esmaspäev, 14. detsember 2015

Huvitaval Koolil on fänne ka Gruusias

Huvitava Kooli koordinaator Pille Liblik kirjutab visiidist Gruusiasse, kus ta tutvustas algatuse põhimõtteid, erinevate huvigruppide kaasamist, edulugude jagamist ja motiveerimisvõimalusi.
 
Grusiinid külastasid novembris ka Eestit, et tutvuda meie haridusoludega. Delegatsiooni eestvedaja Natia Jokhadze Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumist rääkis Huvitava Kooli pädevuspõhise õppe konverentsil ka Eesti õpetajatele Gruusia õppekava arendamist ja kinnitas, et Eesti kogemusest on neil olnud palju õppida.
 

8.–9. detsembril toimus Gruusia pealinnas Tbilisis rahvusvaheline konverents „Õppekava arendamine ja rakendamine“, millest lisaks Gruusia õpetajatele, koolijuhtidele, ülikoolide esindajatele ja Gruusia haridus- ja teadusministeeriumi esindajatele võtsid osa ka Eesti ja Soome haridusspetsialistid. See konverents oli teatud kokkuvõte juba peaaegu kaks aastat kestnud koostööprojektist SA Innove, Gruusia haridus- ja teadusministeeriumi ning Unicefi vahel, mille eesmärgiks on abistada Gruusiat üldhariduse riikliku ning õpetajakoolituse õppekavade arendamisel ja rakendamisel.

Tutvustasin Gruusia õpetajatele ja haridusvaldkonna otsustajatele Eesti õppekava rakendamise kogemust.  Grusiinide seas tekitas elavat huvi see, kuidas algatuse Huvitav Kool kaudu on võimalik koole ja lapsevanemaid innustada, sisendada usku, et õppimine ja õpetamine on huvitav ja loov tegevus. Gruusia kontekstis oli põnev arutada, kui oluline on koolidel selgitada oma valikuid ja õpetamise ning õppimise põhimõtteid – olgu need seotud siis kujundava hindamisega, õpetajate professionaalsuse toetamise jmt-ga.

Soome Kooliameti esindajal, kes samuti konverentsil esines, oli väga hea meel tõdeda, et sõnumid õppekava rakendamise võimalikkusest, mis Soome ja Eesti Gruusiasse kaasa tõid, lähtusid samadest põhimõtetest.

Konverentsi jooksul arutasid Gruusia haridustöötajad Huvitava Kooli mõttekoja mudelit kasutades oma riigi hariduse edulugude üle, kirjeldasid esmajoones lahendamist vajavaid probleeme ja esitasid ettepanekuid lahendusteks.

Vaatamata sellele, et Eesti ja Gruusia on kultuuriliselt erinevad, oleme mitme põlvkonna vältel hariduse korraldamisel lähtunud ühest ja samast minevikust. Oma jälje on see jätnud mõlemale ning on hea meel, et saame Eesti kogemustega abiks olla riigile, kus veel 2008. aastal käis sõda. Kui Eestis on suudetud kokku leppida hariduse strateegilistes suundades elukestva õppe põhimõtteid järgides, siis Gruusias raskendab olukorda sisepoliitika – õigemini see, et poliitiliste jõudude sagedane vahetumine ei võimalda kokku leppida põhimõttelistes küsimustes. Gruusia kolleegid tunnistasid, et tugevuste leidmine oli raske, samas probleemide loend kippus pikaks venima.

Siiski rõõmustavad grusiinid, et lõpuks ometi hakkab neil valmis saama riiklik õppekava, mille rakendamist toetab valitsus. Õppekava koostamise protsessis on välja kujunenud parem suhtlus nii koolidel omavahel kui ka ministeeriumiga. Õpetajad tunnistavad, et nad töötavad vähem kontrollimise ja järjest enam õpetamise nimel.

Peamised probleemid on seotud koostöö edendamisega erinevate huvigruppide vahel, lapsevanemate teadlikkuse tõstmise ja kaasamisega. Liiga palju on ülalt-alla regulatsioone, mistõttu koolidel ei ole motivatsiooni võtta vastutust oma tegevuse eest. Õppimist ja õpetamist takistab ka koolikeskkond, mis vajab uuendamist.

Erinevates aruteludes jõuti üldpädevuste ja kompetentside kujundamise vajaduseni. Olgu selleks siis õpilaste üldpädevused või õpetajate ja koolijuhtide kompetentsus. Tõdeti, et õppekava saab teoks ikka tänu inimestele ja kui õpetajate seas on vastuseis muutustele, siis selle kummutamine on ennekõike koolijuhi ülesanne.

Huvitava Kooli mõttekoja formaat oli grusiinidele uudne selles mõttes, et võimaldas lühikese ajaga saada suure hulga infot, millega saab lähitulevikus edasi töötada. Iga kohal viibinu kirjeldas ka, missugustesse tegevustesse saab tema oma positsioonist lähtuvalt panustada.

Tbilisisse jäi tõlkimiseks Huvitava Kooli tutvustusvideo. Lisaks strateegilistele plaanidele on grusiinid huvitatud koostööst Eesti õpetajatega ja Eesti koolide edulugudega tutvumisest.

Tbilisi konverentsi korraldasid Gruusia Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti saatkond Gruusias, SA Innove ja UNICEF.


 
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar