reede, 31. oktoober 2014

Mida toob november Huvitavale Koolile

November on Huvitava Kooli jaoks sündmusterohke kuu - lisaks põnevale digivõimaluste konverentsile toimub kaks mõttekoda, koolide huvitavuse küsimusi arutatakse noorte osaluskohvikutes üle Eesti ja toetust leiavad koolide koostööprojektid.

5. novembril kl 11-15.15 toimub Huvitava Kooli ja Tartu Ülikooli koostöös Dorpati konverentsikeskuses konverents „Digivõimalused õppimises ja õpetamises".
Konverentsil arutatakse, milline on digivõimaluste pedagoogiliselt mõtestatud kasutus ning tutvustatakse juba kasutusel olevaid e-õppevorme ja haridusuuenduskeskuste võimalusi, aga näiteks ka loodavat e-õppevara pilve. Väliskülalistest on kohal õppimist toetava hindamise rahvusvaheliseks edendamiseks loodud hindamisreformi rühma asutajaliige prof Gordon Stobart Londoni Ülikoolist ning Sloveenia e-koolikoti projekti esindajad Andreja Čuk ja Amela Sambolić Beganović.  Eesti õpetajad tutvustavad posterettekannetes programme ja rakendusi, mis on end nende igapäevatöös juba õigustanud.
Konverentsi saab jälgida otseülekandes ja ka järelvaadata Tartu Ülikooli televisioonis: www.uttv.ee.

Jätkuvad Huvitava Kooli maakondlikud mõttekojad.
7. novembril algusega kell 10.30 toimub TTÜ Virumaa Kolledžis Ida-Virumaa I mõttekoda. Mõttekotta on osalema kutsutud maakonna haridusedendajad, õpetajad, lapsevanemad, ettevõtjad ja teised kogukonnas aktiivsed inimesed. Kavas on ühiselt arutada Ida-Virumaa koolide omanäoliste tugevuste ja probleemide üle ning määratleda osapooled, kes saavad panustada maakonna koolide huvitavaks muutmisse. Peamised tegevused ja vastutused nende väljakutsete lahendamiseks otsustatakse juba jaanuaris Ida-Virumaa II mõttekojas.
Sarnane mõttekoda läänevirulastele, kus arutatakse, kuidas maakonna kooliharidust huvitavamaks muuta ning mil moel saab Huvitava Kooli algatus aidata kaasa kohalike haridusküsimuste lahendamisele, toimub 26. novembril Rakveres.

Novembri viimasel nädalal kogunevad üle Eesti noorte osaluskohvikud, kus sel aastal on üheks lauaarutelude teemaks "Kas kool saab olla huvitav?". Noored arutavad, kuidas suurendada motivatsiooni õppimiseks ja õpetamiseks ning siduda kooli rohkem kogukonnaga, sh mitteformaalse noorsootööga. Eesti hariduse sisu ja tuleviku üle toimuvas vestlusringis otsitakse vastuseid küsimusele, kes ja kuidas saab kaasa aidata sellele, et kool oleks avatud ja huvitav, pakuks pingutust ja loovust kõigis Eestimaa paigus.
Noorte osaluskohvik on Eesti Noorteühenduste Liidu iga-aastane üritus, mis toimub 15 kohas üle-Eesti. Selle raames noored saavad võimaluse arutada otsustajatega nii ühiskonna jaoks tähtsaid probleeme laiemalt, kui ka noorte rolli nende probleemide lahendamisel.

Novembri lõpuks selguvad SA Innove ja Huvitava Kooli konkursi „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“ tulemused. Toetust saavad kuni 10 projekti, millega koolid jagavad häid praktikaid üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu kavandamise ja korraldamise edulugudest, metoodiliste kogemuste jagamisest väljapoole kooli ning koolist väljapoole suunatud koostöö korraldamise kogemustest, õpilaste ja õpetajate motivatsioonimehhanismide muutmisest ja kooli õppekorralduse nüüdisajastamisest.

Jätkub SA Archimedes ja Huvitava Kooli uudsete õppemeetodite ja õpitoodete konkurss „Teeme tunni huvitavaks!“. Konkursile on oodatud kõige erinevamad ideed ja tooted, mille kasutamine võiks pakkuda põnevust nii koolieelse lasteasutuse õpilasele kui üliõpilasele, aga ka õpetajale, õppejõule või koolijuhile. Ootame tegevusi ja lahendusi, mis sobiksid nii ühe kui ka mitme tunni või loengu läbiviimiseks, ainealaste ning üldpädevuste kujundamiseks. 4000-eurose auhinnafondiga konkursi tähtaeg on 5. detsember. Täpsemat infot leiab konkursi veebilehelt:  http://koostoopaevad.archimedes.ee/konkurss

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar