esmaspäev, 9. november 2020

Mängime dilemmamängu! Lapsevanema dilemma: õpetaja tõstab klassis häält

Tartu Ülikooli eetikakeskuse sari „Mängi kaasa“ 

„Mängi kaasa“ on Tartu Ülikooli eetikakeskuse vanemahariduse-teemaline sari, mis kutsub lapsevanemaid arutlema mitmesuguste tõsieluliste olukordade üle. Juhtumid pakuvad võimalust oma väärtusi tundma õppida ja nende üle arutleda.

Mängime dilemmamängu!

Dilemmaks nimetatakse sundvalikut olukorras, kus kaks enam-vähem võrdset lahendusvõimalust põrkuvad. Ideaalset lahendust pole: kui eelistad ühte väärtust, saab teine vähem tähelepanu.

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on valminud väärtuste mäng "Eesti rahva sada valikut", milles mängijal tuleb astuda peategelase kingadesse ja valida nelja võimaliku käitumisviisi vahel. Loomulikult on päriselus valikuid rohkem ja olukorradki nüansirohkemad, aga ehk aitab väike mõttemäng endale teadvustada, mida elus oluliseks peate ja milline väärtus on ühe või teise valiku taga.

Selles ja järgnevates FB-mängudes toomegi teieni mõned olukorrad ja nende võimalikud lahendused peatselt trükki jõudvast väärtuste mängust "Eesti rahva sada valikut".

Niisiis: kuidas käituksite, kui satuksite alljärgnevasse olukorda?

Egle 12aastane tütar Jaana tuleb pisarais koolist koju ja räägib emale, et õpetaja karjus tema peale. Jaana oli tunni ajal pinginaabrile ülesande lahendust seletanud. Kui õpetaja tüdrukutele jutuajamise pärast märkuse tegi, olid nad püüdnud talle öelda, et arutasid ülesannet. Õpetaja oli aga vastuvaidlemise tõttu endast välja läinud ja häält tõstnud.

Mida teeksid Egle asemel?

1. Lähen kooli õpetaja jutule. Minu meelest alandab õpetaja hääletõstmine õpilasi ja ei ole klassiruumis kohane.

2. Soovitan Jaanal õpetajale rääkida, et tal on juhtunu pärast paha tunne: ta ei tahtnud tundi segada, vaid püüdis sõpra aidata.

3. Võtan õpetajaga ühendust ja räägin talle, et Jaana tunneb ennast väga halvasti, sest ta tõesti tahtis oma sõbrannat aidata, mitte tundi segada.

4. Lohutan Jaanat: homseks on asi unustatud. Ju oli õpetaja üleväsinud, kõikidel inimestel on vahel halbu päevi.

Lisaks valiku tegemisele ja oma põhjenduse esitamisele võib endalt küsida:

👉Millised väärtused sinu valiku puhul esile tõusevad?

👉Millised väärtused jäävad sinu valiku puhul kõrvale?

👉Kuidas käituksid, kui vastusevariante poleks ette antud?

Kui oled oma valiku teinud ja selle üle mõelnud, loe allolevat tagasisidet. 

NB! Allolev nimekiri käitumisvalikus esinevatest väärtustest toob välja vaid mõned olulisemad esi- või tagaplaanil olevad väärtused.

Mis on väärtused, mis peituvad toodud valikute taga?

1. Oled võitlejanatuur ja pead oluliseks reeglitest kinni pidamist, väärtusi ja põhimõtteid. Pead õpetaja kohuseks olla õiglane ja ennast valitsev. Oled lojaalne oma lapsele ja seisad tema eest. Peamine väärtus: reeglid ja põhimõtted.

2. Sulle on oluline nii oma last toetada kui ka hoida häid suhteid õpetajaga. Austad oma lapse autonoomiat ja toetad tema hakkamasaamist ning soovitad tal ise õpetajaga suhted klaarida. Peamine väärtus: lapse iseseisvus ja hakkama saamine.

3. Püüad vanemana oma last kaitsta, sest oled empaatiline ja tunned, et ta on suhtes õpetajaga nõrgemal positsioonil. Oled vahendaja ja lepitaja. Peamine väärtus: lojaalsus oma lapsele.

4. Sa eelistad konflikti mitte suureks puhuda ja lohutad oma last, õpetaja käitumist vähemtähtsana näidates. Oled salliv ning mõistad ka õpetaja võimalikke motiive. Peamine väärtus: tolerantsus.

Võid endalt küsida:

👉Millega oled toodud tagasiside puhul nõus ja millega mitte?

👉Mida juhtumi lahendamisest õppisid?

TÜ eetikakeskuse väärtuste mäng
 "Eesti rahva sada valikut". 
Foto: Erakogu.

Mängu puhul ei  ole tegemist dilemmaga teaduslikus mõttes, kuid ka ülaltoodud nelja valiku puhul näeme, et igas on üks-kaks juhtivat väärtust ja teised väärtused jäävad tahaplaanile. Nagu päris elus, ei ole ka mängus ideaalseid lahendusi olemas: maailm ei ole mustvalge. Küll aga annab mäng võimaluse oma väärtuste üle mõtiskleda, nende üle teiste mängijatega arutleda ja õppida oma väärtusi vastastikku lugupidaval moel kaitsma, mis praeguses maailmas on kuldaväärt oskus. 


Jaga Facebooki postituse kommentaarides oma valikuvariante, põhjenda neid ja arutle koos teiste lugejatega! Oma väärtuste teistega jagamine aitab ka endal asju selgemaks mõelda. Samas, kõige tulisemad arutelud võivad aset leida just väärtuskonfliktide puhul, ehk siis, kui inimeste väärtused lahknevad. Seepärast – jäägem tolerantseks, tasakaalukaks ja sõbralikuks!

Dilemmameetod on vahend, mis pakub võimalust lahendada elus ette tulevaid olukordi mängulisel moel. Tartu Ülikooli eetikakeskusest on võimalik pärast tasuta täiendkoolitust saada dilemmameetodil põhinevat õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ kahele vanuserühmale. Lisaks saab tellida „Õpetajate väärtuste mängu“ läbimängimist. 

Vt ka https://www.eetika.ee/et/arendus/koolitus/mang

Tiia Kõnnussaar, Tartu Ülikooli eetikakeskuse kolumnist-toimetaja