laupäev, 14. märts 2015

Viimsi Kooli Teadmiskeskuses õpivad lapsed rõõmuga


„Ma tahan ainult sellepärast kooli minna, et saaks peale tunde matemaatikaringi,“ on mitmed Viimsi lapsevanemad kodus kuulnud. Väga populaarseid matemaatika-, robootika-, teadus-, arhitektuuri-, loodus- ja teisi teadmistepõhiseid huvialaringe korraldab Viimsi Kooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis, mis pälvis möödunud aastal ka Haridus- ja teadusministeeriumi tunnustuse kui „Aasta tegu hariduses“. Tahtsime täpsemalt teada, mis on Teadmiskeskuse edu taga ja läksime asja kohapeale uurima. 

Ringitegevused on praktilised, tehakse palju katseid, mõõtmisi ja vaatlusi. Foto: Viimsi Kool.

Collegium Eruditionise ringid on põnevad ning praktilised, õpilased saavad kõike ise proovida ning katsetada, uurida, mõelda, arutleda, järeldusi teha ja seoseid luua. Ringijuhendajad on suures osas noored ja entusiastlikud loodusteaduste erialade tudengid, keskust juhib aga tõeline „sädeinimene“ Peeter Sipelgas, kes on varem saanud ka Harjumaa aasta õpetaja tiitli. Tema eestvedamisel on ühe kooli põnevatest huviringidest vaid mõne aastaga kujunenud laiahaardeline Teadmiskeskus, mis täna pakub võimalusi õhinapõhiseks õppeks enam kui 600 lapsele seitsmest koolist. Ringid on väga populaarsed – soovijaid on rohkemgi kui kohti ning õpilased osalevad ringides suure innuga.

Rääkisime Peetriga sellest, kuidas säärast huvi õppimise vastu oleks võimalik saavutada koolitundide ja õppekava raames ning jõudsime ühisele järeldusele, et õppekava „käegakatsutavat“ õppimist tegelikult ei takista, vaid isegi soosib. „Kõige enam sõltub ikka õpetajast – kas ta usub, et õpilased õpivad kõige enam siis, kui saavad ise proovida, katsetada ja kogeda ning kas ta oma tundides seda ka toetab,“ arvab Peeter. Teine edu võti tundub olevat just huvipõhisus. Kui koolitunnid on õpilastele kohustuslikud, siis Teadmiskeskuse ringidesse tulevad lapsed omal soovil. Andekusest või eelnevatest teadmistest lähtuvat eelselektsiooni ei tehta. Peeter selgitab: „Usume, et iga laps on milleski andekas, oluline on vaid tema tõeline huvi üles leida. Seepärast pakumegi väga mitmekesist ringide valikut – nii saab laps aastate jooksul proovida erinevaid suundi ja leida selle, mis teda enim köidab.“

Viimsi Kooli robootikaringi võistkond võitis esikoha rahvusvaheliselt robootikavõistluselt Robotex 2013.
Foto: Viimsi Teataja

Teadmiskeskus kavatseb tegevust edaspidi kindlasti jätkata, laienemise plaane hetkel siiski kavas ei ole. „Praegu on finantseerimine suuresti projektipõhine ja tegevuste pikaajaline strateegiline planeerimine on sellises olukorras keeruline,“ tõdeb Peeter, kes peab oluliseks, et leitaks võimalused teadushuvihariduse süsteemseks ja jätkusuutlikuks riigipoolseks toetamiseks. „Teadushuviharidus võiks olla kõigile lastele samaväärselt kättesaadav nagu osalemine muusika-, kunsti- või spordiringis,“ on ta veendunud.

Peetri kinnitusel jagab ta hea meelega oma kogemust ka teistega: „Ma ei näe põhjust, miks ei võiks analoogne teadushuvihariduse keskus olla ka teistes koolides ja piirkondades.“ Meie Huvitava Kooli töörühmaga arvame samuti ning julgustame koole ja koolipidajaid, kes tahavad pakkuda oma õpilastele võimalusi õhinapõhiseks õppeks, Viimsi Teadmiskeskusega ühendust võtma.

Et särasilmselt ja õhinaga õppivaid lapsi saaks veelgi rohkem!

Loe ka varasemaid Õpetajate Lehe ja Harju Elu artikleid Collegium Eruditionisest ning vaata keskuse tegevust tutvustavat videot.

Peeter Sipelgas võtmas vastu tunnustust Aasta Õpetaja Galal.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar