reede, 24. oktoober 2014

"Snorgeldame Põlula tiikides" ehk infotahvli koostamisest kogukonda kaasava projektini


Möödunud õppeaasta teisel poolel võtsid Põlula Kooli 8. klassi õpilased sihiks valmistada kooli tiigi äärde infotahvel. Kõigepealt tegid nad tahvli disaini ja tööjoonised, arvutasid materjali kulu ja kavandasid selle asukohta. Seejärel tegeldi sisu loomisega: toimusid vaatlused ja õppekäik kohalike tiikide äärde, intervjueeriti kohalikke elanikke, otsiti lisainfot raamatutest ja internetist ning töödeldi ja süstematiseeriti saadud teavet. Lisaks tahvli kujundamisele ja paigaldamisele otsustati kogutud teadmisi ka ülejäänud kooliperega jagada. Selleks vormistati temaatilised töölehed, mida saab kasutada noorema kooliastme loodusõpetuse tundides, koostati ristsõnad, täherägastikud ja teised põnevad ülesanded ning viidi läbi õuesõppepäev ja konverents 1.-8.klasside õpilastele. Veepäeval kandsid õpilased ette kogutud info põhjal valminud uurimustööd ning organiseerisid ja viisid läbi viis töötuba: kalad, veetaimed, putukad, linnud, katsed veega. Projekt lõppes põhjaliku analüüsi ning tänuürituse korraldamisega kõigile seotud osapooltele.

Kõik need tegevused nõudsid suurel määral meeskonnatööd, ülesannete jaotamist ja eri partnerite kaasamist: infotahvli asukoht tuli kooskõlastada direktoriga, vajaliku ehitusmaterjali soetamiseks saadi abi kohalikult ettevõttelt ning vallavalitsuselt, tiikide ajaloo uurimiseks intervjueeriti kooli ja kunagise kohaliku sovhoosi endisi töötajaid, infotahvli tehnilist teostamist juhendas lapsevanem. Lõpuks tuli kokkulepe saavutada isegi koolisöökla kokkadega, kes Veepäevaks maitsva kalatoidu valmistasid. Algselt kavandatud infotahvli koostamisest kasvas seega välja suur ülekooliline projekt, millest said kasu nii algatajad kui ka kogu koolipere ning kogukond.


Lisaks väga heale meeskonnatöö kogemusele said õpilased projekti eri etappides rakendada loodusõpetuse, keemia, füüsika, eesti keele, matemaatika, ajaloo, kunsti- ja tööõpetuse, informaatika ja inglise keele tundides õpitut. Nad õppisid uurimustöö vormistamist ja konverentsi korraldamist, lõid palju kontakte ja arendasid suhtlusoskust ning õppisid seeläbi paremini tundma ja väärtustama oma kodukohta. Projekt on hea näide sellest, kuidas õpilaste algatatud ja läbiviidud ettevõtmine elavdab koolielu, muudab teadmiste omandamise eluliseks ja huvitavaks ning loob koolikeskkonna avatumaks.

Põlula õpilaste tiigiprojekt pälvis Ettevõtliku Kooli edulugude konkursil 2014 tunnustuse parima laste/ noorte algatuse kategoorias.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar