kolmapäev, 3. detsember 2014

Kadrina Keskkooli edulugu ehk kuidas kogukond tulevasi insenere õpetab


Lääne-Virumaa Huvitava Kooli mõttekojas tõid kõik arutelulaudkonnad esile Kadrina Keskkooli reaal-tehnilise õppesuuna kui omanäolise ja läbimõeldud lahenduse, kuidas koostöös ettevõtjatega on maakonna haridust huvitavamaks tehtud. Kirjutame nüüd lähemalt, mis teeb Kadrina Keskkooli inseneriõppe eriliseks.

Kadrinas saavad 10. klassi astuvad õpilased valida kolme õppesuuna vahel: LoTe ehk loodusteadused, kus pööratakse suuremat rõhku bioloogiale ja teistele loodusainetele, HuSo ehk humanitaar-sotsiaalteadused, kus keskendutakse keeleõppele ja eneseväljendusoskusele ning ReTe ehk reaaltehniline õppesuund, kus õpilastele antakse lisaks matemaatika, keemia ja bioloogia süvendatud õppele juurde ka suunapõhiseid ained, mida õpetavad tegevpraktikud – turundus, loogika, logistika, arhitektuur, organisatsiooni juhtimine ja käitumine, arvutigraafika ja joonestamine. Õppesuund on välja kujunenud koostöös Aru Grupp AS-ga 2005.a. käivitatud ärijuhtimise ja tehnoloogia õppekavast, mille raames saavad õpilased põhjaliku ettevalmistuse programmjoonestamises ning baasteadmised inseneri- ja ettevõtlusvaldkonnast.

ReTe õpilastel on võimalus arendada insenerimõtlemist ja realiseerida oma loovust läbi praktikumide, õppekäikude ning praktikute õpetuste baasil. Praktikud, kes oma teadmisi ja kogemusi edasi annavad, on enamalt jaolt kohaliku kogukonna liikmed ning Kadrina Keskkooli vilistlased. Näiteks Kadrina Keskkoolis õppivate laste isa ja kohalik ettevõtja õpetab turundust, Rakvere haigla juhataja jagab kogemusi organisatsiooni- ja personalijuhtimisest, Rakvere linnaarhitekt viib läbi arhitektuurialaseid loenguid. Sel moel aitab reaaltehniline õppesuund kaasa ka kooli ja kogukonna sidususe suurendamisele.

Kui õpilane valib ReTe suuna, siis teeb ta teadliku valiku tegeleda õppimisega ka koolivaheaegadel, sest nii sügis- kui kevadevaheajal toimuvad neil väljasõidud ja praktikumid erinevates ettevõtetes üle Eesti ning lisaks ühel suvevaheajal (pärast 11.klassi) ka välispraktika. Praktikad toimuvad kohalikes suuremates ettevõtetes (Aru Grupp AS, HeTi Pere OÜ, Flexa Eesti AS, Jeld-Wen Eesti AS), kus on kasutusel kaasaegsed tehnoloogiad ja seadmed. Praktikandid saavad ülevaate töökorraldusest ja protsesside juhtimisest, tutvutakse tehnoloogiate ja kasutatavate seadmete nõuete ja ohutustehnikaga. 2-nädalane välispraktika toimub Aru Grupp AS-i välispartnerite juures Hollandis, Soomes, Inglismaal, Saksamaal.

Et koolitust tipptasemel hoida, propageerida laiemalt insenergraafika oskusi ja seeläbi tehnilist haridust Eesti noorte hulgas ning pakkuda kooli ReTe suuna õpilastele võimalus võrrelda enda taset teistega, korraldatakse Kadrinas igal aastal rahvusvaheline arvutijoonestamise võistlus CADrina. Tudengid ja koolinoored võistlevad programmjoonestamises, vajalik on nii konkreetne CAD programmide kasutusoskus kui ka insenerlik loovus. Alates 2012. aastast on võistlusel Eesti noortega rinda pistnud ka Soome ametikoolide tudengid ning ainsa üldhariduskoolina osalenud Kadrina Keskkool on mitmel korral võistluse võitnud.

Kõige eelneva tulemusena on suurenenud nende õpilaste arv, kes lähevad edasi õppima insenertehnilistele erialadele. Seega aitab Kadrina Keskkool täita ühiskondlikku nõudlust oskustööliste ja spetsialistide järele. Praktilisest inseneriõppest on kasu ka kohalikule kogukonnale, sest kui õpilastele näidata, et kodukohas on edukad ettevõtted ja seal on võimalik end edukalt teostada, siis tahavad noored pärast kõrgkooli õpinguid ka oma kodukohta tagasi tulla.

Kadrina Keskkooli inseneriõpe tunnistati Ettevõtliku Kooli edulugude konkursi 2014 võitjaks kategoorias "parim koostöö partneriga".

Hetk võistluselt CADrina 2014. Foto: Meelis Meilbaum
CADrina 2014 teemaks oli autosport ja ülesande teemaks vormel. Foto: Meelis Meilbaum

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar