reede, 31. märts 2017

Parimate Praktikate Päev: andekus koolis, loovtööd põhikoolis ning valikute pakkumine.

Hea õpetaja, koolijuht, hariduse sõber! Kutsume Sind taas osalema Huvitav Kooli Parimate Praktikate Päeval, mis toimub 19. aprillil kell 10.30–16.00 Tallinnas, Öpiku konverentsikeskuses (Valukoja 8, Tallinn).

Seekordsel „Parimate praktikate päeval“ keskendutakse nii ettekannetes kui ka töötubades peamiselt kolmele teemale: andekus koolis, loovtööd põhikoolis ning valikute pakkumine.


Millised võimalused on koolides andekate toetamiseks; milline roll on loovharjutustel ja -ülesannetel; mida reaalselt tähendab õpilase jaoks valikuvõimalus – need on vaid mõned küsimused, millele otsitakse vastuseid koos praktikutega, kes tutvustavad, kuidas nad on oma koolis nimetatud teemat käsitlenud ja korraldanud. See on koht, kus kool saab õppida koolilt – töötubades jagavad oma kogemusi näiteks Võru Gümnaasium, Türi Põhikool, Tallinna 21. Keskkool, Kolga Kool, Tallinna Kivimäe Põhikool, Kadrina Keskkool jt.

Registreerumisel palume kindlasti ära märkida, millise temaatikaga töötoas sooviksite võimaluse korral osaleda. Töötubade lühikirjeldused ja päeva ajakava on lisatud allpool.

Osavõtt on tasuta ja osalejate arv on piiratud. 

Foto: Valga Priimetsa Kool

“Parimate praktikate päeva” töötubade lühikirjeldused:

Loovtööd põhikoolis

Nüüdisaegses ühiskonnas väärtustatakse nii õppe- kui ka kutsetöös üha enam loovust. Üldhariduskooli õppeprotsessis on loovuse arendamine seotud eelkõige õpilaste eneseteostuse ressursside avardamisega. Selle üheks võimaluseks on loovtööde koostamine.

Kahe sama ülesehitusega töötoa fookuses on järgmised küsimused: Milline roll on loovharjutustel ja -ülesannetel I ja II kooliastmes? Kuidas jõuda selleni, et loovtöö III kooliastmes motiveeriks ja innustaks õpilast? Milliseid toetavaid materjale, tegevusi vajab õpetaja? Oma kogemusi, kordaminekuid, probleeme ja võimalikke lahendusi jagavad Melika Kindel Kolga Koolist, Margus Pillau Tallinna Kivimäe Põhikoolist, Ülle Tammela Türi Põhikoolist ja Anneli Raud Kadrina Keskkoolist.

Andekuse toetamine koolis

Andekus avaldub inimese kõrgemates vaimsetes või eri-võimetes, mis on individuaalne potentsiaal saavutada silmapaistvat edu ühel või mitmel alal. See võib avalduda erinevates valdkondades – näiteks teaduses, spordis, muusikas, kunstis jm, aga näiteks ka emotsionaalses või sotsiaalses sfääris. Oluline on seda märgata ja edasi arendada. Oma kooli kogemusest – kuidas toetada andekaid lapsi ning milliseid praktikad on kasutatud andekuse arendamiseks – räägivad Merivälja Kooli õppealajuhataja Maiu Plumer ja Pärnu Vabakooli direktor Ilona Must. 

Valikute pakkumine

Valikainete eesmärk on toetada läbivate teemade rakendamist, võimaldades õpilasel avardada oma maailmapilti ning leida enda jaoks huviala või ka elukutse, millele tulevikus pühenduda. Seetõttu on koolil valikainete pakkumises suur roll. Valikainete pakkumisest ja koordineerimisest koolis räägivad Võru Gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits ning Tallinna 21. Keskkooli direktor Meelis Kond, keskendudes oma koolide näidetele nii gümnaasiumiastmes kui ka põhikoolis. Mõlemad koolid jagavad kogemusi, kuidas nad suutsid tundide mahu ümber paigutada nii, et tekiks vaba ruum valikainetele, millised takistused esinesid, mis on valikute pakkumise aluseks jne.


Korraldamist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo:

Kädi Alanurm

„Parimate praktikate päev“ koordinaator

SA Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

Tel: 56651324

kadi.alanurm@innove.ee

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar