reede, 26. august 2016

Õpetaja ja digipädevused: kas e-tiiger magab?

Liina Adov Tartu Ülikoolist rääkis täna Narvas toimunud õpetajate konverentsil nende digihoiakutest. Digimaailmas hakkamasaamine sõltub paljuski hoiakutest – kui õpilane või õpetaja usub, et ta saab hakkama, siis ta ka saab. Mõtle, kuidas kasutada digiseadmeid nii, et nad aitaksid tõsta õpitulemusi? Kuidas kasutada digiseadmeid nii, et nad toetaksid õpilaste motivatsiooni - see on võimalik!

TÜ uuring näitab, et enamik Eesti õpetajatest kasutab üks-kaks korda kuus digiseadmeid. Umbes 13% kasutab neid peaaegu igas või igas koolitunnis. 58% õpetajatest kasutab digiseadmeid info otsimiseks ja 38% testimiseks – veel kasutatakse simulatsiooniks (kujundid, graafikud, piltlikustamine); mänguks; ettekannete tegemiseks jne. Kahjuks kasutatakse digiseadmeid väga vähe sisuloomeks (õpilased teevad materjale) ja nende jagamiseks (õpilased jagavad omavahel infot nt Google Drive'i, Dropboxi või WeTransferi abil), info talletamiseks.

Selleks, et koolielu muutuks kaasaegsemaks ja õpilased motiveeritumaks on väga olulised õppetajate hoiakud digiseadmetesse. Hetkeseis seevastu on suhteliselt kehva kuna enamik õpetajaid kasutab digiseadmeid harva ning vähe sisuloomeks. Luua annaks nii dokumente, pilte, videosid, mänge jne. Arvestada tuleb, et digi on elu paratamatu osa - ilma ei saa enam ükski valdkond. Miks peaks kool maha jääma?Pilt õpetajate konverentsilt Narvas, kus esines ka Haridus- ja Teadusminister Jürgen Ligi, autor: Riina Soobik

Täna toimus Narvas 17.Tartu Ülikooli Narva Kolledži augusilõpu pedagoogiline konverents – 8. korda korraldatakse konverentsi Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastusel ja koostöös. 

Konverents on suunatud eelkõige vene õppekeelega koolide õpetajatele ja juhtidele ning on kakskeelne – kui esineja räägib eesti keeles, on ta slaidi vene keeles ja vastupidi. Igal aastal valitakse üks teema, mis on hetkel hariduses oluline – sellel aastal on teemaks digipädevused.

Konverentsil on plenaarsessioon ja 9 sektsiooni, kokku kantakse sektsioonides ette 29 ettekannet õpetajatelt, koolijuhtidelt, ülikoolidest jne. Esimest korda on konverentsil üks sektsioon Muna õpetab kana, kus ettekanded teevad õpilased. Samuti esmakordselt on üks sektsioon suunatud lastevanematele.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar