esmaspäev, 10. november 2014

Digivõimalused pakuvad huvi

Möödunud nädalal toimus Tartus Huvitava Kooli ja Tartu Ülikooli koostöös korraldatud konverents "Digivõimalused õppimises ja õpetamises". Konverentsil oli üle 200 osaleja, mis annab märku õpetajate ja koolide suurest huvist teema vastu.

Üheks läbivaks mõtteks konverentsil oli tõdemus, et digilahenduste kasutamine õppimises ja õpetamises ei tohiks olla eesmärk omaette, vaid peaks eelkõige toetama tõhusamat ja huvitavamat õppimist. Seda toetab ka Eesti elukestva õppe strateegia, mille üheks eesmärgiks on jõuda selleni, et digivahendid on tavaline osa igapäevasest õppeprotsessist.

Digivõimaluste konverentsi videosalvestust, ettekannete slaide ja õpetajate posterettekandeid saab vaadata konverentsi kodulehel​.

Digipädevuste arendamiseks soovitame kõigil õpetajatel tutvuda ja haarata kinni järgmistest võimalustest:


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar