neljapäev, 9. juuni 2016

PISA uueneb!

Ja plaanib 2018. aastast mõõta ka õpilaste kultuuriteadlikkust ning globaalseid oskuseid. OECD haridus- ja kutseoskuste valdkonna direktor Andreas Schleicher selgitab, et uut pingerida on vaja hindamaks noorte pädevust maailmas, kus üleilmastumine on võimas majanduslik, poliitiline ja kultuuriline jõud.

Globaalseid oskuseid defineerib PISA kui võimekust analüüsida globaalseid ja kultuuridevahelisi küsimusi kriitiliselt erinevatest vaatenurkadest; mõista kuidas erinevused mõjutavad arusaamu, hinnanguid ja ettekujutust nii endast kui ka teistest; teha avatult, asjakohaselt ja efektiivselt koostööd teise taustaga inimestega, mis põhineb vastastikkusel austusel ja inimväärikusel. 


Algallikas ja lisainfo 

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna nõunik Maie Kitsing sõnas, et Eesti ei ole veel lõplikult otsustanud, kas osaleda globaalsete kompetentside hindamises, sest uuringu metoodika vajab parendamist ja esineb kattuvusi teiste uuringutega. Küll aga oleme otsustanud osaleda finantsalase kirjaoskuse hindamises, mida hinnati ka PISA 2012. Eesmärgiks on vaadata, kas meie õpilaste head finantsalased teadmised on püsivad või on olnud muutusi.

Global skills

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar