esmaspäev, 21. aprill 2014

Eesti teatrid aitavad kaasa kooli huvitavamaks muutmisele


Märtsis korraldas Vanemuise teater konverentsi „Haridus teatris ja teater hariduses“, mille eesmärgiks oli tõstatada teemasid koolihariduse täiendamisest teatri vahenditega. Ka Rahvusooperis Estonia tehakse tänuväärset laste- ja noortetööd, mis toetab õppekava rakendamist ja kooli huvitavamaks muutmist.

Rahvusooperis Estonia viidi 2013. aastal läbi mitmed haridusprojektid ja ekskursioonid noorele publikule, mida külastas kokku enam kui 7000 inimest. Lisaks paljudele etendustele ning ekskursioonidele, mis võimaldavad mitmekesistada kirjanduse, muusikaõpetuse, ajaloo ning teiste ainete õppimist ja õpetamist, toimus laste suvelaager „Suvised teatripäevad Estonias“, kus osalenud 300 last arendasid laulu- ja tantsuoskuse kõrval sotsiaalseid oskusi.

Teater on panustanud palju ka noorte kaasamisse ja interaktiivsetesse tegevustesse. Näiteks toimus möödunud aastal Priit Pajusaare uue algupärase noorteooperi „Prints ja kerjus“ lavale jõudmise puhul noorte kirjandikonkurss „Prahihoovist kuningakotta – õnn või õnnetus?“, kuhu laekus 80 tööd. Tähistamaks maailmakuulsa helilooja Giuseppe Verdi 200. sünniaastapäeva, kutsusid Itaalia Suursaatkond Eestis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Rahvusooper Estonia pea 500 gümnaasiumiõpilast osalema Giuseppe Verdi ooperi „Rigoletto“ proovi ühiskülastusel Estonias ning selle etenduse põhjal kirjutatud esseede konkursil. Esseekonkursile laekunud 407 töö hulgast valiti parima töö autoriks Adele Vaks Kärdla Ühisgümnaasiumist, kes sai auhinnaks reisi kahele Itaaliasse, et külastada Verdiga seotud paiku. Konkursist ja külaskäigust Itaaliasse valmib ETV-s dokumentaalfilm.

Aasta eest avati Noorte teatriblogi, mille eesmärgiks on pakkuda noortele keskkonda oma arvamuse avaldamiseks, analüüsioskuse arendamiseks ning diskussiooni tekitamiseks ooperi- ja balletiteatri teemadel. Arvustama on oodatud kõik kuni 26-aastased noored ning kirjutada võib kõigil teemadel, mis Rahvusooper Estonia lavastuste ja ooperi- ja balletiteatris käimisega seostuvad.

Lisaks toimub Estonias sageli mitmesuguseid üritusi, mida erinevas vanuses lapsed ja noored koos vanematega nautida saavad. Möödunud aastal näiteks traditsiooniline teatrilaat, perepäev "Maja kogu perele", kohtumised rahvusooperi vabatahtlike programmi „WANTED!“ kuuluvate noortega jpm.

Rahvusooper Estonia noortetöö kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Vanemuise teater alustas süvendatud tööd noortega juba seitsme aasta eest. Tänaseks on erinevatele vanuseastmetele välja töötatud programmid, mis tutvustatavad teatrižanre, lavastusprotsessi, teatrietiketti jpm. Toimuvad põnevad ja harivad teatrikohtumised ning regulaarselt korraldatakse erinevaid sündmusi väljaspool teatrit. Viimastel aastatel on õppeprogrammides osalenud stabiilselt üle 10 000 noore.

Vanemuise teatri noortetöö juhi Mall Türki sõnul otsitakse hariduses pidevalt uusi võimalusi õppeprotsessi mitmekesistamiseks ning Vanemuise senine praktika näitab, et teater pakub hulgaliselt võimalusi koolitööd huvitavamaks muuta. Sel põhjusel korraldati märtsis konverents "Haridus teatris ja teater hariduses", kuhu olid kaasatud erinevad osapooled - õpetajad, õpilased, koolijuhid ja teatrid, samuti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi esindajad. Ettekannete fookuses oli teatri kui väärtuskasvataja roll, samuti näidati erinevaid võimalusi teatri noorsootöös tehtava rakendamisel õppekavas.

Konverentsil esitleti ka pilootprojekti tööpealkirjaga "Koolipäev teatris", mida saab rakendada erinevates teatrites ning mille kaudu saab käsitleda õppekava paaris-kolmes konkreetses õppeaines teatrivahendite abil. Kaugemas perspektiivis loodetakse, et pilootprojektist kasvab välja koolide jaoks vajalik ja erinevates Eesti teatrites rakendatav regulaarne õppeformaat.

Täpsemalt saab Vanemuise teatri noortetöö kohta lugeda siit.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar