neljapäev, 22. jaanuar 2015

Koolid tutvustavad Huvitava Kooli webinaril uuenduslikke koostööprojekte


Kutsume kõiki haridusuuendajaid ja –huvilisi kolmapäeval, 28. jaanuaril kell 11-14.30 webinarile, kus saab kuulata uuenduslike koostööprojektide tutvustusi koolidelt, kes osalesid algatuse Huvitav Kool ja SA Innove konkursil „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“.

2014. aasta septembris kuulutas algatus Huvitav Kool koostöös SA Innovega välja konkursi üldhariduskoolidele „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“.

Konkursi eesmärk oli toetada koostööd erinevate koolide vahel, luua võimalusi kogemuste vahetamiseks üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamisest ning anda õpetajatele võimalus arendada oma professionaalsust koolitajana ja õppeprotsessi arendajana.

Konkursi kaudu toetust saanud projektides keskendutakse väga erinevatele teemadele: digipädevuse arendamine, uuenduslike õppemeetodite kasutuselevõtt, kooli ja kogukonna koostöö, paikkonna kultuuri tutvustamine, keelekümblus jne. Kõiki konkursile esitatud taotlusi ühendab soov jagada häid praktikaid ja edulugusid ning soov õppida partnerkooli kogemusest.

Webinaril avavad konkursil osalenud 18 kooli esindajad oma projektide saamislood: tutvustavad plaanitavaid tegevusi ja koostöövorme, mida soovitakse koolielus projektide kaudu muuta või parandada; kuidas leiti partnerkoolid; kuidas mõjutavad tegevused kooli elu pärast projekti lõppemist jne. Arutelu juhib Kadri Ugur (TÜ haridusuuenduskeskus).

Webinari saab jälgida otseülekandes kell 11-14.30 www.uttv.ee. Samuti saab webinari hiljem järelvaadata: http://www.uttv.ee/naita?id=21354

Algatusega Huvitav Kool kutsub Haridus- ja Teadusministeerium huvilisi Eesti hariduse tulevikku kujundama, et muuta iga kool huvitavaks õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, hariduse toetajatele ja sõpradele. Algatuse sihiks on motiveerida koole, lapsevanemaid ja laiemat kogukonda koostööle, muuta koolides toimuv nähtavaks ja tõsta esile neid, kes juba on edukalt kooli huvitavamaks teinud.

Lisainfo: Pille Liblik, algatuse Huvitav Kool koordinaator, tel 735 4018, e-post pille.liblik@hm.ee


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar