esmaspäev, 11. aprill 2016

Kogu linn lõimus: Haapsalu õpilaste koostööpäev

Haapsalu linna kolme kooli ühine projektipäev „Kogu linn lõimib” toimus tänavu juba teist aastat järjest. Ühine algatus on vaheldusrikas ja koolirõõmu pakkuv päev õpilastele ja õpetajatele.


Projektipäevast võtsid osa Haapsalu Linna Algkool, Haapsalu Põhikool ja Haapsalu Nikolai kool. Idee tekkis eelmiste aastate kevadisi tegevusi jälgides ning Tartu Raatuse Kooliprojektipäeva inspireerivat tutvustust kuulates.

Grupp viienda klassi õpilasi arvas, et äge oleks kui iga nädal selline koolipäev oleks. Kui küsisime, et mida õppisite – kogesite täna, siis esimene vastus oli, et igasugu lahedaid asju ja seejärel pikk loetelu töötubade kogemustest. Lisaks oskasid õpilasi teha ka märkusi ja täiendusi, mida võiks töötubades muuta. Sündmuse tegijateks on Haapsalu kõikide alg- ja põhiharidust andvate koolide õpetajad. Esimesel aastal toimus päev ainult 1. – 6. klasside õpilastele, aga kuna pilootprojektipäev oli edukas, siis soovisime nüüd ka III kooliastme õppetööd sarnaselt lõimida.
 
Õppekava lõimimine läbi erinevate tegevuste on põnev ja ühtlasi annab see lastele pika veerandi jooksul ühe rahulikuma koolipäeva

Päeval, mil kogu linn lõimib, koolides tunde ei toimu ja kogu õppetöö ongi planeeritud selle sündmuse tegevustena. Projektipäeval jätkus tegevusi ligi 930-le meie linna 1. – 9. klassi noorele.

1. – 2. klasside tegevusi planeerisid samade klasside õpetajad, kuid läbiviijateks olid lisaks erinevad tegijad väljast poolt. Selleks, et oleks võimalik pakkuda rohkem erinevaid tegevusi ja tutvustada võimalusi Haapsalus olid töötubade juhendamisel abiks ka lapsevanemad ja Haapsalu huviringide õpetajad. Lastel oli võimalus toimetada kümnes erinevas tegevuskeskuses: erinevad liikumised, loodusnurk, nuputamine jt. Eesmärgiga haarata võimalikult palju õppeaineid oma tegevustes.  3. – 6. klasside tegevuskeskused olid kõikides Haapsalu põhihariduskoolides. Kogu päeva vältel osalesid lapsed 4. erinevas töötoas. Kaks esimest tuli neil valida naaberkoolidest ja kaks hilisemat oma koolist. Õpilased said oma päevaplaani kokku panna tervelt 45 erineva töötoa hulgast valides. Kuna töötubade hulk oli suur, siis valiku tegemine oli raske ja pakkus lastele väljakutset. Samas jäi nii mõnelgi pool kohtades puudugi. Tegevusi pakuti liikumise, käsitöö, kokanduse, teatri, interneti, muusika, ajaloo, tervise, mängude, looduse, kirjanduse teemadel.III kooliaste osales töötubades väljaspool koolimaju. Tegevust pakkusid Haapsalu Kolledž, Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Läänemaa Ühisgümnaasium, Haapsalu Kutsehariduskeskus vastavalt oma võimalustele. Koolid tutvustasid läbi tegevuste oma erialasid ning raamatukogus said noored proovida info otsimist raamatutest. Kokku oli koostööpartneriteabil võimalik valida 14-ne erineva töötoa vahel. Töötoad olid õppekavaülesed, täitsid karjääriõppe, eneseanalüüsi ja silmaringi laiendamise eesmärke ning arendasid noorte üldpädevusi. 


Registreerimine töötubadesse toimus läbi google’i keskkonna. 3. – 6. klassidejuhatajad registreerisid oma klassi õpilased konkreetselt koolile loodud vormis. Kui registreerimised olid tehtud, jagati tabeleid online´s kõigi kolme kooli vahel ja iga töötoa tegija sai näha, palju õpilasi on töötuppa tulemas. 7. – 9. klassidele oli kahe kooli ühine registreerimise vorm, mille muudatusi oli näha kohe reaalajas. Google Drive´s registreerimine laabus sel aastal veel paremini, kui eelmisel. Selle üle tunneme tõelist heameelt. 

Kõva koordineerimise tulemusel koostatud ajakava

Tagasiside nii õpilastelt kui ka õpetajatelt oli positiivne. Ühe kaheksanda klassi klassijuhataja tunne peale projektipäeva: ”Kui alguses tekkis tõrge, et mida, miks ja jälle tehakse, siis pärastine emotsioon oli positiivne. Meeldis nii õpetajatele kui ka lastele, kusjuures nii suurtele kui ka väikestele. Teeme ikka jah järgmisel aastal jälle!”

Kolmanda klassi õpetaja oli alguses toriseja: „Ma ei saanud aru, miks ja kuidas seda asja ajama peaks. Ja nüüd ütlen, et see oli nii positiivse energia päev! Sain sellise emotsionaalse laengu, et olen seda meelt – teeme veel ja paremini.

Jätkame, sest projektipäeval oleme kogenud, et:


  • koos on tulemus suurem ja rõõmsam;
  • tekib erinevamaid võimalusi;
  • partnerite leidmine iga aastaga järjest lihtsam;
  • õpilased leiavad, et kõik koolipäevad võiks sellised olla;
  • projektipäev õpetab ja laps tajub seda hästi.

Ühiselt arutledes saime teada ka muutmisvajadused, et:
 

  • 2. klassi tegevuste puhul arvestame pikema ajaga.
  • Esimesel aastal palusime õpetajatel lahti kirjutada paari sõnaga oma töötoa sisu. Sel aastal seda ei teinud, kuid oleksime pidanud. Kui on teada tegevused on lastel kergem registreeruda.
  • Uue ettepanekuna tuli jagada 3. – 6. klasside töötoad vajadusel vanuseliselt pooleks, kuna arengu vahed on suured ja saab täita paremini püstitatud eesmärke.
  • Mõelda tuleb rohkem sellele, kuidas kaasata enam venekeelse Nikolai kooli õpilasi, kel on mõningane keeletakistus.

Järgmisel aastal uus tunniplaan uute tegevustega!

Malle Õiglas (Haapsalu Linna Algkooli direktor) Kristi Karm (Haapsalu Põhikooli arendusjuht)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar