reede, 12. juuni 2015

Huvitava Kooli partnerid said kokku

Ettevõtetel, kultuuriasutustel ja haridusvaldkonna vabaühendustel on koolidele palju pakkuda ning juba toimivatest headest koostöönäidetest tasub eeskuju võtta, leidsid sel kolmapäeval Energia Avastuskeskusesse kogunenud ligi 70 Huvitava Kooli partnerite esindajat.

Huvitava Kooli partnerite päeval kohtusid ja vahetasid kogemusi organisatsioonid, kes panustavad õppimise ja koolielu huvitavaks muutmisesse. Päev pakkus võimaluse kuulata inspireerivaid esinejaid, jagada oma parimaid praktikaid, osaleda põnevates töötubades ning leida uusi partnereid ja koostöövõimalusi.
Partnerite päeva juhtisid imetlusväärse professionaalsusega äsja 8. klassi lõpetanud Franz Malmsten Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja Annabel Kilk Tallinna Arte Gümnaasiumist.

Nii näiteks inspireeris Vanemuise teatri noortetöö juht Mall Türk kõiki kohalviibijaid lugudega teatris korraldatud koolipäevadest ja Kollase Kassi suvekoolist. YFU Eesti juht Kadri Eensalu tõi esile YFU kogemuse ettevõtlikkuse edendamise ning keele- ja kultuuritundide läbiviimisel, aga ka õpilasuurimusteks teemade pakkumisel. „Tagasi kooli“ algatuse eestvedaja Teibi Torm jagas näiteid mitmete organisatsioonide eriprojektidest, mille raames on suur hulk ettevõtte töötajatest külalistunde andnud (vt Swedbanki ja Ahhaa keskuse näiteid) või vabaühendus oma sõnumit õpilasteni viinud (vt Terve Eesti SA näidet). Eesti Pandipakendi turundusjuht Kerttu-Liina Urke rääkis keskkonnaprojektidest, mida ettevõtte juba kolm aastat koolidele on korraldanud, et tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust ning õppematerjalidest, millega aidatakse õpetajatel tundides säästva arengu teemasid käsitleda. Energia Avastuskeskuse direktor Kertu Saks tutvustas koostööprojekti Tallinna Ülikooliga, mille raames pakutakse õpetajakoolituse tudengitele võimalust õppida, kuidas kogemusõppe kaudu õppijate aktiivsust ja õpimotivatsiooni toetada. TK-Team AS-i müügijuht Tarmo Nugis ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi IT-juht Janel Palm aga jutustasid tahvlitehase ja kooli koostööst koolile vajalike tehniliste vahendite pakkumisel.
Kerttu-Liina Urke rääkimas Eesti Pandipakendi keskkonnaprojektidest

Koostöös võiks saavutada uue kvaliteedi 

Päeva teises osas arutasid partnerid väiksemates vestlusringides, kuidas edaspidi üheskoos veel paremini koole toetada. Leiti, et sageli tekivad koostöötõrked sellest, kui tehakse eelduseid teise osapoole ootuste suhtes ja arvatakse teadvat, mida kool vajab, seda koolilt küsimata. Toodi välja, et palju tehakse dubleerivaid tegevusi ja mitmed organisatsioonid pakuvad sisuliselt sarnaseid võimalusi, mille puhul võiksid need algatused koos tegutsedes saavutada uue kvaliteedi. Pakuti, et abi oleks ühtsest infosüsteemist, mis info juba olemasolevate koolide partnerite tegevuste kohta kokku koondaks – nii leiaksid samade eesmärkide nimel tegutsevad algatused teineteist lihtsamini üles.
Oma kogemust jagas aruteluringis ka Eesti Teatri- ja muusikamuuseumi direktor Tanel Veeremaa (pildil keskel)

Võimaluse õppida teiste kogemusest ja arutleda koostööideede üle pakkusid ka töötoad, kus leiti Meremuuseumi haridusprogrammide näitel võimalusi oma tegevuste riikliku õppekavaga seostamiseks ja arutati Noored Kooli teenusedisaini kogemuse najal, kuidas koolile oma ideega läheneda. Samuti oli võimalus kuulda Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi kogemust kooli õppekava koostamisest, kuhu partnerite pakutavad võimalused on sisse kirjutatud ning saada inspiratsiooni Läänemaa Arenduskeskuse haridusinnovatsiooni tegevuskava koostamise projektist.
Töötuba "Kuidas toetada oma paikkonna koolide ja partnerite koostööd?", mida juhtis Läänemaa Arenduskeskuse juht Andres Huul.

Partnerite päeva idee ja teostus tuli partnerite endi poolt 

Huvitava Kooli partnerite päeva idee tuli YFU Eesti poolt, kelle igapäevatööks on rahvusvahelise õpilasvahetuse korraldamine. YFUkad leidsid, et neil on mitmeid häid koostöökogemusi koolidega, mis vääriksid Huvitava Kooli raames jagamist, kuid samas ka palju küsimusi, mille osas teistel kooliga koostööd tegevatel organisatsioonidel võiks häid lahendusi olla. Nii tegidki nad ettepaneku korraldada üks Huvitava Kooli partnerite kokkusaamine, et leida uusi kontakte ja koostöövõimalusi haridusvaldkonnas tegutsevate vabaühenduste ja asutustega. Päeva sisulise poole ettevalmistamiseks kaasasime YFU eestvõttel ka Noored Kooli ning esinejate ja töötubade läbiviijatena hiljem veel kümme erinevat organisatsiooni. Nii oli päeva korralduski koostöine protsess, mis lõi ühendavaid sidemeid edaspidisteks ühisteks ettevõtmisteks.
YFU Eesti tegevujuht Kadri Eensalu partnerite päeva aruteluringis

„Uskumatu, kui palju põnevaid ja lahedaid asju tehakse meie väiksel haridusmaastikul,“ võttis üks osaleja päeva kokku. „Mulle oli Partnerite päeva kogemus väga inspireeriv ning pani mõtted tuleviku suunas liikuma,“ leidis teine. „See, et ajast pidevalt natuke puudu tuli, näitab, et OLI, mille üle arutleda!“ tõi välja kolmas. „Sellised kohtumised on vajalikud – just kontaktide vahetamise ja ideede põrgatamise ja õppimise jaoks,“ ütles neljas. Nii võibki tõdeda, et hariduse uuendajatel ja kooliellu panustajatel tasub edaspidigi kokku saada ja suurema koostöö poole püüelda.

Huvitava Kooli poolt oleme igal juhul valmis oma partnerite kohtumisi ka tulevikus võõrustama!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar