teisipäev, 18. august 2015

Õpetajad, koolijuhid ja ülikooli hariduseksperdid jagavad kogemusi haridusuuenduste rakendamisest


24. augustil tuleb Tartus kokku ligi 100 õpetajat 12 Eesti koolist, kus riikliku õppekava haridusuuenduste rakendamiseks on loodud õpikogukonnad.

Koostööpäeva plenaarosas tehakse kokkuvõte senisest ühisest õppimisest ning võrreldakse koolikogemust Eestis ja Austraalias. Pärastlõunastes töötubades vahetavad õpikogukondades osalevad õpetajad kogemusi õppimist toetava hindamise, lõimingu, koolikiusamise vähendamise ja ennetamise, sooteadliku õppe ja pädevuspõhisele õppele ülemineku teemadel.

Koostööpäeva kava

Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus toetab õpikogukondade meetodil kooliarendust Haridus- ja teadusministeeriumi rahastusel teist aastat. Erinevalt tavapärastest õpetajate täiendõppest võimaldab õpikogukonna meetod lähtuda konkreetse kooli vajadustest, toetada uuenduste rakendamist pikema aja jooksul ja mitmekülgsemalt (seminarid ja nõustamised koolides, eriteemalised webinarid ja veebikursused, teiste koolide külastused). Ülikooli eksperdid on täiendanud mujalgi maailmas kasutatavat õpikogukonnas õppimise formaati kaardistusosaga. Eel- ja järelkaardistus võimaldab koolil valida õpikogukonnatööks enda jaoks kõige olulisemad teemad ja lõpuks hinnata töö tulemuslikkust.

Õpetajate ja koolide koostööd toetades soodustame parimate ideede ja läbiproovitud praktikate levikut.

Lisainfo: http://www.curriculum.ut.ee/et/oppekavauuendused

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar