kolmapäev, 23. aprill 2014

Kõrgkoolid soovivad tihedamat koostööd gümnaasiumidega

Täna toimus algatuse Huvitav Kool ja kõrgkoolide esindajate kohtumine, kus arutati, kuidas tagada õppijate sujuv üleminek gümnaasiumist kõrgkooli. Kõrgkoolide esindajad kinnitasid, et enim tuleks koolis pöörata tähelepanu tulevaste üliõpilaste üldoskuste kujundamisele. 

Mõned näited takistustest akadeemilisse ellu sujuva ülemineku ees on abiturientide nõrgemapoolne ajaplaneerimise oskus, suuline ja kirjalik selge eneseväljendus või suutlikkus võtta vastutust. Samuti tuleb rohkem tööd teha eneseanalüüsi- ja seoste loomise oskusega. Kõrgkoolid ei saa oodata gümnaasiumist nn valmisprodukti, nõustuti kohtumisel, vaid peavad ka ise panustama sellesse, et gümnaasiumilõpetajate oskused vastaksid nende ootustele.

Kõrgkoolide ja üldhariduskoolide koostöö suurendamiseks tehti kohtumisel mitmeid ettepanekuid, mida on võimalik viia ellu juba aastatel 2014-2015, rääkis kohtumist juhtinud Huvitava Kooli algatuse koordinaator Pille Liblik. „Koolid ja ülikoolid saavad vahetada õppejõude ja õpetajaid. Ülikool saab toetada gümnasiste uurimistööde juhendamise ja hindamisega. Samuti oleksid kõrgkoolid nõus kureerima gümnaasiumide õppesuundade valikkursusi ja pakkuma võimalusi, kus õpilased saaksid kasutada kõrgkooli laboreid,“ tõi Pille Liblik esile võimalusi, kuidas järjestikkuseid haridustasemeid tihedamalt siduda.

Algatuse Huvitav Kool siht on tagada, et õppijate huvi ja motivatsioon püsiks ja kasvaks. Juba täna võib leida mitmeid häid koostöönäited gümnaasiumide ja kõrgkoolide vahel, kuid neid tuleb avalikkuses ning haridusasutustes rohkem levitada, mistõttu on edaspidi on plaanis korraldada kohtumisi vahetult kõrgkoolide ja üldhariduskoolide vahel.

Tänasel kohtumisel osalesid algatuse Huvitav Kool töörühma liikmed ning kaheteistkümne kõrgkooli õppetegevuse eest vastutavad isikud. Algatuse Huvitav Kool ja kõrgkoolide esindajate järgmine kohtumine sama teema raames toimub 2015. a alguses.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar