reede, 14. november 2014

Koostöö – loovate tegevuste ja huvitava kooli võti


Loovhariduse initsiatiivgrupp kutsub õpetajaid, koolijuhte, haridusametnikke ja lapsevanemaid 29. novembril Tallinna Ülikoolis toimuvale seminarile “Koostöö – loovate tegevuste võti“.

Kunstide töötuba loovhariduse suvekoolis

Huvitava Kooli üleriigilistes ja regionaalsetes mõttekodades osalejad on nõustunud, et õppe huvitavamaks muutumise üheks olulisemaks eelduseks on kooli ja kogukonna tihedam seotus ning koostöö. Ka „Loovharidus Eesti moodi“ III seminar keskendub koostööle. Oma positiivseid koostöökogemusi kooli huvitavamaks ja loovamaks kujundamisel jagavad mitmed koolid ja lapsevanemad. Ettekannetele lisaks toimuvad ka temaatilised töötoad.

Supilinna Seltsi liige ja Tartu Kesklinna Kooli lapsevanem Kristel Ress tutvustab Tartu nelja põhikooli, kahe kogukonnaseltsi ja linnavalitsuse haridusosakonna ühist kaheaastast haridusprojekti “Tuluke”. Meelespea lasteaia direktor Kristina Märks räägib koostööst lasteaia hoolekogu ja erinevate organisatsioonidega. Raivo Ilmsalu, Perekond.eu üks loojatest käsitleb teemat “Konflikt kui armastuse ja koostöö süda või lõks”. Koostöökogemuste eri aspekte jagavad ka Pärnu Vabakooli, Eesti Rahvusvahelise Kooli, Peetri Kooli ja Rapla Ühisgümnaasiumi esindajad.

Täpsem päevakava ja seminarile registreerumise võimalus asub Loovhariduse kodulehel.

Tegemist on juba kolmanda loovhariduse initsiatiivgrupi korraldatud seminariga. Esimene seminar toimus veebruaris ja kandis pealkirja „Loovus teeb õppekava huvitavamaks”. Siis hakati looma võrgustikku, mille kaudu õpetajad ning laste loovuse arendamisest hoolivad täiskasvanud saaksid jagada teadmisi loovalt ja loovuspõhiselt õpetamisest, loovust arendavaid tehnikaid, harjutusi, õppematerjale; saaksid tuge ja inspiratsiooni oma loovaks tööks. Teise, juunis toimunud seminari ehk loovhariduse suvekooli eesmärgiks oli õpilaste loovuse avaldumise toetamisele suunatud koolitundide tutvustamine, õppeainete põhiste loovust arendavate harjutuste jagamine ning õpetajate enda loovuse nautimine. Lisaks toimus 26. septembril ühenduse Loovharidus võrgustiku ja aktiivi moodustamise seminar. Seeläbi alustas ühendus oma olulise eesmärgi täitmist: tuua kokku ja hoida kestlik loovhariduse toetajate koostöövõrgustik.

Loovharidus toetab loovat toimimist lapse, lapsevanema ja õpetaja omavahelises koostöös. Loovharidus võimaldab iga inimese sisemise potentsiaali avanemist ja vaba eneseväljendust üksteisega arvestavas kogukonnas. Huvitavas koolis õpetatakse ja õpitakse loovalt.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar