neljapäev, 26. märts 2015

Huvitav Kool tähendab tegutseda koos!


„Kohalikud omavalitsused peaksid koolipidajatena keskenduma sellele, et tõsta oma kogukonnas rahulolu hariduse sisuga ja olema koos koolijuhiga kooli arengu eestvedajaks,“ ütles Huvitava Kooli koordinaator Pille Liblik täna Linnade ja Valdade Päevadel Tallinnas.

Pille Liblik sõnas linnade ja valdade esindajatele Huvitavat Kooli tutvustades, et algatus on ellu kutsutud eesmärgiga suurendada kõigi osapoolte rahulolu kooli ja õppimisega ning kohalikel omavalitsustel on selle saavutamises väga oluline roll. Hoonete haldamise ja administratiivsete küsimuste kõrval ei tohi koolipidaja unustada kõige olulisemat – toetada kooli ja kogukonna avatud sisulist koostööd, tagada loovust ja intellektuaalset pingutust soosiv õpe ning mitmekesiste valikute ja otsustusvõimaluste pakkumine.

Algatus Huvitav Kool soodustab kõigi haridusest huvitatud osapoolte, sealhulgas kohalike omavalitsuste, koolide ja kogukonna koostööd, tuues nad ühiselt probleemidele lahendusi otsima maakondlikes mõttekodades. Samuti tõstab algatus esile juba toimivaid häid näiteid ning levitab ja rõhutab sõnumit, et esmane on toetada õpilase loomulikku uudishimu, kool saab ja peab olema huvitav ning toimima loovalt. Huvitava Kooli mõttekodades on jõutud tõdemuseni, et haridusküsimused erinevates piirkondades üle Eesti omavad küll teatud ühisosa, kuid igas maakonnas on oma erisused ja probleemid, mille lahendamisega saab tegeleda ennekõike kohapeal, ise otsustades ja vastutades.

„Samas on selge, et nii riiklikud õppekavad, riigieksamite ja tasemetööde süsteem kui ka õpetajaharidus ja täiendusõpe peavad suunama koole samas suunas – kaasaja ühiskonna vajadustele vastava hariduse ning muutunud õpikäsituse rakendamise poole. Meie ülesanne Haridus- ja Teadusministeeriumis on see tagada,“ rõhutas Pille Liblik ka ministeeriumi vastutust eri osapoolte koostöös. „Kuidas edasi? Koos. Mitte ülalt alla – isegi kui käsk teinekord näib mugavam –, vaid alt üles ja koos."

Linnade ja Valdade Päevad on kohalike omavalitsuste iga-aastane mess-konverents, mis toimub juba 11. korda. Selle raames toimub kahel päeval arvukalt seminare, tutvustusi ja diskussioone erinevatel teemadel, milles tulemusel saavad linnade ja valdade esindajad infot perspektiivsetest suundadest ja võimalustest kohaliku elu arendamiseks.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar