teisipäev, 16. detsember 2014

Heade kogemuste jagamine aitab kaasa koolielu uuenemisele

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad rõhutavad iga õppija individuaalse ja sotsiaalse arengu, õpioskuste, loovuse ja ettevõtlikkuse arengu toetamist. Et muutunud õpikäsitlus jõuaks ellu igas koolis, on oluline luua võimalusi koolide uuenduslike praktikate ja õppekavade põhimõtetest lähtuvate õpilahenduste jagamiseks.

Hea näitena on Võrumaal juba seitse aastat toimunud õpetajate metoodikapäev, kus maakonna koolirahvas oma häid kogemusi jagab. Seekordsel oktoobris toimunud kogemuspäeval sai kuulata Võrumaa 12 haridusasutuse 31 õpetaja ettekannet, mille siduvaks teemaks oligi iga lapse ja noore võimetekohast arengut toetav õpikäsitlus. Fookuses oli võõrkeelte õppimine eri meediakanalite kaudu, näiteks video ja filmi abil, riimi ja rütmi kasutades, lauldes ja räppides, arvutipõhiselt, veebisõnastiku abil ja muudel põnevatel viisidel.

Tundide läbiviimiseks virtuaalsetes keskkondades jagati uusi nippe veebilehtede, Scientix võrgustiku ja portaali ning tahvelarvuti kasutamisest ainetunnis. Ühiselt tutvuti erinevate hariduslike äppidega ning prooviti praktikas Mentimeter- ja Kahoot-küsimustike ja QR- koodide loomist. Näputöö ja kodunduse huvilised kogunesid tikkimisprogrammiga mustri loomise ja tikandi kujundamise töötuppa, saades ühtlasi ka ülevaate sellest, millised erinevad võimalused on kodunduse õpetamiseks maakonna koolides.

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis jagatud kogemused kinnitasid, et tegelikult ei ole õpetajatel tarvis leiutada midagi täiesti uut, vaid oluline on teada-tuntud teemade esitamine uues õpilasi köitvas võtmes. Näiteks ajalugu saab selgemaks, kui tuua muinasaeg kooli õue, tavalise spordipäeva asemel saab korraldada põnevad ülekoolilised olümpiamängud, kirjandusklassika muutub lähedasemaks kui see siduda tänapäevaste probleemidega jne. Tõdeti ka, et väärtuskasvatuse saab siduda lõiminguga, praktiline töö on õpilastele teooriast köitvam, ning et klassijuhatamine peab koolikohustusest kinnipidamise kontrollimise asemel keskenduma enam õpilase loova arengu toetamisele.

Võrumaa alushariduse spetsialistid tuletasid aga meelde, et kõik algab algusest ning lasteaias toimuva õppetöö tähtsust ei tohiks alahinnata. Ka enne kooli vajavad lapsed arenguks turvalist keskkonda, milles aktsepteeritakse igaühe eripära.

Õpetades õpime kõige efektiivsemalt ja seega on oma kogemuse edasiandmisest kasu ka jagajale endale. Isiklike edulugude jagamisest saadud positiivne emotsioon innustab õpetajaid edaspidigi uusi meetodeid katsetama ja koolielu uuenemisele kaasa aitama.

Võrumaa õpetajate VII metoodikapäeva materjalidega saab tutvuda siin.

Võru Kesklinna Kooli olümpiamängudest kujundati aasta suursündmus, mille korraldamisse ja läbiviimisse oli kaasatud kogu koolipere.
Parksepa Keskkoolis korraldati muinasaja õppimiseks teemapäev, kus õpilased said võimaluse proovida muinasaegseid tööviise savikojas, valukojas, puidukojas, nahakojas, sepikojas, jahukojas ja pudrukojas.
Sõnapilvede kujundamine on hea viis õpilaste analüüsioskuse ja loovuse arendamiseks. Pildil olev sõnapilv on kujundatud Tagxedo rakendusega. Ainetundide rikastamiseks sobivaid veebikeskkondi tutvustas metoodikapäeval Võru Kesklinna Kooli õpetaja Koidu Süvaorg.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar