reede, 21. august 2015

Tule sügiskonverentsile ”Pädevuspõhine õpe – miks ja kuidas?”

Hea õpetaja, koolijuht, hariduse sõber!

Ootame teid Huvitava Kooli sügiskonverentsile ”Pädevuspõhine õpe – miks ja kuidas?” 12. novembril kl 11-15.45 2015 Tallinna Ülikoolis (Astra õppehoone, Narva mnt 29, Auditorium Maximum).

Pädevuspõhine õpe muutunud õpikäsituses. Õppiva kooli kujundamine.
Mida pädevuste arendamine eeldab koolijuhilt ja õpetajalt? Kuidas õppija pädevusi kujundada ja hinnata? Mis laadi tuge koolid haridusuuenduste rakendamisel vajavad?

Oma kogemusest räägivad Soome ja Gruusia eksperdid ning Eesti õpetajad ja koolijuhid. Valminud tugimaterjale, vahendeid ja täiendusõppe võimalusi tutvustavad Tallinna ja Tartu Ülikooli haridusuurijad.

Huvitava Kooli sügiskonverentsi kaudu toetatakse riiklike õppekavade rakendamist, tutvustades uusi algatusi, haridusuuringute tulemusi jms Eestis ja mujal maailmas. Konverentsi kevadisel sõsarüritusel parimate praktikate päeval pakume võimaluse jagada juba läbiproovitud häid kogemusi koolilt koolile, õpetajalt õpetajale.

Registreerimine ja kava

Osavõtt on tasuta. Registreeruda saab 20. oktoobrini või kuni kohti jätkub.

Kutsume koole ja õpetajaid esitama konventsile posterettekandeid – kuidas kavandate õpet pädevustest lähtudes, kuidas kujundate ja hindate õppija pädevusi oma tunnis/klassis/koolis? Posterettekandega esineda soovijatel palume anda sellest 30. septembrini teada: inga.kukk@ut.ee
Ettekannete esitamise tähtaeg on 20. oktoober.

Konverentsi korraldavad Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool ning Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus.

Lisainfo: Inga Kukk, inga.kukk@ut.ee

1 kommentaar: