale on samad äpid olemas ka Android süsteemidele. Näiteks Math Fight on Androidil sama logoga, kuid teise nimega "Kui mängudel ei ole olemas täpselt samasugust vastet, siis analoog võib ikka olla, kuid kindlasti tasub leitud mängud enne läbi katsetada," ütleb Aet lisades, et platvormideülesus on ühe hea äpi juures oluliseks lisaväärtuseks. "Näiteks valin iganädalase "Nädala äpi" reeglina just sellise, mis töötaks nii iOs- kui Android-opsüsteemi telefonidel," sõnab ta.

Täpse äppide nimekirja, mida valis välja meie kooli õpetajaskond, leiab siit

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar