neljapäev, 16. oktoober 2014

Algas konkurss "Teeme tunni huvitavaks!"


SA Archimedes ja Huvitav Kool kuulutavad välja uudsete õppemeetodite ja õpitoodete konkursi „Teeme tunni huvitavaks!“

Konkursile on oodatud kõige erinevamad ideed ja tooted, mille kasutamine võiks pakkuda põnevust nii koolieelse lasteasutuse õpilasele kui üliõpilasele, aga ka õpetajale, õppejõule või koolijuhile. Ootame tegevusi ja lahendusi, mis sobiksid nii ühe kui ka mitme tunni või loengu (käesoleva konkursi raames kokku kuni 90 minutit) läbiviimiseks, ainealaste ning üldpädevuste kujundamiseks. Ärge laske ennast piirata kooliruumil, klassipingil või 45-minutisel tunnipikkusel!

Konkursi eesmärgiks on luua ja levitada õppimist toetavaid võimalusi ehk nn õpitooteid (nt metoodika, juhendid, raamat, tarkvara, veebilahendused või muu), mida saaks ka reaalselt edaspidi õppetöös rakendada. Uudsed õppemeetodid ja õpitooted on osa 21. sajandi koolist, millest räägitakse peagi saabuvate Hariduse koostööpäevade raames.

Konkursil osalema on oodatud kõik huvilised:
 • õpetajad ja õppejõud,
 • õpilased ja üliõpilased, 
 • õpilasfirmad, 
 • organisatsioonid,
 • üksikisikud 
 • ja teised.

Osalemistingimused:
Õpitoodet ei ole varem laiemale avalikkusele (s.t väljaspool õppetööd) esitletud.
Toode võib olla alles arendamisjärgus – konkursile võib esitada ka toote prototüübi.
Töö peab olema esitatud eesti keeles või eestikeelse tõlkega (nt subtiitrid).

Toodet võib esitleda kahel viisil:
 1. Video pikkusega kuni 2 minutit koos kirjeldusega selle kohta, kuidas õpitoode täidab konkursi eesmärki.
 2. Õpitoote kirjeldus ja põhjendus selle kohta, kuidas õpitoode täidab konkursi eesmärki.
Õpitoote kirjeldus või õpivideo peab andma vastused järgmistele küsimustele:
 1. Missuguseid pädevusi või oskusi õpitoote abil tunnis omandatakse või kujundatakse?
 2. Kuidas on võimalik kasutada õpitoodet erinevates õppeolukordades? 
 3. Milles seisneb õpitoote idee ja uudsus?
Auhinnafond: 4000 eurot. Videod pannakse rahvahääletusele ning publiku lemmikul on võimalik võita 500 eurot.
 
Tööde esitamise tähtaeg on 5. detsembril 2014 (k.a). 
Tööde esitamise juhendi leiab konkursi veebilehel.

Soovid konkursi kohta rohkem teada? Vaata http://koostoopaevad.archimedes.ee/konkurss

Lisainfo ja täpsustavad küsimused: anna-stiina.parnaste@archimedes.ee

Konkursi toimumist toetavad: 
Haridus-ja Teadusministeerium läbi algatuse Huvitav Kool. 
Programm Eduko, mis on Eesti Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud ja Euroopa Sotsiaalfondist toetatud programm, mille missiooniks on teha Eesti õpetajakoolitus paremaks, et meie lastel oleks parimad õpetajad maailmas. 
Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskus ja Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar