teisipäev, 2. jaanuar 2018

Sünergeetilised valikainete nädalad Võru Gümnaasiumis

Annely Hindrikson, Võru Gümnaasiumi õppejuht

Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada sellest, et mitme maa(-konna), jõe ja järve taga Eesti kagunurgas asub üks noor väike 275 õpilasega nn puhas gümnaasium, kes tegutseb alles 3. aastat. Suuri ülikoolilinnakuid, teadusasutusi, uhkeid tehnovõrgustikke meie ümber ei ole, aga tahame siiski pakkuda oma õpilastele põnevaid ja mitmekesiseid õpivalikuid. Kooli luues küsisime endalt, kuidas seda teha, millised on meie võimalused (rahalised, ajalised, logistilised, ka inimlikud), meie pädevus, koostöökohad. Arutelude käigus jõudsime tervikliku õppesüsteemi ülesehitamiseni, mille kohaselt jaguneb meie aasta kolmeks 11-nädalaseks õppeperioodiks, igaühes 9 põhiõppeainete nädalat, arvestuste nädal ja valikainete nädal. 
Kursus: „Rakendusbioloogia“

Üht valikkursust on võimalik õppida nädala jooksul, keskendudes vaid konkreetsele valikule, muud õppetööd sel ajal ei toimu. Otsustasime nii, sest asudes sedavõrd kaugel suurtest keskustest, aga siiski tahtes kaasata nende kompetentsi, võimekust ja võimalusi, on oluliselt lihtsam saavutada kokkuleppeid nädalaseks õppeperioodiks kui läbi aasta/poolaasta kestvateks kursusteks kord või kaks nädalas.


Igal õpilasel on võimalus oma eelistustest lähtuvalt valida õpingute jooksul 8 valikkursust (3+3+2). 12. klassis jääb kolmas kursus valimata, sest vara algav eksamiperiood seda ei võimalda. Valikkursuste grupid moodustuvad üldjuhul klassideüleselt, ehk siis ühes grupis on segamini nii 10., 11. kui 12. klassi õpilased, mis loob eelduse teistlaadse kogemuse, kommunikatsiooni ja koostöö tekkeks. Erandiks on A1-A2-keeleoskustasemel võõrkeel (saksa, soome, hispaania), mis on paigutatud põhitunniplaani ja mille valimisel peab õpilane osalema ka valikainete nädalatel.

Valikaineid neil eraldi nädalatel õpetavad nii Võru Gümnaasiumi õpetajad kui koostööpartnerid, kelle hulka kuuluvad/on kuulunud 3 aasta jooksul Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikooli Turundusklubi, Tartu Ülikooli Väitlusklubi, Psühhobuss, Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid, TÜ arheoloogia instituut, Võru Kuperjanovi jalaväepataljon, Võru Instituut, Võrumaa Kutsehariduskeskus, kohalikud ettevõtjad, lapsevanemad. Igal aastal on õpilastel valida ligi 50 erineva valikkursuse vahel. 
Kursus: „Fotograafia“

Kursus: „Kas aju juhib meid või meie aju?“
Oleme püüdnud selle poole, et valikainete kaudu toetada põhiainete omandamist (nt praktiline keemia, bioloogia välipraktikum, inimese anatoomia ja füsioloogia, lihtsate vahenditega praktiline füüsika, inglise keel ja kultuur filmis vm), tulevikule mõeldes tutvuda täiesti huvitavate ja uute valdkondadega (turundus, psühholoogia, meedia, arheoloogia, rahaline kirjaoskus), oleme huvilistele pakkunud võimalust tegeleda nädala jooksul oma meelisvaldkonnaga (muusika, võrkpall, kergejõustik, elektroonika, robootika ja programmeerimine, fotograafia, multimeedia), loovuse vabastamiseks ja enese paremaks tundmaõppimiseks on valikus „Loovkirjutamine ja loominguline visandamine“, „Loovkunst“, „Loovtants“, „Loova elu praktikum“, „Jooga ja meditatsioon“. Õpilastel on võimalus end kurssi viia tervisliku toitumise põhimõtetega ja neid ka praktiseerida, õppida hindama inimese terviseseisundit ning andma esmaabi, proovile panna end nende jaoks ehk erandlikes tingimustes riigikaitse välilaagris, ellujäämismatkal metsas.
Kursus: „Riigikaitse“Me ei ole küll ehk nii paindlikud ja avatud meieni aasta kestel jõudvate pakkumiste osas, sest peame läbirääkimised ja kogume valikud kokku hiljemalt augusti lõpuks, septembri teiseks pooleks on terve õppeaasta valikkursuste kavad korrastatud ja valmis õpilastele tutvumiseks ning valikute tegemiseks. Samas tagab see meile töörahu ja kindluse eesootava suhtes, sest eraldi nädalate korraldamine nõuab üksjagu aega ja energiat. Õpilased teevad valikud 5 päeva jooksul elektrooniliste kursusekavade toel ja kinnitavad need (3 eelistatumat igas perioodis) valimiskeskkonnas, mis avaneb ühel teatud septembrikuu õhtul kell 20.00 ning kus valikud selguvad üldjuhul poole tunni jooksul. Nende põhjal hakatakse gruppe moodustama. Kursuste mahtude ühtlustamiseks oleme kokku leppinud nii kindlates kontakt- kui iseseisva töö tundide arvus, ka teavitab õpetaja õpilasi kohe algul sellest, kuidas töö välja näeb ning millised tegevused on vajalikud selleks, et kursus positiivselt läbitud saab. Kursusi hinnatakse mitteeristavalt. 

Valikainete nädalal tegutsevad noored tavapärasest täiesti teistsuguses rütmis. Koolikell sel nädalal ei helise, igaüks toimetab omas nurgas, osad koolis, osad majast väljas, mõned päevad venivad päris pikaks, kuni kooliuste sulgemiseni võib majas õpilasi kohata. Ajagraafikud on küll varem kokku lepitud, aga huvilised ajast ei küsi. Need, kes asjaga seotud pole, hakkavad tundma haiglaslikku huvi, millega siin majas küll tegeletakse. Need, kes 
Kursus: „Robootika“
asjaga seotud, kõnnivad ringi, äraseletatud näod peas. Mõnest ruumist võib kuulda rõkatusi, mõnest imbub välja magusmõrkjat lõhna, teised on helidest küllastunud. Saladuse loor hõljub majas, tegemist oleks nagu salaühingutega. Mida nädala lõpupoole, seda enam tullakse
Kursus: „Mobiilirakenduste programmeerimine“
 nähtavale ja näidatakse, millega selle aja jooksul on tegeldud: kergejõustiku kursuse õpilased on jõudnud läbi viia lastele kergejõustiku mitmevõistluse, fotograafiahuvilised panevad üles fotonäituse, loovkirjutamise õpilased näitavad oma loomingulisi katsetusi, draamakursuslaste sketšid ühtaegu nii naerutavad kui panevad tõsisemalt elu üle järele mõtlema, muusikahuvilised annavad uhke kontserdi ja ikka samal viisil edasi. Sel nädalal saavad õpilased endast hoopis teisel viisil teadlikumaks, kogevad loomisrõõmu, vaimustust, mõnel juhul 
kergendust, võib kohata ka eneseületamise pingest vabastavaid pisaraid. Ikka ja jälle tõdeme neil nädalatel, kui palju andekaid noori meil õpib ja milline sünergia võib nende koostoimetamisest tekkida. Ka võimaldab saadud positiivne laeng alustada uue energiaga järgmist õppeperioodi.

Kursus: „Teeme muusikat. Muusikal 2017“
----------------------------------------------------------------------------------
Tuletame meelde, et endiselt on avatud IDEEKORJE:
kuidas korraldada II ja III kooliastmes õpet paindlikult ja mitmekesiselt, et see aitaks kujundada õpilastes 21. sajandi oskusi, väärtushinnanguid ja -hoiakuid?

Jaga ideid, mis rikastavad õppimist – et muuta enda kool nähtavamaks ja inspireerida teisi!

Rohkem infot ideekorje kohta leiad SA Innove kodulehelt: lingid.ee/ideekorje 
Ära kõhkle! Aruta oma koolis tehtav läbi, täida ideekorjevorm ning saada see hiljemalt 1. veebruariks 2018 aadressil huvitavkool@hm.ee.

Silmapaistvamaid ideid esitletakse 2018. aasta kevadel parimate praktikate päeval.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar