neljapäev, 5. märts 2015

Huvitava Kooli märtsi uudised


Lühikesse veebruarikuusse mahtusid lisaks Eesti sünnipäevale, sõbra- ja vastlapäevale ning „Tagasi kooli“ nädalale ka Huvitava Kooli Viljandimaa mõttekoda ja mitmed koolide koostööprojektid. Alanud märtsis valmistume põnevaks parimate praktikate päevaks, korraldame järgmisi maakondlikke mõttekodasid ja kavandame teisi tegevusi, mis aitavad toetada koolide huvitavamaks muutumist.

Maakondlikud arutelud jätkuvad
Vabariigi aastapäeva hõngulises Viljandimaa mõttekojas arutasid enam kui 70 maakonna hariduse sõpra kooli huvitavuse teemadel ning leidsid, et kuigi Mulgimaa tugev kultuuriline identiteet loob hea vaimse keskkonna, on tänase Eesti hariduse peamised väljakutsed aktuaalsed ka seal. Tõdeti, et koolid peavad leidma julgust kiiresti muutuvas ühiskonnas konservatiivset õpikeskkonda muuta ja traditsioonilistest raamidest väljuda ning vajavad selleks kogukonna tuge. Suur tänu Viljandi Hariduse Arengufondile, kes mõttekoda korraldada aitas ning edaspidi koostöö jätkumist koolide ning kogukondade tasandil algatab ja innustab! Järgmised Huvitava Kooli mõttekojad on kavas Saare-, Hiiu- ja Läänemaal, seega suveks jõuame „katta“ juba üle poole Eesti maakondadest!

Koolid õpivad üksteise kogemustest
Koolid on asunud ellu viima koostööprojekte, mis said toetust konkursi „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“ raames. Oleme vahendanud oma blogis Nõo ja Paikuse põhikoolide ning Läänemaa Ühisgümnaasiumi algatatud nelja gümnaasiumi koostöö esimesi muljeid. Ülejäänud projektide kooliperede tegevustest ja õpikogemustest kirjutame täpsemalt edaspidi.

Viimane võimalus registreeruda parimate praktikate päevale
Meie seekordne parimate praktikate päev ”Kooli õppekava kui võimalus” toimub 9. aprillil 2015 kell 10-16.45 Tartus Dorpati konverentsikeskuses (Turu 2, 4. krs). Sündmus, kus kool saab õppida koolilt, õpetaja õpetajalt, on osutunud väga populaarseks ja järgi on veel ainult mõned üksikud kohad. Pane end kirja ja tule saa osa koolide, Rajaleidja keskuse, ettevõtete ja kogukonnaseltside kogemustest ning edulugudest! Täpsem info ja registreerimine siin.

Partnerid aitavad Huvitava Kooli mõju suurendada
Sõbrakuul pöördusid meie poole mitmed partnerorganisatsioonid, kes oma põhitegevusega juba aitavad kaasa koolide huvitavamaks muutumisele, kuid kes soovivad lisaks võtta vastutust selle eest, et toetada Huvitava Kooli algatuse mõtteviisi ja parimate praktikate levimist. Näiteks võtsid meiega ühendust mõned Noored Kooli programmi osalejad, et viia oma koolides läbi Huvitava Kooli mõttekojad. YFU Eesti käis välja idee korraldada suve hakul Huvitava Kooli partnerite koostööpäev, kus haridusvaldkonna vabaühendused saaksid jagada oma parimaid praktikaid koostööst koolidega. Mõned organisatsioonid on tundud huvi, kas plaanime ka sel aastal Arvamusfestivalil hariduslavaga väljas olla ja kuidas selle korraldamisse liituda saaks. Meil on oma sõprade aktiivsuse üle väga hea meel ja võtame rõõmuga vastu koostööpakkumised, mis aitavad Huvitava Kooli tegevusi võimendada!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar