esmaspäev, 23. november 2020

Õppimine mänguliseks Mateemiku abiga

Sellest ei ole möödunud kaua aega kui selgus tõsiasi, et meie peretütrel oli raske keskenduda ja korrutustabeli õppimine oli osutunud arvatust keerulisemaks. Probleemi süvenedes märkasin, et numbrid ei paistnud last üleüldse huvitavat ja selle asemel, et üheskoos korrutustabelit harjutada, võttis ta samal ajal värvipliiatsid ja hakkas hoopis innuga joonistama. Ühel hetkel tajusin, et tema mõtted olid juba kuskile mujale kaugeks jäänud ja ta isegi ei vastanud mulle. Selle asemel, et teda sundida, otsustasin hoopis teisest küljest läheneda ja siit algaski meie teekond. 

Tänaseks oleme leidnud meie jaoks hingelähedase väljundi, kuhu suunata kogu oma loovus ja arendamise soov ning välja mõelnud ning letile toonud abimehe õpetajatele, kes soovivad oma õppetöösse tuua veidi ilmet ja lastele pakkuda huvitavat mängulist väljundit, et koolipäev saaks sujuvalt ning efektiivselt rõõmsalt õhtusse saadetud. Lisaks on tegemist suurepärase ajaveetmise viisiga ka kodustes tingimustes, kus läbi mängu on lapsel võimalik iseseisvalt õppida, tulemust hinnata ning talletada. Inimene õpib kogu oma elu – ka täiskasvanud saavad Mateemiku abil oma aju treenida ja värskena hoida. 

Mateemik toetab laste matemaatilist arengut läbi värvide, kuna varasemas eas on lastel esialgu just värvide mälu kõige aktiivsemalt arenenud siis aitab mäng sujuvalt üle minna värvidelt numbritele – alustades esialgu liitmise- ja lahutamisega ning lõpetades juba mitmik- korrutus- jagamise -tehetega. Seal juures võib tehete keerukuse jaotada eri vanuses laste vahel samas mängus selliselt, et vanema klassi laps saab mängu jooksul väljakutset pakkuvamad- ning noorem laps lihtsamad tehted. 

Mateemiku mängukomplekt. Foto: Erakogu

Mängupakki on ära mahutatud 50 mängukaarti, mängualus, kontrollkaardid oma teadmiste kontrollimiseks ja ka juhend näidismängudeks. Õpetajatele pakume mängude setti, kus sisaldub lisaks vastavalt vajadusele 3 ja 6 Mateemiku mängu ja magnetiseeritud värvilist mängualust veel 10 erinevat mängujuhist. Mängualus koosneb üheksast värvist mille väärtuse annab mängija ise või õpetaja ning mida on tahvlil võimalik vastavalt soovile ümber tõsta. Juhiseid loome jooksvalt juurde ja meie soov on luua kasutajate kogukond, kus on võimalik aktiivselt jagada ideid ja ettepanekuid ning ka teistega oma kogemusi jagada. Kogukond on mõeldud kasutamiseks kõigile kel vähegi selleks soovi on – õpetajatele, õpilastele, vanematele, vanavanematele ja kõikidele suurtele ja väikestele, kes Mateemiku meetodil oma aju soovivad treenida. Mäng on sobilik kasutusele võtta kohe, kui laps tunneb värve ja numbreid ning tal on tekkinud huvi erinevate numbreid hõlmavate mängude vastu. 

Õpetajale soovime eelkõige pakkuda lapsest lähtuvat tööriista, mille abil anname õpetajale võimaluse pakkuda õpilasele midagi erilist ja mängulist, kuid mis samas aitab õppetööd vastavalt õppekavale muretult ja aega kokkuhoidvalt teostada. Siinkohal aja kokkuhoiu jaoks pakume tulevikus õpetajale välja mitmeid mooduseid ja võimalusi, kuidas ühte ja sama mängupõhja kasutades on võimalik läbi viia erinevaid ainetunde ja üksteisest erinevaid või lõimitud õppeprotsesse. Seejuures mängu juhised erinevad teineteisest ka tasemete poolest, mis võimaldab õpetajal kasutada ühte ja sama mängupõhja ka mitmete aastate vältel, kuid samas siiski efektiivselt lapse teadmisi toetades ja edasi arendades. Lisaks pakume väärtusena rõõmu õpilasele, kelle kohalolek on täielik ja kellele õpitu salvestub läbi kordamise ja iseseisva õppimise, mille kaudu ta avastab oma võimed ja potentsiaali ning suudab neid edukalt ka oma õppetöösse rakendada. 

Mateemiku abiga tunnid põnevaks. Foto: erakogu

Mäng on ka suurepärane võimalus arendada lastes meeskonnatöö oskust ja üle saada sotsiaalsetest barjääridest, mis võivad lapsele luua takistusi oskuste arendamisel ja oma täie potentsiaali ära kasutamisel. Meile, Mateemiku mängu loojate ja arendajatena, olles kumbki ka kahe lapse ema, toob lastele eneseületamise võimaluse pakkumine kirjeldamatut hingesoojust ja südamerahu. Vaid õpetajate ja lapsevanemate koostöös saame pakkuda lastele vajalikku tuge muutuvas maailmas edukaks hakkamasaamiseks. 

Meie investeerime õpetajatesse, et meie lastel oleks olemas kõik vajalik edukaks eluteeks. Meie suurim rõõm on jagada seda hingesoojust ja rahulolu, mida me saame Mateemiku mängu edendamisest, lubades ka teistel vanematel ja ka õpetajatel anda oma panus läbi oma kogemuste, teadmiste ja loovuse ning teineteise toetamise tundes sealjuures kogu protsessist rõõmu. 


Mateemiku õppemeetodi edendajad

Gerlika Ree ja Mariana Koppel
Lisainfo: teadmik.edu@gmail.com 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar