teisipäev, 8. märts 2016

Kogenud koolijuhid mentoriteks!

SA Innove koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga kutsub haridusasutuste kogenud ja aktiivseid juhte kandideerima teise mentorite väljaõppeprogrammi!

MIKS? Uuringud rõhutavad koostöövõrgustikesse kuulumise olulisust juhipädevuste arendamisel (TALIS 2013). Sama meelt on mentorite väljaõppeprogrammi läbinud esimese kursuse mentorid ja menteed. Mentorite väljaõppeprogrammi eesmärk ongi luua head eeldused haridusasutuse juhtidele kogemuste vahetamiseks ning professionaalse arengu toetamiseks.

Mentee Andrus Murumaa


Mari-Liis Sults, Tallinna kunstigümnaasiumi direktor, esimese programmi mentee: „Mulle meeldib väga tekkinud usaldussuhe – ma saan küsida küsimusi kõikidest valdkondadest ning saan alati hea vastuse või siis mõtlema suunava küsimuse.”

Maire Murumaa, Keeni põhikooli direktor, esimese programmi mentee: „Minu jaoks on oluline, et mentor aitab hoida olulisi asju fookuses, suunab nägema tervikpilti ja pikemat perspektiivi. Meie kohtumised on usalduslikud, sisukad ja eesmärgistatud.”


Mentee Maire MurumaaHaana Zuba-Reinsalu, Luua Metsanduskooli direktor ja väljaõppeprogrammi esimese kursuse mentor: „Mentoriks õppimine on andnud tõuke minu enda arengule ning olnud ka mingis mõttes peegliks, millesse vaadates näed kohti, mida oma koolis paremini teha. Mentoriks olemine on suur väljakutse ja rõõm, sest paljud olukorrad, mida menteedega töötamisel käsitlesime, on justkui enda elust võetud. Kuigi oluline pole mitte enese poolt läbielatu, vaid noore kolleegi toetamine ning suunamine. On positiivne, et Eestis alustab palju heade mõtete ning suure haridusse panustamise sooviga koolijuhte. 

Esiplaanil mentor Haana Zuba-Reinsalu kätlemas mentee Ain Tõnissoniga


Margus Veri, Pärnu Ülejõe põhikooli direktor ja väljaõppeprogrammi esimese kursuse mentor: „Hoolimata sellest, kas koolijuht on alustavale koolijuhile juhendajaks/mentoriks, peaks koolijuht oma koolis kindlasti mentor olema. Mentorprogrammis saab koolijuht „tööriistu”, kogemusi nii coaching’u kui ka juhendamise korraldamiseks oma organisatsioonis. Kindlasti on koolis õpetajaid, keda saab pidada mentoriteks. Koolijuht peab olema mentor!”


Liilia Oberg, Raeküla põhikooli direktor ja väljaõppeprogrammi esimese kursuse mentor: "2007. aastal, kui alustasin tööd koolijuhina, tundsin puudust kogenud kolleegi nõust ja toest. Seetõttu pean väga oluliseks, et noorel koolijuhil oleks kõrval mentor, kes on kogenud ja empaatiline kolleeg, eeskuju, hea sõber ja õpetaja, toetaja ja nõustaja, kes aitab suurendada mentee enesekindlust töös, on kuulaja ja oluliste küsimuste esitaja, „uste avaja“ ja kontaktide looja. Lisaks nimetatule püüaksin olla alati mentee jaoks olemas; aidata tal näha asju nii, nagu nad on; olla konfidentsiaalne."

Uus mentorite väljeõppeprogramm toimub märtsist juulini ning õppetöö viiakse läbi 1–2-päevaste sessioonidena. Lisaks toimuvad programmis individuaalsed coaching’u-sessioonid ja jätkutegevus. Väljaõppeprogramm võimaldab osalejatel lihvida juhendamisoskust, tehnikaid ja meetodeid ning saada tagasisidet.

KELLELE? Oodatud on direktorid ja õppealajuhatajad. Sobilikul mentoril on vähemalt 5-aastane koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli või kutseõppeasutuse juhtimiskogemus, magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, kõrge motivatsioon ning tahe oma kogemusi jagada.

KUIDAS? Saada oma avaldus programmis osalemiseks, CV, motivatsioonikiri „Minu panus mentorina Eesti haridusse” (pikkusega üks A4) ning kahe haridusjuhi soovituskiri 17. märtsiks e-aadressil ann.leppiman@innove.ee.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar