neljapäev, 2. aprill 2015

Huvitava Kooli aprilli uudised


Naljakuu aprill toob Huvitavale Koolile mitmeid olulisi sündmusi, kus tõsiste arutelude kõrval loodetavasti ka natuke nalja saab, sest naer teeb rinna rõõmsaks ja hea tujuga on hoopis toredam koolis uuenduslikke lahendusi katsetada. Uut energiat uue õpikäsituse rakendamiseks pakub ka üha soojemalt paistev kevadpäike – on suurepärane aeg kooli huvitavamaks muutmiseks!

9. aprillil toimub Tartus II Huvitava Kooli parimate praktikate päev, mis seekord kannab pealkirja ”Kooli õppekava kui võimalus”. Enam kui 150 õpetajat, koolijuhti ja haridushuvilist üle Eesti kogunevad Dorpati konverentsikeskusesse, et jagada üksteisega seda, mida oma koolis juba hästi tehakse. Päev, kus praktikud õpivad praktikutelt, soodustab koolide koostööd ning on tunnustuseks õpetajatele ja koolijuhtidele, kes on julgenud oma koolis õppimist huvitavamaks muutvaid lahendusi rakendada. Parimate praktikate päeva korraldame koos SA Innove ja Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskusega. Lisainfo: http://www.innove.ee/et/yldharidus/registreerimine-huvitav

15. aprillil koguneb Lääne-Saare vallas Nasva klubis Saaremaa Huvitava Kooli mõttekoda. Arutame saarlastega, mille poolest on Saaremaa koolid huvitavad, mõtleme, mida on tarvis ja võimalik koostöös edendada saare hariduse sisus ning esitame küsimuse „kuidas?“ – kuidas saan mina või minu organisatsioon kaasa aidata kodukoha kooli õpetuse ja kasvatuse huvitavamaks muutmisele. Saaremaa regionaalne mõttekoda toimub koostöös MTÜga Saaremaa Huvijuhid ja Saare Maavalitsusega.

Aprillis toimub mitmeid kooli ja kogukonna tasandi Huvitava Kooli mõttekodasid. Näiteks 11. aprillil koguneb mõttekoda Kostiveres ja 29. aprillil Põltsamaal. Kavandamisel on Huvitava Kooli arutelud Väike-Maarjas ja Pirital. Mõttekojad toovad kokku kohaliku hariduselu juhtide ja otsustajate, õpetajate ja õpilaste, aga ka haridussüsteemist väljaspool tegutsevate inimeste hääled, et peegeldada kogukonna ootusi koolile ja kohalikule hariduselule. Üheskoos otsitakse võimalusi, kuidas erinevad osapooled saavad kaasa aidata sellele, et kodukoolist saadav haridus oleks kõrgel tasemel, huvitav ning vastaks kogukonna ja tänapäeva ühiskonna ootustele. Huvitava Kooli mõttekodade kohta saab lähemalt lugeda siit.

Teeme jätkuvalt koostööd paljude partneritega. Märtsis saime kokku mitme organisatsiooni esindajatega, kes panustavad oluliselt koolide huvitavaks muutmisse. Näiteks Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskuse ja Kasvatusteaduste Instituudi juhtidega arutasime koostöövõimalusi muutunud õpikäsituse rakendamise toetamisel, Viimsi Kooli Teadmiskeskuses uurisime, mis innustab lapsi innukalt reaalteaduste huviringides käima, Energia Avastuskeskuse kogemusest saime ideid, kuidas koolivälised partnerid saaksid ülikoolidega koostööd teha, YFU Eesti tegijatega aga hakkasime korraldama Huvitava Kooli partnerite päeva.

Olgugi siinkohal esmakordselt eelteatena välja hõigatud, et 10. juunil toimub Energia Avastuskeskuses I Huvitava Kooli partnerite päev, kus kohtuvad ja vahetavad kogemusi organisatsioonid, kes panustavad õppimise ja koolielu huvitavaks muutmisesse. Tahame luua oma partneritele võimaluse jagada parimaid praktikaid, kuidas koostöös on kooli huvitavamaks muudetud ning luua uusi kontakte ühisteks ettevõtmisteks tulevikus. Täpsemalt anname partnerite päevast teada edaspidi.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar