kolmapäev, 27. jaanuar 2016

Ettevõtete kaasabil koolielu põnevamaks: advokaadibüroo Eversheds korraldas väitluskoolituseAdvokaadibüroo Eversheds Ots & Co viis läbi noortele suunatud väitlusõpetuse sarja „Debate Class“. Sarja eesmärgiks on suunata noori leidma poolt ja vastuargumente küsimuses, kas sotsiaalmeedia on võimeline asendama vahetut suulist kommunikatsiooni.

Programmi raames väitlesid 500 Tallinna 8. klassi  õpilast teemadel, kas sotsiaalmeedia soosib või kahjustab heade pere-ja sõprussuhete loomist ja hoidmist ning kas sotsiaalmeedias suheldes on noortel võimalik kasutada kogu oma intellektuaalset potentsiaali. Kuna sotsiaalmeedia pealetungist on räägitud ka Eesti kultuuri, ennekõike keeletaseme languse kontekstis, väitlesid noored ka selle üle, kas interneti vahendusel toimuv suhtlus võimaldab meie rahvuskultuuri järgnevatele põlvedele edasi kanda.


Esimese koha naiskond: Maria Solei Järvet, Anni-Liis Prangli, Hanna Liise Tropp

Lähtudes noorte karjääriunistustest ja perspektiivist, oli sarjas luubi all ka küsimus, kuivõrd sõltub konkurentsivõime sellest, kui hästi noored suhelda oskavad ja end väljendada suudavad. „Väga hea suhtlemisoskus on advokaaditöös ülioluline. Evershedsi väitlusprogramm tutvustab noortele ka advokaaditööd, ühtlasi soovime, et väitlusprogramm aitab kaasa väga hea suhtlemisoskusega noorte juristide kujunemisele, kellest kasvaksid tulevikus tunnustatud advokaadid,“ annab idee sünnist aimu Evershedsi meeskond.

Kui mainitud teemad olid õpetajate ja mentorite juhendamisel koolides läbi vaieldud ja head argumendid kokku kogutud, toimus 23. jaanuaril Tallinna Ringkonnakohtus kõikide klasside parimate vahel väitlusvõistlus. Võistlusel hindasid meeskondade ülesastumist Eesti Väitlusseltsi esindajad, kogenud väitlusõpetajad, oma ala tippjuhid ja Evershedsi advokaadid ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja. „Noored argumenteerisid oma seisukohti väga heal tasemel, viidates oma väidete tõestuseks uuringutele ja muudele tõenditele. Noorte särasilmne ja motiveeritud iseõppimine, hea tiimitöö ja julge esinemine olid inspireerivad! Usun, et noored tegid läbi suure arengu ja said väga rikastava kogemuse,“ ütleb kohal käinud HTM-i peaekspert Mariann Rikka.


Teise koha meeskond: Karl Vilhelm Valter, Kätriin Huttunen, Uko Tiidemann

Et pakkuda noortele kogemust ja julgustada neid end avatult ja siiralt väljendama, läbiti lisaks väitluskoolitusele ja võistlusele koos näidistöövestlus ja sellega kaasnev juhtide arutelu. „Oleme väga tänulikud kõikidele ettevõtlikele õpetajatele, kes programmis osalesid,“ kirjutavad korraldajad.

Teemapüstitus ei ole ajendatud ainult konkreetsete noorte teadlikkuse ja sõnavapruse arendamiseks. Usume, et sotsiaalmeedia temaatika puudutab kogu järeltulevate põlvede arenguetappi, mille mõjutamiseks ja milles kaasarääkimiseks on just praegu õige aeg,“ lisavad nad.

Tegemist on Evershedsi rahvusvahelise advokaadibüroode võrgustiku poolt läbiviidava heategevusprogrammiga.Idee algatajad on olnud just eestlased. Järgmistel aastatel on soov kaasata pea kõikide Euroopa riikide 14-aastased noored ning korraldada lõppvõistlus juba rahvusvahelisel tasandil.

Just nii muutub õppimine nüüdisaegsemaks ja rakendub muutunud õpikäsitus! Materjal saadetakse peagi kõigile õpetajatele kasutamiseks - proovige väitlustehnika ise järgi!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar