reede, 28. november 2014

Noorte arvates võiksid koolid huvitavamad olla


Kool võiks olla motiveerivam nii õpilaste kui õpetajate jaoks, leidsid ligi 70 noort täna Tallinna ja Harjumaa noorte Osaluskohviku arutelus „Kas kool saab olla huvitav?“.

Diskussioonis osalenud noored ning nooremeelsed nõustusid, et tänane Eesti kool pakub liiga vähe valikuid ja vaheldust ning kaasaegsed õppeviisid nagu projekt- ja õuesõpe pole piisavalt levinud. Õpilased sooviksid faktide tuupimise asemel näha tundides rohkem praktilisi, arutelu võimaldavaid ja suhtlemis- ning esinemisoskust arendavaid meetodeid. Lisaks toodi välja, et hindamisel tuleks vigade asemel keskenduda arengule ja oskusaineid (nt kehalist kasvatust ja kunstiõpetust) ei peaks üldse hindama.

Noorte sõnul on mõningaid probleeme ka õpilaste kaasatusega koolis oluliste otsuste tegemisse – sageli kuulatakse nende ettepanekud ära, kuid tegelikku kooliellu need ei jõua. Mitmetes koolides küsitakse õpilaste arvamust korralduslikes küsimustes, kuid noored võiksid olla laiemalt kaasatud ka õppe sisu puudutavatesse teemadesse, näiteks kooli õppekava koostamisse, leiti arutelus.

Õpilased tõdesid, et kooli ja tunni huvitavus sõltub palju ka neist endist – õpetaja on õpilaste peegel ning vastupidi ja õpilastel on võimalik oma motiveerituse kaudu õpetajaid motiveerida. Samuti ei tohiks huvitav kool tähendada pidevat lõbu, sest eriti gümnaasiumiastmes peab kool pakkuma eelkõige pingutust, et õpilased oskaksid ka edasises elus väljakutsetega toime tulla, toodi esile Osaluskohvikus.

„Õpilaste kriitika ja väljapakutud lahendused osutavad samadele kitsaskohtadele Eesti hariduses, mille lahendamiseks oleme ellu kutsunud algatuse Huvitav Kool,“ kiidab noorte ettepanekuid algatuse koordinaator Pille Liblik. Ka tema sõnul sõltub palju õpilaste endi aktiivsusest ja valmisolekust koolielu korraldamisse sisuliselt panustada, et koolid muutuksid avatumaks ning rohkem valikuid ja otsustusvõimalusi pakkuvaks.

Eesti Noorteühenduste Liidu Harjumaa Osaluskohvik tõi Gloria restorani kokku ligi 100 osalejat, kes arutasid mitmete ühiskondlike valupunktide üle, näiteks kuidas noori paremini tööturuks ette valmistada, kas avaliku alkoholitarbimise keeld on õigustatud, kas graffiti on vandalismiakt või kunstivorm jne. Sarnased Osaluskohvikud toimusid novembri viimasel nädalal kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustava Ühisnädala raames ka teistes maakondades üle Eesti. Kõigis neis arutati ka küsimust, kas kool saab olla huvitav.

2014. aasta Osaluskohvikute kohta saab täpsemalt lugeda Eesti NoorteÜhenduste Liidu ja Ühisnädala veebilehtedelt.

Huvitava kooli arutelulaud Harjumaa noorte Osaluskohvikus

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar