esmaspäev, 17. november 2014

Elulised praktikumid muudavad geneetika õppimise huvitavaks


Tarvastu Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Mari Järve on juba kaks aastat korraldanud kevadeti gümnaasiumiõpilastele geneetika õppepäevi, mis muudavad geneetika õppimise praktiliseks ja huvitavaks.

Praktikumide idee tekkis arusaamisest, et õpilastele jõuab geneetikast õpikute kaudu tegelikult väga vähe kohale. Nii otsis Mari Järve võimalust nad laborisse viia ja küsis abi Tartu Ülikoolist, kus ideega kohe kaasa tuldi. Nüüdseks on ühe õpetaja aktiivsest võimaluste otsimisest kasvanud välja mitmete osapooltega koostööprojekt - praktikumide läbiviimisse on olnud kaasatud Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikool, Ahhaa keskus ning osalenud õpilased paljudest gümnaasiumidest üle Eesti.

Möödunud kevadel geneetika õppepäevadel osalenud õpilased said valida kahe praktikumi vahel. Kriminalistika praktikumis lahendati väljamõeldud vägistamisjuhtumit, kus võrreldi omavahel kaht kuriteopaigalt kogutud DNA proovi kolme kahtlusaluse DNA proovidega. HIV retseptori praktikumis analüüsis iga osaleja omaenda DNA-d, et saada teada, kas tal on DNA mutatsioon, mille tõttu ta ei nakatu mõnede HI-viiruse tüvedega.

HIV-retseptori praktikum. Foto: Margus Ansu, Tartu Postimees
Tagasiside geneetika õppepäevadele on olnud väga positiivne. Huvi õppepäevadel osalemise vastu näitab kasvõi see, et kui 2013. a täitusid kõik ajad paari päevaga, siis 2014. a tuli registreerumine lõpetada juba pärast ühte päeva. Õpilased on väljendanud huvi kasvu geneetika vastu, paremat arusaamist ja seda, et on lihtsalt põnev laboris praktilist tööd teha. „Mulle meeldib, et kriminalistika praktikumi aluseks on reaalne elusituatsioon,“ tõi välja Inglise Kolledži õpilane Oliver, kelle sõnul oli kuriteo süüdlase otsimine väga kaasahaarav.

Kuna geneetikakatsed on paratamatult keerulised ja kallid, ei ole neid võimalik koolis läbi viia. Seega on sisukate praktikumide läbiviimine laboris suurepärane lahendus, mis aitab õpetada seda teemat arusaadavalt ja huvitavalt. Geneetika õppepäevade korraldamisel on peetud silmas ka seda, et praktikum mahuks ühte päeva – nii saavad osaleda ka kaugemalasuvate koolide õpilased.

Praktikumides osalemine annab õpilastele parema arusaamise DNAst ja DNA analüüsi meetoditest. Sellest ehk olulisemgi on aga see, et õpilased saavad ka praktilise laboratoorse töö oskusi, mida nii mõnelgi neist võib vaja minna edaspidises töös või õpingutes. Otsene kokkupuude laboritööga suurendab huvi loodusteaduste vastu ning julgustab õpilasi mõtlema geenitehnoloogi, arsti vms elukutsele.

Ka Tartu Tervishoiu Kõrgkool on projektiga väga rahul ning plaanib seda jätkata ja koostöös Mari Järvega edasi arendada. Ideid on mitmeid: õppepäevade korraldamine pikema perioodi jooksul, enamiku või kõigi juhendajate leidmine TTHK üliõpilaste seast, et nad saaksid kogemusi ja ka eraldi õppeainena ainepunkte, uute praktikumide väljatöötamine jne.

Geneetika õppepäevade projekt pälvis Ettevõtliku Kooli edulugude konkursil 2014 võidu põnevaima tunni kategoorias. Õpetaja Mari Järve on otsustanud annetada võidetud auhinnaraha geneetika õppepäevade eest Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile tulevaste päevade korraldamiseks.

Loe ka Tartu Postimehe kajastust õppepäevadest.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar