kolmapäev, 28. veebruar 2018

Rapla Gümnaasium on kogukonnakool

Aime Klandorf, Rapla Gümnaasiumi õppejuht

Rapla Gümnaasiumis algab õppetöö 1. septembrist 2018.  Ettevalmistused kooli meeskonna poolt ongi selle nimel praegu käimas. Uus kool tähendab paljuski uusi võimalusi nii õppijatele kui ka õpetajatele. Suurem võimalus valikainete õppimiseks on üks pool, mis õppijatele uues koolis vastu vaatab. Koostöös kohaliku kogukonnaga tahame leida võimalikult palju inimesi, kes on valmis panustama uues koolis valikainete õpetamisse.
Eeltööna kaardistasime õpilaste ootused uuele koolile ja huvivaldkonnad, mis annavad ülevaate tulevaste valikainete soovist.  Toimus 18 kohtumist Rapla gümnaasiumide 9.-11. klassi ja maakonna põhikoolide 9. klassi õpilastega.

Koostöös Rapla Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega koostasime üleskutse kogukonna ettevõtjatele, organisatsioonidele, asutustele, mittetulundusühendustele jt. Üleskutsele tuli rohkesti positiivset vastukaja nii külalistundide, töövarjutamise, praktiliste tööde, tööpraktikate, valikainetundide ja -kursuste läbiviimiseks.
7. veebruaril toimuski Loomeruumis koostöölõuna, kus kooli meeskond direktor Sirje Kautsaare eestvedamisel koos abilise Triin Noorkõivuga tutvustas kooli visiooni ja rääkis, mis võimalused valikainete õpetamiseks on. Kogemusi kogukonnaga koostööst jagas ka Viljandi Gümnaasiumi direktor  Ülle Matsin. Pärastlõunane aeg oli pühendatud praktilise tegevuse töötoale. Kääriti käised üles ja asuti koostööle ning mõtteid kirja panema.
Sünergia, mis Loomeruumis tekkis oli väga inspireeriv ja tegutsema motiveeriv. Valdkonnad, mida tulevased õpetajad välja pakkusid olid rõõmustavalt eriilmelised: fotograafia, kokandus, teedeehitus, IT, ehitus, keraamika, muusika, näitlemine, jooga, psühholoogia, eluõpetus, filosoofia, geeni- ja biotehnoloogia, pärimus, oma kutsumuse leidmine jne. Välja oli töötatud ainekava vorm, mille täitmine jäi osalistele kodutööna lõpetada. Koolimeeskond on siin igati abiks, et aine saaks mitmekülgselt läbi mõeldud ja õppijatele huvipakkuvalt esitatud. Juuni- ja augustikuus on plaanis pedagoogika algkursus korraldada, et klassi ette astumise hirme maha võtta.

Töötame ühise eesmärgi nimel, et mitmekesistada õppijate õppimis- ja valikuvõimalusi ning luua kool, kus kõigil oleks huvitav: nii õppijatel kui ka õpetajatel.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar