kolmapäev, 9. detsember 2015

Kas sina oled see, kes nopib ainult kõige ilusamaid lilli?


Huvitava Kooli esimeses mõttekojas jõuti üksmeelele, et kaasaegne kool peab olema avatud ja kombineerima erinevaid viise õpilaste ning õpetajate motiveerimiseks. Koolide koostöö on üks võimalus kooliuksi avada nii otseses kui kaudses mõttes. Samuti kinnitas esimene mõttekoda, et õpilaste otsustusõigust koolielus mitte üksnes osaleda, vaid ka seda kavandada,  peab soosima iga kool. Järgmistes mõttekodades üle Eesti toodi esile kasutamata võimalus - anda õpilastele roll kaaslaste õpetamisel.
 
Tartu Kristjan Jaak Petersoni ja Annelinna gümnaasiumite koolipered on neid ootusi ja ettepanekuid järginud kodanikunädala läbiviimisel.  

"Kas sina oled see, kes nopib ainult kõige ilusamaid lilli?" Sellise küsimuse maalisid õpilased paberile novembri lõpus Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis läbi viidud kodanikunädalal „Teadlik kodanik on hea kodanik”.

Integratsiooni ja migratsiooni sihtasutuse (MISA) projektiga ühinesid selle käigus Kristjan Jaak Petersoni ja Annelinna gümnaasiumite 14-19aastased noored, et erinevate tegevuste kaudu laiendada oma teadmisi Eesti ühiskonnast ja kodanikuks olemisest.

Tartu Annelinna Gümnaasium on üks esimesi venekeelseid koole, mille õppekavasse on viidud kakskeelne õpetus. Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium on Eesti suurim klassikaline ehk nn puhas gümnaasium, kus õpib 709 õpilast, sealhulgas 37 õpilast kakskeelsetest peredest, kus räägitakse peamiselt vene, aga ka soome, hollandi, inglise, hispaania ja armeenia keelt.

Kodanikunädala eesmärk oli toetada eri rahvustest noorte kujunemist aktiivseteks ja vastustundlikeks kodanikeks. Võistelda sai foto- ja videokonkursil ning mõõtu võtta mälumängus. Igal päeval tutvustasid oma tegemisi huvitavad lektorid väljastpoolt kooli - Tartu maakohtust, maksu- ja tolliametist ning kriminaalpolitseist. Gümnasistid ise harisid kaasõppureid projektide kirjutamise ja läbi viimise teemal. Tehti emotsionaalseid rühmatöid kodaniku- ja inimõiguste teemadel. Ühise tegevuse käigus valmisid Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi seinale temaatilised püsistendid, kus väljapanek on mõlema kooli õpilaste koostatud ja kujundatud.


Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õppekvaliteedi juht Anna-Liisa Blaubrük selgitas püsistendide loomise ideed: „Kool kui haridusasutus peab pakkuma infot mitte ainult klassiruumis, vaid kogu koolikeskkonnas. Inimõiguste temaatika on oluline. See peaks olema sügaval inimese sees, et suhtud endast erinevatesse inimestesse tolerantselt.
Tähtis on arvestada, et sind ümbritsevad inimesed võivad olla väga erinevad ja see ongi osa inimõigustest ‒ õigus olla erinev ja samas teistega võrdne. Lisaväärtuseks on rühmatöödest välja tulnud küsimused ja tõdemus, et vabadustega kaasnevad ka kohustused ja vastutus.” Võrdsel kohal kooli aukirjade, kooli missiooni ja visiooniga on nähtaval ja talletumas info selle kohta, kuidas olla hea kodanik.

MISA projekt andis eri rahvustest noortele võimaluse luua omavahel kontakte ja aitas kaasa sallivuse ning ühisarusaamade tekkimisele mitmekultuurilises keskkonnas. Tunnustust on väärt eestvedajad ‒ projektijuht Riho Rosin ja Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja Urmas Persidski.
 
Koostöös valminud plakatid ja stendid panevad endasse vaatama ning järele mõtlema hiljemgi, sest – kas kellelgi on õigust mõelda, et vaid tema korjab kõige ilusamaid lilli?
 
Artikkel ilmus ka 07.12.15 Õpetajate Lehes.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar