esmaspäev, 1. detsember 2014

Huvitava Kooli jõulukuu


Möödunud novembrikuu oli Huvitavale Koolile sündmusterohke – toimusid digivõimaluste konverents, mõttekojad Ida- ja Lääne-Virumaal, loovhariduse seminar ning koolide huvitavuse küsimusi arutati noorte osaluskohvikutes üle Eesti. Kel polnud võimalik osaleda, saab kokkuvõtteid ja materjale lugeda meie varasematest postitustest.

Detsember on traditsiooniliselt aastale tagasivaatamise ja uute plaanide tegemise aeg ning sellest tulenevalt on jõulukuu ka Huvitava Kooli jaoks varasemaga võrreldes veidi sündmustevaesem. Üks oluline kuupäev tasub siiski ära märkida – nimelt toimub 5. detsembril lausa mitu olulist Huvitava Kooli sündmust:
  • Ennelõunal koguneb Huvitava Kooli nõukoda, et arutada algatuse esimese aasta edenemist ning teha plaane teiseks tegevusaastaks.
  • Samal päeval toimub kohtumine YFU Eesti esindusega ning pärastlõunal Eesti Linnade Liidu ja Maaomavalitsuste esindajatega, et arutada koostöövõimalusi ning kohalike omavalitsuste rolli Huvitava Kooli algatuses. 
  • Lisaks lõpeb samal päeval SA Archimedes ja Huvitava Kooli uudsete õppemeetodite ja õpitoodete konkurss „Teeme tunni huvitavaks!“. Konkursile on oodatud kõige erinevamad ideed ja tooted, mille kasutamine võiks pakkuda põnevust nii koolieelse lasteasutuse õpilasele kui üliõpilasele, aga ka õpetajale, õppejõule või koolijuhile. Ootame tegevusi ja lahendusi, mis sobiksid nii ühe kui ka mitme tunni või loengu läbiviimiseks, ainealaste ning üldpädevuste kujundamiseks. Auhinnafond 4000 eurot. Täpsemat infot leiab konkursi veebilehelt: http://koostoopaevad.archimedes.ee/konkurss
Detsembris kuulutame välja ka SA Innove ja Huvitava Kooli konkursi „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“ tulemused. Konkursile esitati kokku 18 projekti, milles on koostööpartneritena hõlmatud 43 kooli üle Eesti. Projektide kaudu saavad koolid jagada häid praktikaid üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu kavandamise ja korraldamise edulugudest, metoodiliste kogemuste jagamisest väljapoole kooli ning koolist väljapoole suunatud koostöö korraldamise kogemustest, õpilaste ja õpetajate motivatsioonimehhanismide muutmisest ja kooli õppekorralduse nüüdisajastamisest. Kõik konkursile laekunud projektitaotlused on väga head ja aitavad rakendada huvitava kooli põhimõtteid – avatust, loovust ja intellektuaalset pingutust soosivat õpet, mitmekesiste valikute ja otsustusvõimaluste pakkumist.

Samuti teeme detsembris koos maakondadega ettevalmistusi regionaalsete mõttekodade toimumiseks 2015. aasta esimesel poolel.

Huvitav Kool soovib kõigile hariduse sõpradele imekaunist jõuluaega!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar