esmaspäev, 12. jaanuar 2015

Huvitava Kooli sündmused jaanuaris

Jaanuar on märkamatult juba poole peale jõudmas ning viimane aeg on anda ülevaade Huvitava Kooli 2015. aasta esimese kuu sündmustest. Tulemas on kaks maakondlikku mõttekoda, koolide koostööprojektide webinar ja selguvad konkursi „Teeme tunni huvitavaks!“ võitjad.

Jätkuvad Huvitava Kooli maakondlikud mõttekojad
23. jaanuaril toimub Huvitava Kooli II Ida-Virumaa mõttekoda Jõhvis. Novembris toimunud esimeses mõttekojas arutati Ida-Virumaa hariduse tugevuste ja probleemide üle ning määratleti osapooled, kes saavad panustada maakonna koolide huvitavaks muutmisse. Teises mõttekojas on kavas leppida kokku konkreetsetes tegevustes Ida-Virumaa koolide huvitavamaks muutmiseks.

Lauaarutelu Ida-Virumaa I Huvitava Kooli mõttekojas
29. jaanuaril on Huvitava Kooli mõttekoda Jõgevamaal Luua Metsanduskoolis. Sarnaselt teistele regionaalsetele kogunemistele on eesmärgiks innustada maakonna koole, lapsevanemaid, ettevõtjaid ja teisi hariduse toetajaid ning sõpru koostööle huvitava kooli nimel.

Koolid jagavad webinaris kogemusi
28. jaanuaril toimub koostöös Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusega webinar, kus Huvitava Kooli ja SA Innove konkursil „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“ edukad koolid jagavad oma häid praktikaid. Konkursi kaudu said toetust projektid, millega koolid jagavad häid praktikaid üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu kavandamise ja korraldamise edulugudest, metoodiliste kogemuste jagamisest väljapoole kooli ning koolist väljapoole suunatud koostöö korraldamise kogemustest, õpilaste ja õpetajate motivatsioonimehhanismide muutmisest ja kooli õppekorralduse nüüdisajastamisest.

Selguvad konkursi „Teeme tunni huvitavaks!“ võitjad
Selguvad koostöös SA Archimedesega läbiviidud õpitoodete konkursi „Teeme tunni huvitavaks!“ võitjad, kuhu esitati 65 tööd. 14. jaanuari südaööni saab igaüks hääletada oma lemmiku poolt - publiku lemmiku auhinnaks on 500 eurot. Ülejäänud auhindade ja tunnustuse saajad valib esitatud kandidaatide seast välja hindamiskomsjon.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar