kolmapäev, 17. detsember 2014

Töövarjupäev annab noortele võimaluse heita pilk töömaailmale


Junior Achievementi eestvedamisel toimub igal sügisel üle Eesti töövarjupäev, mille käigus on õpilastel võimalus jälgida oma ala spetsialisti tööpäeva ja saada seeläbi parem ettekujutus ühe eduka täiskasvanu igapäevatööst. Nähes ja tunnetades reaalset töökeskkonda saavad õpilased määratleda oskused ja omadused, mida tuleb arendada tööalase edu saavutamiseks tulevikus ning veenduda, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad. 

Sadade teiste õpilaste seas osalesid seekordsel töövarjupäeval 20. novembril ka Elva Gümnaasiumi üheksandate klasside noored. Elva Gümnaasium tegi töövarjupäeva eel kokkulepped koguni seitsmeteistkümne kohaliku asutuse ja ettevõttega väga erinevatest valdkondadest. Õpilastel oli võimalus jälgida näiteks Elva linnapea, kirurgi, apteekri, politseinike, ajakirjanike, kujundaja, kosmeetiku, päästjate ja müüjate tööd.

Kooli sotsiaalpedagoogi Eve Saumetsa abiga anname järgnevalt ülevaate, mida Elva õpilased töövarjuks olles õppisid.

Siim-Kristjan Ellervee ja Markus Uppini sõnul, kes said võimaluse veeta töövarjupäev Elva Haigla operatsiooniblokis ning jälgida kirurgi tööd, panid nii arsti vahetu jälgimine kui ka saadud asjakohased kommentaarid selle elukutse vastu suurt huvi tundma.

Elva Gümnaasiumi inglise keele õpetajale töövarjuks olnud Kaisa Kruus ütles, et talle sai selgeks teadmine, et õpetaja töö ei ole kerge – tööpäevad on pikad, sest peale tunde tuleb täita Stuudiumi, parandada töid ning valmistuda järgmiseks päevaks.

Celeste Peterson oli töövari apteegis. „Sain viibida ruumides, kuhu tavainimesi ei lasta, mulle näidati, kuidas tehakse salvi ning seda, kuidas tänapäevane digiretseptidega toimetamine välja näeb,” ütles Celeste. Ta tõdes ka, et farmatseudiks saamine võtab aega, teadma peab palju ning vastutus on suur. Tänapäevane apteekri töö on tütarlapse sõnul suuresti arvutiga seotud.

Ka Elva kohalik konstaabel ning noorsoopolitseinik said 20. novembril endale töövarjud. Üks töövarjudest, Lizette Vutt 9C klassist kahetses, et sel päeval politsei töös midagi erilist ette ei tulnud. Siiski tehti koos hoiatus korda rikkuvatele noortele ja käidi abi vajava kodaniku juures. Mõte, mis töövarju päevast Lizettele meelde jäi, oli see, et politseiniku töö ei ole seotud üksnes relva ja käeraudadega, tihtipeale on abivahenditeks ainult pastakas ja taskulamp. „Politseiniku jaoks on oluline on tunda oma piirkonna inimesi,“ sõnas Lizette.

Päeva Elva Postipoisi toimetuses veetnud Gregory Hermeti sõnul ta ise ilmselt ajakirjanduse valdkonda tööle ei lähe. Siiski oli noormehe sõnul väga huvitav näha suure töövõimega inimesi ning töö kiirust ja professionaalsust lehe kokkupanekul. Suure osa Postipoisis veedetud ajast jälgis Gregory kujundaja tööd ning sai küsida kuidas ja mida lehe kokkupanekul arvestama peab.

Viis üheksandate klasside tüdrukut olid töövarjudeks Elva erinevates ilusalongides. Marge Kurrik, kes jälgis kosmeetiku tööd, ütles et kosmeetiku töö teeb talle meelepäraseks võimalus inimestega suhelda. Lisaks teadmistele, mida õpilane sai erinevate töövahendite kohta, olid olulised ka professionaali poolt vahendatud teadmised selle ameti õppimisvõimaluste kohta.

Suuremad õpilaste grupid külastasid ka tootmisettevõtteid. Saint- Gobain Glassis tehti noortele tehases ekskursioon ning näidati, kuidas klaasi karastatakse ja lõigatakse. Marepleksis nägid õpilased, kuidas pannakse kokku klaasipesumasinat ning kuidas klaasi pestakse. Jürgen Fomkini sõnul tuleks sarnane töö ka edaspidi isiklikult kõne alla, rutiini ta oma sõnul ei näinud ning palga- ja töötingimused tundusid head.

Egert Silk ja Maris Niilus olid Elva huviala- ja kultuurikeskuse direktori töövarjud. Egerti sõnul sai ta märksa targemaks projektide kirjutamise valdkonnas ning selles, missugused iseloomuomadused ja teadmised peavad olema inimesel, kes sarnast asutust juhib. Mööda külgi ei jooksnud õpilaste hinnangul maha ka majandusalased nüansid, millele töövarju päeval tähelepanu juhiti. Linnaraamatukogu juhajata töövarjuks olnud Saskia Tullino tõdes aga, et raamatukogus töötaval inimesel peavad olema lai silmaring, hea suhtlemisoskus, kannatlik meel ja kohusetunne.

Elva linnapea Toomas Järveoja ja abilinnapea Heiki Hansen said samuti õpilastele oma tööd tutvustada. Martin Toode, kes oli linnapea töövari, sai muuhulgas teada, et linnapeaks ei saagi õppida. Tema arvates on linnapea amet päris kurnav – palju tuleb käia esindamas ja võtta osa erinevatest üritustest. Tihti tuleb töötada üle aja ning töö- ja pereelu ühildamine võib väga raskeks minna. Martin osales ka koosolekul, kus arutati tähtsaid linnaelu küsimusi.

Ürgen Sõukand ja Kristjan Joosep olid töövarjudeks Päästekeskuses. Poistele näidati päästjate eluruume ja tutvustati tehnikat. Noormeeste sõnul oli huvitav õppuse jälgimine – tuli leida tulekolle ja mõõta selle temperatuuri. Töövarju päeval õnneks väljakutset ei olnud ning õpilased said meeste tööd põhjalikult analüüsida ja tundma õppida. Tõdeti, et töö on huvitav ja väljakutseid pakkuv, siiski on töötasu suhteliselt kesine.

Kaks noormeest veetsid töövarjupäeva Elva Konsumis, kus nad nägid, kuidas terve pood töötab – tutvuti nii kassa kui kauba tellimise protseduuri ja reeglitega. Poe töö tundus poistele huvitav ja kollektiiv tore. Lisaks viibisid Elva Gümnaasiumi õpilased Enicsis, Matkakeskuses ning Tervisespordikeskuses. Neli kümnenda klassi kodanikukaitse õppesuuna õpilast oli töövarju päeval Tartus, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes, kus nad kogesid sõjaväelaseks pürgivate noorte argirutiini ja igapäevaelu.

Õpilased hindasid töövarju päeva huvitavaks ja meeldejäävaks ning oleksid soovinud asutustes kauem olla, kui vaid ühel päeval. Nende arvates on vahetu kogemus töökohtadel parim ettevalmistus elukutse valikul ja edaspidisteks sammudeks karjääriredelil.

Loe ka Türi Gümnaasiumi õpilaste muljeid töövarjupäevast.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar