reede, 7. november 2014

Huvitava Kooli Ida-Virumaa mõttekoda: vanemaid peab rohkem kooliellu kaasama


Koolis muutuste läbi viimiseks tuleb lapsevanemaid kooliellu rohkem kaasata, leiti täna TTÜ Virumaa Kolledžis toimunud mõttekojas, millest võttis osa ligi 60 Ida-Viru lapsevanemat, koolijuhti, õpetajat, omavalitsuste ja ettevõtjate esindajat.

Kohtla-Järvel toimunud mõttekojas arutati maakonna hariduse tugevuste ja probleemide üle. Osalejad tõid ühe suurima väljakutsena esile lapsevanemate vastuseisu muutustele – näiteks ei toeta lapsevanemad tihti kujundavat hindamist, nõudes vaid numbrilisi hindeid. Seda saab muuta, kui lapsevanemad oleksid senisest enam kaasatud igapäevase koolielu korraldamisse. Eesmärgi saavutamine on nii kooli kui ka lapsevanemate endi võimuses, leiti mõttekojas.

Arutelus osutati, et Ida-Virumaa hariduselus on palju positiivset – mitmekultuuriline keskkond tagab head võimalused keeleõppeks. Tõdeti, et mitmekeelsus on ressurss Ida-Virumaa hariduses, mida maksab paremini ära kasutada. Samuti on paljud Ida-Virumaa koolid on liitunud programmi Ettevõtlik Kool võrgustikuga ja maakonna suurettevõtted teevad koolidega tihedat koostööd.

Mõttekojas osalenud haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski sõnul peab tähelepanu liikuma senisest enam hariduse sisule. „Koolimajade suurusest on palju olulisem vastata küsimusele, missuguseid lapsi meie kool kasvatab. Kooli tuleb mõtestada kohana, kus eelkõige kasvatatakse inimesi ning mitte ei tegelda ainult faktide õpetamisega. Vastasel juhul jääme jänni õpilasekeskse hariduse rakendamisega,“ ütles Jevgeni Ossinovski. Kooli põhiülesande mõtestamise eeldus on minister Ossinovski hinnangul kooli ja lapsevanemate tihedam seotus ning avatus kogukonnale, mille saavutamine on ka Huvitava Kooli algatuse üks eesmärk.

Arutelu maakonna haridusküsimuste üle jätkub jaanuaris, mil koguneb Ida-Viru teine mõttekoda. Siis on kavas leppida kokku konkreetsetes tegevustes maakonna koolide huvitavamaks muutmiseks. Tänaseks on lisaks Ida-Virumaale toimunud mõttekoda Valgamaal ja 26. novembril kogunetakse huvitava kooli küsimusi arutama Lääne-Virumaal. Samuti on huvitav kool üheks põhiteemaks üleriigilistes noorte osaluskohvikutes.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar