reede, 10. oktoober 2014

Õpetajate professionaalsed õpikogukonnad vajavad koolijuhi toetust

7. oktoobril kohtusid Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuses projektis "Riikliku õppekava rakendamine koolides õpikogukondade meetodil" osalevate koolide direktorid ja õppejuhid, et arutada oma rolli peamiselt õpetajatest koosnevate õpikogukondade tegevuse toetamisel. Inga Kukk TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskusest annab ülevaate, mida kohtumisel arutati.


Kooliarenduse uuringud on näidanud, et juhtkonna selge ja pidev toetus õpetajate initsiatiivile on äärmiselt tähtis ja motiveeriv, et mis tahes muutus või arendusprotsess koolis käivituks, edeneks ja koolikultuuris juurduks.

Milles juhi toetus õpetajale väljendub? Ja vastupidi - kuidas saab õpikogukond koolis toetada koolijuhte oma rolli täitmisel? Osalenud koolijuhtide mõtetest jäi kõlama, et koolijuht saab erineval moel tunnustada õpetajaid, kes õpikogukondades tegelevad aktiivselt enese ja kooli arendamisega - anda ametikoha sees õpetajate koostööks aega, aidata koolis tervikuna edendada õpikogukonnast alguse saanud ja kogu koolielu korraldust puudutavaid muudatusi (lõiming, koolipäeva ajaline korraldus).

Koolijuhtidele tutvustas TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse juhataja Margus Tõnissaar õpikogukonnakoolide õpikeskkonna, õpetajate töö ja õpilaste õpimotivatsiooni kaardistuse tulemusi. Huvitava mõttevahetuse tekitasid ja uusi mõtteid andsid kaardistuste tulemuste seostamine koolijuhtide tööga kogu kooli arendamisel. Haridusuuenduskeskuse juhataja Kadri Ugur käsitles videoanalüüsi võimalusi ja andis juhtkonna liikmetele ideid, kuidas motiveerida õpetajaid oma töös rohkem videosalvestuse ja -analüüsi võimalusi kasutama.

Õpikogukondade koolijuhtide seminaril osalenud Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets tutvustas koolijuhtidele üldhariduse aktuaalseid teemasid: elukestva õppe strateegia rakendusprogrammid, koolivõrgu korrastamine ja digiõppevara tulevik.

Kuigi koolijuhtidel on oma väljakujunenud võrgustikud ja paljud suhtlevad regulaarselt, leidsid osalejad, et õpikogukondade kui terviklikule kooliarendusele suunatud lähenemise toetamiseks võiks lisaks õpetajate koostöövormidele korraldada ka spetsiifiliselt koolijuhtidele suunatud üritusi (seminare, webinare) näiteks värskemate rahvusvaheliste uuringute tulemuste tutvustamiseks või muutuste juhtimise teemal.

Lisainfo projekti ja selle raames toimuvate infopäevade kohta: http://www.curriculum.ut.ee/et/uudised/oppekava-uuenduste-rakendamist-toetavate-materjalide-vahendite-tutvustuspaevad


Autor: Inga Kukk

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar