esmaspäev, 18. aprill 2016

Eestimaa õpib ja tänab!

Pühapäeva südaööl lõppes kandidaatide esitamine Aasta Õpetaja galale, kokku esitati 942 kandidaati üheteistkümnes kategoorias. Kõige enam esitati klassijuhatajaid (181), lasteaiaõpetajaid (173), põhikooliõpetajaid (130) ja klassiõpetajaid (126).

Kogu kandidaatide esitamise aja jooksul kogusime mõtteid eelmise aasta laureaatidelt. Vastati küsimustele nagu, mis iseloomustab head õpetajat/direktorit/hariduse suunajat jt hariduse edendajaid? Aga ka, mida Aasta Õpetaja tiitel võitjate jaoks tähendab? Nende vastused:

Kõik eluvaldkonnad on ühtemoodi olulised, kuid mitte ükski neist ei mõjuta noorte inimeste tulevikku rohkem kui haridus. Haridusvaldkonna tegijaid on vaja avalikult tunnustada ning selleks pole paremat viisi kui Aasta Õpetaja gala. (Heilo Altin, Aasta hariduse sõber 2015)


Heilo Altin
Väga hea õpetaja teeb tööd südamega. Ta ei mõtle palgale, vaid tahab kõiki õpilasi arendada ja ka aidata. Ta on kannatlik, mõistev. Ta saab õpilastega hea kontakti ja ei ole autoritaarne. Ta ei tee tunde vaid õpiku ja töövihikuga. Ta suhtleb õpilastega ka muudel teemadel, kui ainult ainealaselt. (Lemme Sulaoja, Aasta klassiõpetaja 2015)

Lemme Sulaoja
Miks hakata õpetajaks? See on elu mõtte küsimus ja minu meelest on elu mõte teistele millegi andmine. Ja õpetajaamet on andmine. Ja see on selle ameti suurim pluss. Ja need inimesed, kellele meeldib teistele midagi anda, nemad võiksid õpetajaametit kaaluda. (Ivo Leito, Aasta õppejõud 2015)

Ivo Leito
Õpetajaamet sunnib ennast pidevalt arendama, lugema, otsima ja ajaga kaasas käima, ka IT-vallas. Üks suur pluss on saadud tagasiside tehtud tööst - siiras ja aus. (Pille Olesk, Aasta põhikooliõpetaja 2015)

Pille Olesk
Väga hea õpetaja on suunaja, kes arvestab iga inimese omapära ning ei suru mitte ühelegi inimesele oma tõekspidamisi peale. Ta on empaatiline, rahulik, hea suhtleja, jutuvestja ja ettenäitaja, nõudlik ja õiglane. Õpetaja on oma käitumise, oleku ja suhtumisega heaks eeskujuks mitte ainult õpilastele vaid tervele kogukonnale. (Tairi Albert ja Katrin Uurmann, Räpina Aianduskooli projekti "1000 sõpra" eestvedajad. Aasta tegu hariduses 2015)

Tairi Albert ja Katrin Uurmann
Oluline on õpetajaameti väärtustamine ühiskonnas, sealhulgas ka lasteaiaõpetajate. Aasta õpetaja valimine annab võimaluse pöörata enam tähelepanu õpetaja tööle, õppimisele, õpetaja positsiooni väärtustamisele, tänamisele. Üle-eestilisus ja teleülekanne annavad juurde pidulikkust. (Karin Kangur, Aasta lasteaiaõpetaja 2015)

Karin Kangur
Kui mõne muu ameti esindaja näeb oma hästitehtud töö vilju kohe, siis õpetaja saab heal juhul tagasisidet alles aastate pärast, kui näeb, kui hästi tema õpilastel hilisemas elus läheb. Õpetaja vajab kindlasti positiivset märkamist väljaspoolt. Ja kuigi galal ei saa tunnustada kõiki õpetajaid, siis juba see fakt iseenesest, et sellist üritust korraldatakse, toetab õpetajat, sest ta näeb, kuidas ühiskond tema tööd väärtustab. (Karin Lukk, Aasta õppeasutuse juht 2015)

Karin Lukk
Minuga juhtus kummaline lugu. Mul oli aasta õpetaja au hõlmas tõstetud tunne, aga ka suur kohmetus õnnesoove vastu võttes ja neid muudkui tuli ja tuli. Oma kohmetuses kuulsin seda sündmust ümbritsevates juttudes iva - minu õpetaja, minu lapse õpetaja, minu naaber, minu trennikaaslane, me kunagi koos, minu külast, minu tuttav jne – ja taipasin, et inimesed tundsid ennast aasta õpetaja osalisena ja seega jagus palju helgust ja heatahtlikkust kõigele. Teadmine, et tehtud teod on paljudele inimestele andnud siira rõõmu allika, tegi olemise vabaks.

Ja selle tiitli pälvivad üksjagu erinevaid õpetajaid, läbi nende saavad meisterliku töö osaduse ja rõõmu nende kaaslased. Eestimaa on nii väike, ikka keegi tunneb kedagi – seega kirglikult oma töösse pühendunud õpetajate avalikkusele tutvustamine ja ausse tõstmine teeb paremaks ja helgemaks suurt hulka inimesi. (Kärt Matiisen, Aasta gümnaasiumiõpetaja 2015)


Kärt Matiisen
Hea kutseõpetaja on see, kes suudab innustada õpilasi erialaseks tegevuseks. See tähendab, et õpilane sisustab omal initsiatiivil vaba aega erialase tegevusega laboratooriumides (Viktor Dremljuga, Aasta kutseõppeasutuse õpetaja 2015)

Viktor Dremljuga
Mina näen lapsega individuaalselt suheldes probleemi olemust teisest vaatenurgast ja saan sellega toetada õpetajat. Samuti tunnen ennast vajalikuna suheldes lapsevanematega, kes usaldavad kooli rohkem, kui näevad, et nende lapsele pühendatakse aega.

Arvan, et kõige väärtuslikum minu töös ongi oskus last märgata ja asetada ennast nii õpilase kui tema vanema seisukohale ning püüda ühise tahte korral muuta probleemset olukorda. (Sirje Pormeister, Aasta hariduse suunaja 2015)


Sirje Pormeister  
Väga hea klassijuhataja on nõudlik, aga vajadusel järeleandlik, tunneb hästi oma klassi õpilaste huvisid, kodust olukorda ja suhtleb lapsevanematega. Klassijuhataja kaasab vanemaid ühisüritustesse ja teeb nendega koostööd.

Õpetaja peab ka oskama kuulata õpilast ja vajadusel märkama, kui õpilasel on mure või probleem. Ma julgen arvata, et vastastikune usaldus oli see, mis minu oma klassi õpilaste jaoks just selleks heaks klassijuhatajaks tegi. (Maive Noodla, Aasta klassijuhataja 2015)


Maive Noodla

8. oktoobril Jõhvi kontserdimajas toimub Aasta Õpetaja gala 2016, kus tõstame esile neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle töö on teistele eeskujuks ning kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Aasta Õpetaja galast „Eestimaa õpib ja tänab“
tehakse ka otseülekanne televisioonis. Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar